Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA)

VTT:n sertifioinnilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. Samalla tilaaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti.

​Sertifikaatin myöntämisen perusteena ovat sertifioinnin toimikunnan määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta laadittu henkilösertifiointikoulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Lisäksi voimassaolon edellytyksenä on työkohteiden raportointi ja säännöllinen täydennyskoulutus.

tts_kouluttaa
Koulutuspaikka: Sarkatie 1, Vantaa
Koulutusaika: 20.-22.9.2017 ja 18.-19.10.2017
 
Tavoite
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia asbesti- ja haitta-ainekartoittajana, rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana, niiden valvojana ja asiantuntijana. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea henkilösertifiointia VTT:ltä.
 
Kohderyhmä
• asbesti- ja haitta-ainekartoittajat
• rakennusalan valvojat
• rakennusalan suunnittelijat
 
Osaamisvaatimukset
• Vähintään rakennus- tai talotekniikan teknikon tutkintoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta vanhojen rakennusten tutkimisesta ja/tai korjaamisesta liittyvää työkokemusta ajalta TAI
• Vähintään 5 vuoden kokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoitusten ammattimaisesta suorittamisesta
 
Koulutusmuoto
Koulutus koostuu valmentavasta koulutuksesta, kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä. Näyttötyö on tehtävä 12 kuukauden sisällä valmentavasta koulutuksesta.
 
Koulutuksen sisältö
• lainsäädäntö ja määräykset
• terveydelliset vaikutukset
• asbesti ja haitta-aineet rakenteissa ja rakennuksissa
• asbesti ja haitta-aine kartoitukset ja niistä aiheutuvat toimenpiteet
• näytteiden otot ja laboratoriotutkimukset
• vaaralliset jätteet ja niiden käsittely
• raportin laatiminen
• asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan hankesuunnitteluun liittyvät tehtävät
• asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan valvontatehtävät

Koulutukseen hakeutuminen

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta, joko koulutuskalenterissamme www.tts.fi tai sähköpostitse alla oleville henkilöille.
 
Koulutuksen hinta:
1860 €+ alv 24% Hintaan sisältyy opetusmateriaali, sekä teoriapäivien lounaat ja kahvit
 
Lisätietoja:
• Opintosihteeri: Mia Tokkari, gsm. 044 714 3722, mia.tokkari@tts.fi
• Kouluttaja: Mikko Myller, gsm. 050 342 5570, mikko.myller@tts.fi
• Kehitys- ja asiakkuuspäällikkö: Jukka Jaakkola, 040 7125048, jukka.jaakkola@tts.fi
 
Julkaistu
28.8.2017