Rakennusten lämpökuvaaja

Sertifioinnilla ammattilainen voi osoittaa osaamisensa. Samalla esim. remontin tilaaja tai rakennusalan työnantaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti.

​Sertifikaatin myöntämisen perusteena ovat sertifioinnin toimikunnan määrittelemien osaamisvaatimusten pohjalta laadittu henkilösertifiointikoulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Lisäksi voimassaolon edellytyksenä on työkohteiden raportointi ja säännöllinen täydennyskoulutus.

tts_kouluttaa

VTT-henkilösertifiointiin valmistava koulutus

Koulutuspaikka: Sarkatie 1, Vantaa
Koulutusaika: Syyskuussa alkava ryhmä: 5.-7.9., 1.-2.11. ja 30.11.
 
Tavoite
Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia pätevänä rakennusten lämpökuvaajana. Valmentava koulutus on tarkoitettu ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä- ja täydennyskoulutukseksi.
Valmentavan koulutuksen, tentin ja näytön hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea henkilösertifiointia VTT:ltä.
 
Kohderyhmä
• Kuntotutkijat, rakennesuunnittelijat
• Rakennusten lämpökuvaajat
• Rakennusalan suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö
 
Osaamisvaatimukset
• Aikaisempi perehtyneisyys lämpökuvaustekniikkaan, joko suoritettu kansainvälinen Level-1 tason koulutus tai muu aikaisempi koulutus tai työkokemus
• Henkilösertifioidulta rakenteiden lämpökuvaajalta edellytetään rakennusteknistä osaamista, rakenteiden ja rakennusmateriaalien riittävää tuntemusta
• Rakennusinsinöörin / -mestarin tutkinto tai rakennustekninen peruskoulutus ja vähintään 3 vuoden työkokemus talonrakennusalalta
 
Koulutusmuoto
Koulutus koostuu 3 + 2 + 1 päivän valmentavasta koulutuksesta, kirjallisesta tentistä ja näyttötyöstä todellisesta kohteesta. Näyttötyö on tehtävä 12 kuukauden sisällä valmentavasta koulutuksesta.
Pääkouluttajana koulutuksessa toimii Sauli Paloniitty.
 
Koulutuksen sisältö mm.
• rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö- ja kosteustekniikan perusteet ja niiden soveltaminen
• rakenteiden painesuhteet, ilmanpitävyys, lämpö- ja kosteustekninen toiminta
• Suomessa eri aikakausina käytettyjä käytetyt rakenneratkaisut ja niiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
• asumisterveyteen liittyvä lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet koskien rakennusten tiiviyttä, lämpötaloutta, sisäilmaa ja ilmanvaihtoa
• mittaavien lämpökameroiden ominaisuudet, käyttö ja mittausepävarmuudet
• mittauspöytäkirjan ja raportin laadinta sekä havaintojen tiedottaminen

Koulutukseen hakeutuminen

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta, joko koulutuskalenterissamme www.tts.fi tai sähköpostitse alla oleville henkilöille.
 
Koulutuksen hinta: 1860,- €+ alv 24% (Hintaan sisältyy teoriapäivien lounaat ja kahvit)
 
Lisätietoja:
• Opintosihteeri: Mia Tokkari, gsm 044 714 3722, mia.tokkari@tts.fi
• Kouluttaja: Petri Koivunen, gsm 056 921 0115, petri.koivunen@tts.fi
• Kehitys- ja asiakkuuspäällikkö: Jukka Jaakkola, 040 7125048, jukka.jaakkola@tts.fi
 
Julkaistu
23.8.2017