Saumoissa piilee PCB

Saumausalan uranuurtaja Boris Panschin on huolissaan siitä, että varsinkin 60-80-luvuilla rakennettujen rakennusten saumausmassat saattavat sisältää PCB:tä tai lyijyä yli sallitun määrän.  Haitta-aineita voi olla myös toimistorakennusten sisäpuolisissa saumoissa, koska niissä käytettiin jopa enemmän samoja PCB- ja lyijypitoisia saumausmateriaaleja kuin julkisivusaumauksissakin. Panschinin mielestä saumareille tarvitaan koulutusta, jotta asukkaat ja työntekijät eivät altistu haitta-aineille.

Ensimmäisen TTS Työtehoseurassa pidetyn saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivän kouluttajina olivat Timo Salonen (Bostik), Timo Saari (tremco illbruck), Anton Panschin (Saumalaakso), Kaisa Thodén (Sika-rakennustuotteet), Boris Panschin (Saumalaaso), Jarmo Järvinen (Rakennusliitto), Mika Karkulahti (TTS) ja Timo Pitkänen (TTS).Ensimmäisen TTS Työtehoseurassa pidetyn saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivän kouluttajina olivat Timo Salonen (Bostik), Timo Saari (tremco illbruck), Anton Panschin (Saumalaakso), Kaisa Thodén (Sika-rakennustuotteet), Boris Panschin (Saumalaaso), Jarmo Järvinen (Rakennusliitto), Mika Karkulahti (TTS) ja Timo Pitkänen (TTS).

Saumausmassoina käytettiin 1960-80-luvuilla yleisesti kaksikomponenttisia polysulfidimassoja. Niiden pehmentimenä hyödynnettiin vuoteen 1979 asti PCB:tä ja kovettimena vuoteen 1989 asti lyijyä. PCB ja lyijy voivat aiheuttaa mm. syöpää.

"Haitta-aineet täytyy huomioida, kun vanhoja toimistorakennuksia muutetaan asunnoiksi. Samoin tulee selvittää esimerkiksi vanhojen koulujen, uimahallien, kirjastojen, sairaalojen ja muiden julkisten rakennusten saumojen pitoisuudet, kun rakennuksia saneerataan. Urakoitsijoiden ja työntekijöiden on tiedettävä ja tunnistettava saumaustöiden haitta-aineet ja estettävä altistumiset", sanoo Saumalaakson perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Boris Panschin.

Boris Panschin on sitä mieltä, että saumaustyöntekijän ammattitaito tulee varmistaa riittävällä koulutuksella. Hänen ideoimansa saumaustyökorttikoulutus käynnistyi huhtikuussa Vantaalla TTS Työtehoseurassa.

"Saumalaakso osti ensimmäisen teoriakoulutuspäivän omille työntekijöilleen. Haluamme olla eturintamassa kehittämässä saumausalaa niin, että asiantuntijat ja myös hommansa jo osaavat ammattimiehet voivat kohdata koulutuksessa ja oppia toisiltaan", kertoo Anton Panschin, joka jatkaa Boriksen työtä Saumalaakso Oy:n toimitusjohtajana.

"Teoriapäivä oli asiapitoinen ja tiivis. Tärkeätä on se, että keskeisistä asioista keskusteltiin eri näkökulmista päivän päätteeksi, kun kävimme kokeen läpi kouluttajien kanssa", pohtii Jari Koistinen, joka on tehnyt saumaustöitä rakennustyömailla yli 20 vuotta.

Saumaustyökorttikoulutuksessa paneudutaan haitta-aineiden ja työturvallisuuden lisäksi myös mm. saumausaineiden ominaisuuksiin ja oikeisiin työtapoihin. Boris Panschin kertoo saaneensa koulutuspäivästä paljon irti itsekin.

"Erityisesti pidin Bostikin Timo Salosen osuudesta. Esimerkiksi silikonin kellastumisongelmat ovat asukkaille ikäviä, vaikka urakoitsija tai saumari eivät niistä suoraan vastuuseen joutuisikaan. Mutta koulutuksella haetaan juuri sitä ammattimaista asennetta, että tehdään kohteeseen sopivilla aineilla ja että ollaan laadukkaasti tehdystä työstä ylpeitä", pohtii Boris Panschin. 

Saumaustyökorttikoulutus pakolliseksi

Saumauskoulutukset jatkuvat TTS Työtehoseurassa. Tavoitteena on se, että tilaajat alkavat vaatia saumaustyötä tekeviltä saumaustyökorttia, jonka työntekijä saa TTS:n teoriapäivän ja käytännön kokeen jälkeen.

"Opiskelijat voivat perehtyä teoriapäivän materiaalin etukäteen, jotta he saavat koulutuspäivästä mahdollisimman paljon irti. Teoriakoe on ainakin alalle tulevalle vaativa monivalintakoe, josta pitää olla oikein vähintään 80 prosenttia", toteaa TTS Työtehoseuran kouluttaja Mika Karkulahti.

Saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivän kokeen läpäisseillä on aikaa puolitoista vuotta tehdä työmaalla käytännön koe, jonka arvioivat työntekijöiden, työnantajien ja oppilaitoksen edustajat. Teoria-  ja käytännön kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat saumaustyökortin, joka on samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto joustavat saumaukset.

"Uusien energiamääräyksien vuoksi sisäpuolisten saumojen tiiveyden tärkeys korostuu entistäkin enemmän. Siksi saumaajien työn ammattitaidolla ja saumausmassojen tuntemuksella on suuri merkitys ihmisten ja rakennusten hyvinvoinnille. Laatua syntyy, kun osataan ja ymmärretään mitä tehdään", toteaa Boris Panschin.

Lisätietoja saumaustyökorttikoulutuksesta: Kehitys- ja asiakkuuspäällikkö Jukka Jaakkola, TTS Työtehoseura, puh. 050 712 5048 sekä kouluttaja Mika Karkulahti, mika.karkulahti@tts.fi 046 9209026.

 

Teksti: Mika Karkulahti
Kuva: Anton Panschin

 
Julkaistu
1.8.2017