Viivytyssäiliö auttaa ehkäisemään veden tulvimista

Uponor-viivytyssäiliöUponor-viivytyssäiliö
Ilmaston muutoksen myötä sademäärien on arvioitu kasvavan jopa 8 % vuoteen 2040 mennessä, verrattuna vuosien 1971 – 2000 keskiarvoon. Ja varmaan useimmilla on muistikuvia rankkasateista tai sulamisvesien aiheuttamista tulvista, jolloin kunnalliset hulevesijärjestelmät eivät pysty vastaanottamaan vettä tarvittavaa määrää. Tästä johtuen hulevesien hallintaa on pyritty kehittämään eri tavoin.

Mitä on hulevesi ja mitä haittaa siitä on?

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla vesisateesta ja lumen sulamisesta maan pinnalle tai katoille kertyvää vettä. Näissä paikoissa vettä läpäisemätöntä pintaa on paljon ja hulevedet kertyvät muodostaen tulvimista ja niiden sisältämät haitta-aineet voivat heikentää pohjaveden laatua. Hulevesiä ei saa enää johtaa jätevesiviemäreihin, vaikkakin lähinnä vanhojen kaupunkien keskustoissa on edelleen sekaviemäreitä. Niiden uusiminen ja siirtyminen erillisviemäröintiin on hidasta.

Miten hulevesiä voidaan hallita?

Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan perinteisen poisjohtamisen sijaan niiden kokonaisvaltaista hallitsemista. Hulevesiä pyritään viivyttämään, imeyttämään, suodattamaan ja myös keräämään. Näillä keinoin niiden määrää pyritään vähentämään ja ehkäisemään tulvimisen muodostumista.
 

Yhdyskuntarakentamisessa voidaan suosia avouomia viemäriverkostojen sijaan tai rinnalla. Vaihtoehtona on myös hulevesikosteikkojen rakentaminen hulevesien käsittelyyn. Pien- ja rivitalopihoilla taas hyvä ratkaisu on viivyttäminen ja siihen voidaan halutessa yhdistää myös keruu.

Kaava-alueilla viivyttämistä jo vaaditaan

Useiden suurempien kaupunkien kaava-alueilla edellytetään jo hulevesien viivyttämistä. Viivyttämisen toteuttaminen on varsin yksinkertaista etenkin uudisrakentamisessa sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmien remontoinnin yhteydessä.

Uponor-viivytyssäiliö on yksinkertainen ja varmatoiminen ratkaisu

Uponor-viivytyssäiliö on maahan asennettava muovinen säiliö hulevesien viivyttämiseen. Sen kokonaistilavuus on 3 m³ ja viivytystilavuus 2,5 m³. Säiliössä on 110 mm:n liittymät ja ylivuoto. Viivytyssäiliö on tarkoitettu erityisesti katoilta tulevien ja piha-alueiden hulevesien viivyttämiseen. Viivytyssäiliö hidastaa huleveden virtaamaa, ennen kuin se johdetaan kunnalliseen hulevesiviemäriin ja se soveltuu pien- ja paritaloihin sekä pieniin rivitaloyhtiöihin. Uponor-viivytyssäiliö 3 m³ soveltuu 250 m² katetulle alueelle asti. Sen yhteyteen on mahdollista asentaa sadevesien keräyssäiliö kasteluveden keräämistä varten.

Asentaminen ja toiminta

Uponor-viivytyssäiliö on kompakti kokonaisuus ja asennusvalmis ratkaisu. Säiliössä on tulo- ja lähtöyhteet valmiina. Viivytyssäiliö liitetään ränni- tai sadevesikaivolta tulevaan hulevesiputkeen ennen kunnallistekniikkaa.

Kaivanto_1400

Viivytyssäiliöasennetaan kaivantoon, jonka on oltava niin suuri, että ankkurointilevyt mahtuvat sen pohjalle. Lisäksi tarvitaan kaivannot tulo- ja lähtöputkelle. Tulo- ja lähtöputki sekä säiliö suojataan tarvittaessa lämpöeristein. Suurin sallittu asennussyvyys säiliön päältä mitattuna on 1 m.

Viivytyssäiliön ominaisuuksia:

• Reilusti viivytystilaa, jopa 2500 l

• Yksikertainen, varmatoiminen ratkaisu

• Kotimaisen valmistajan tuote

• Matala ja kevyt säiliö, joka on kevyt käsitellä ja kuljettaa

• Ylivuotoputkessa on kuorinta

• Säiliö voidaan asentaa viheralueelle

• Lukittava kansi


Uponor-viivytyssäiliön voi tilata K-Raudan kautta noin viikon toimitusajalla.
 
Julkaistu
28.8.2017