Uusi kuivausmenetelmä tuo säästöjä korjauskustannuksiin

Perustuksiin ja kellarin seiniin nousee kosteutta maaperästä. Myös sade pitää nämä rakenteet kosteina. Kosteus on perinteisesti maaperästä saatu poistettua tekemällä salaoja- ja sadevesiremontti. Nyt uutena Suomeen tullut Drymat®Systeme poistaa perustusten kosteus- ja suolaongelmat sähköfysikaalisella menetelmällä.

Veden vahingoittava vaikutus

Maasta perustusten kautta ylös nouseva kosteus on yllättävän vahingollista. Kun perustukset eivät pääse kuivumaan, kosteus nousee niitä pitkin seiniin (nousu voi olla jopa 2 metriä) pahimmassa tapauksessa pilaten seinärakenteen.

Kosteat ja alkamassa oleva tai jo käynnissä oleva seinärakenteiden pilaantuminen aiheuttaa erilaisten sieni- ja mikrobikasvustojen kautta ongelmia asunnon sisäilmaan. Jatkuvasti pilaantunutta sisäilmaa hengittävät asunnossa oleskelevat altistuvat huonolle sisäilmalle ja mahdollisesti sairastuvat jatkuvan altistuksen takia.

Kosteudesta johtunut betoniseinän rapautuminenKosteudesta johtunut betoniseinän rapautuminen

Maaperän suolat myös vahingollisia

Kosteuden mukana maaperästä nousee myös suoloja, jotka aiheuttavat perustuksiin sekä tiiliseiniin valkoisia jälkiä. Veteen liuenneet suolat kiteytyvät seinien pintakerroksen alle ja vahingoittavat niitä. Selvimmin suolojen vaikutukset näkyvät pintojen rapautumisena niin talon sisä- kuin ulkopuolella.

Drymat Systeme laitteen käyttöön ei sisälly kemiallisia vaikutusaineita eikä se myöskään vahingoita rakennusta tai rakenteita. Menetelmä sopii käytettäväksi kaikissa muuratuissa rakenteissa, kuten tiili-, betoni- tai luonnonkivirakenteissa.

Korjaus ilman maankaivua

Drymat Systeme -laitteiston toiminta perustuu sähköfysikaalisuuten. Maaperä on varaukseltaan negatiivinen. Kun seinään kertynyt kosteus taasen saa positiivisen varauksen, kosteus alkaa palata seinästä (rakenteessa olevia kapillaareja pitkin) takaisin maaperään. Reaktio perustuu fysiikan sääntöön, jossa plus- ja miinusmerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa.

Drymat Systeme -laitteisto muodostaa toiminnallaan rakennuksen ympärille aktiiviesteen. Kun kosteus on poistunut seinästä, se ei pääse enää tunkeutumaan takaisin rakenteeseen jatkuvatoimisen laitteen ansiosta. Kosteuden mukana poistuvat myös veteen liuennet suolat.

Paksuimmat kuivatut seinät ovat olleet jopa yhdeksän metrin paksuisia seinämiä. Laitteen toimintasäde on kahdeksan metriä suuntaansa.

Drymat Systeme -kuivatusmenetelmä perustuu sähköfysikaaliseen menetelmään.Drymat Systeme -kuivatusmenetelmä perustuu sähköfysikaaliseen menetelmään.

Helppokäyttöinen laite

Drymat Systeme -laitteisto on pienikokoinen, helppokäyttöinen ja toimii verkkovirralla. Laitetta ohjataan käsikäyttöisesti tai langattomasti.

Drymat Systeme -laitteessa on kuusi erillistä toimintoa, joita se itse automaattisesti säätää, valvoo ja joiden toiminnot se tallentaa muistiin. Toimintahäiriöiden syyt ja niiden alkamis- ja päättymisajat kirjautuvat laitteen muistiin ja ovat luettavissa jälkikäteen.

Drymat Systemen pistotulppa laitetaan pistorasiaan ja laite on toiminnassa.Drymat Systemen pistotulppa laitetaan pistorasiaan ja laite on toiminnassa.

Asennus

Ennen Drymat Systeme -laitteiston asennusta asentaja suorittaa rakennuksessa perusteellisen kosteusanalyysin. Analyysissä selvitetään tilojen kosteuspitoisuus, seinien ja tilojen lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus. Saatujen tietojen perusteella ratkaistaan laitteen asennuspaikka.

Suomessa ensimmäinen Drymat Systeme -kosteudenpoistolaite asennettiin syyskuussa 2016 Nordkalkin tiilirakenteiseen kiinteistöön Lappeenrannassa. Kokous- ja edustustilana toimiva rakennus on 55 vuotta vanha. Betoni- ja kivirakenteissa kuivuminen kestää 6-18 kuukautta seinämän paksuudesta riippuen. Ensimmäiset mittaustulokset valmistuivat maaliskuussa 2017 ja tulokset osoittivat rakenteiden kuivumisen. Laite on toiminut moitteettomasti ja kosteus on poistunut takaisin maaperään.

Kosteuden kulkeutumisen pysäyttämisen ja rakenteiden kuivumisen myötä

  • Rakennuksen ylläpitokustannukset laskevat.
  • Järjestelmän ansiosta kosteusvaurioiden korjaaminen ei enää ole tarpeellista. Pintamateriaalit pysyvät kuivina ja ehjinä sekä sisä- että ulkoseinissä. Seiniä rapauttavia ja pintamateriaaleja vaurioittavia kosteus- ja salpietarisuolan aiheuttamia laikkuja ei synny.
  • Rakennuksen sisäilma paranee.
  • Haitallinen kosteus poistuu ja sisäilmasta tulee kuivempi. Rakennusta vaurioittavien ja ihmisille haitallisten sienten kasvu ja homeitiöiden lisääntyminen lakkaa. Lisäksi epämiellyttävät hajut poistuvat.
  • Saavutetaan alhaisemmat lämmityskustannukset.

Rakenteen eristeominaisuudet parantuvat laitteen toiminnan myötä merkittävästi. Kuivat rakenteet auttavat säästämään jopa 65 % lämmitysenergiasta.

Kustannukset

Laitteen toimintaikä on laboratoriotulosten mukaan n. 30 vuotta ja sen käyttökulut ovat ainoastaan 6 €/vuodessa siis -  alle euron kuukaudessa. Asennus n. 100 m² omakotitaloon maksaa noin 5 000 euroa. Laitteen asennus vaatii ammattimiehen työn.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Drymat Systeme -kosteudenpoistomenetelmästä

 
Julkaistu
3.8.2017