Remontoi kotisi energiatehokkaaksi
- Oikeilla lämmöneristeillä onnistut

Vanhan talon nykyaikaistaminen energiatehokkaaksi vaatii korjaustoimenpiteitä erityisesti lämmöneristyksen osalta. Ulkovaipan tiiveys on keskeisessä osassa, kun halutaan vähentää energiakulutuksen tarvetta. Uusittu lämmöneristys, ikkunat ja ovet parantavat rakennuksen energialuokkaa ja laskevat siten asumiskustannuksia. Eri aikakausien ”tyyppitaloille” on olemassa omat korjausratkaisunsa.

Tehokkaat polyuretaanieristeet soveltuvat lähes kaikkeen lämmöneristämiseen.Tehokkaat polyuretaanieristeet soveltuvat lähes kaikkeen lämmöneristämiseen.

Rintamamiestalot ja sitä vanhemmat talot

1940-luvulla ja aiemmin rakennetut talot ovat pääsääntöisesti hirsitaloja. Seinät näissä taloissa ovat yleensä n. 150 mm paksuista hirttä. Vanhan hirsitalon korjaaminen vaatii huolellisen suunnitelman ja oikeanlaisen korjaustavan. Hirsitalojen lämmitysjärjestelmänä käytettiin tyypillisesti uuneja, joita oli talossa yleensä useita.

1950-luvun talot ovat tyypillisiä rintamamiestaloja, joita on vielä runsaasti jäljellä. Purutalot korvasivat aikanaan vuosikymmenen vaihtuessa hirsitalot. Nykypäivänä 1950-luvulla rakennettujen talojen ovissa, ikkunoissa ja eristyksissä on tyypillisesti parantamisen varaa ja asunnot ovat usein vetoisia. Eristeet ovat painuneet, talotekniikka vanhentunutta ja talot ovat elinkaarensa lopulla.

Runko: Tyypillisesti 100 mm puuta. Paperi ja laudoitus ovat molemmin puolin runkoa. Väli on täytetty sahanpurulla, kutterin lastulla tai näiden sekoituksella.
Yläpohja: Yläpohjassa eristeenä sahanpurua, kutterinlaskua tai näiden sekoitusta 250-300 mm.
 

Eristysratkaisu

Kingspan Therma TP10 -eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10 120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan.

Seinien sisäpuoliseen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TP10 –eristelevyt.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

 

1960–1970-lukujen talot

1960-luvun alusta seuraavan vuosikymmenen puoliväliin villaeristeet korvasivat heikommin eristävät purueristeet. Talojen julkisivumateriaaleina käytettiin puuta ja kiveä. Ulkoa päin kivitalot ovat tyypillisesti hyvässä kunnossa. Puuosat, ikkunat ja ovet alkavat tavallisesti lähestyä elinkaarensa päätä.

Kivitalojen sisäpuolelle kannattaa lisätä eristyksiä remontin yhteydessä. Puutalojen osalta lisäeristäminen julkisivuremontin yhteydessä on myös aina suositeltavaa.

Runko: Seinissä eristepaksuus säilyi jokseenkin samana kuin puruseinissä, eli 100 mm. Sisäverhouksena on yleensä lastulevy ja tuulen suojana bituliitti.
Yläpohja: Tyypillisesti villaa, noin 150–200 mm.

Energiakriisi pakotti rakentajat keskittymään 1975–1983 paremmin eristettyihin rakenteisiin. Tiiliverhous oli yleistymässä puurunkoisissa taloissa. Ikkunoita pienennettiin ja siirryttiin kolminkertaisiin laseihin. Eristepaksuudet kasvoivat seinissä 150 millimetriin. Tiiliverhoillut talot ovat tyypillisesti ulkoapäin kunnossa. Puuosat, kuten ikkunat ja ovet vaativat huoltoa ja korjausta. Ilmanvaihto on yleensä 1970-luvun taloissa puutteellinen.

Runko: Seinä 150mm eristevahvuus (villa ja tuulensuoja).
Yläpohja: Tyypillisesti villaa noin 200-250 mm. Ennen energiakriisiä 150-200 mm.

Eristysratkaisu

Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita – eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10 120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan Kingspan Therma -eriste 30 mm.


Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kingspan Therma -eristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.

Seinien sisäpuolinen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TW55 – eristeet.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

 

1980–1990-lukujen talot

Talot, jotka on rakennettu 1980-luvun puolivälin jälkeen, ovat yleensä huomattavasti energiaa säästävämpiä ja mukavampia asua kuin edellisten vuosikymmenien talot. Esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys alkoi yleistyä 90-luvun puolivälissä.

Runko: Seinissä on yleensä 150–200 mm:n lämmöneristys
Yläpohja: Eristetty 250-300 mm puhallusvillalla
 

Eristysratkaisu

Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kingspan Therma -lämmöneristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.

Seinien sisäpuolinen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TP10 –eristeet.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

 

Katso asennusohjeet: Vintin lämmöneristys Sisäpuolinen lisälämmöneristys

 

Kingspan Therma -eristeet on helppo ja nopea asentaa.Kingspan Therma -eristeet on helppo ja nopea asentaa.

Miksi Kingspan -eristeet?

  • Kosteustekninen turvallisuus Kingspan Therma -eristeet eivät vety, kutistu, lahoa tai homehdu. Rakenteiden toimivuus pitää aina kuitenkin varmistaa huolella, jos rakenteet ovat altistuneet kosteudelle.
  • Palotekniset ominaisuudet Kingspan -eristeiset ratkaisut täyttävät niille asetetut palomääräykset. Palotilanteessa Kingspan Therma -eristeet hiiltyvät hitaasti, jolloin hiiltynyt kerros hidastaa osaltaan palon läpitunkeutumista eristekerroksessa.
  • Vesihöyrynvastus Alumiinilaminaattipintaisen Kingspan Therma -eristeen vesihöyrynvastus on moninkertainen verrattuna 0,2 mm muovikalvoon. Kingspan Therma -eristeitä käytettäessä ei tarvita erillistä höyrynsulkua.
  • Ilmanpitävyys Kingspan Therma -eristeillä saavutetaan matala- ja passiivirakentamisessa vakiintunut ilmanpitävyystaso (n50 tai q50 alle 0,6) noudattamalla huolellisesti asennusohjeitamme. Eristelevyjen saumojen tiivistykset hoidetaan usein sovelluksesta riippuen polyuretaanivaahdolla ja teipillä. Tarkista tiivistysmenetelmät rakenteiden detaljipiirustuksista.
Lisätietoja: Kingspan tekninen neuvonta
 
Julkaistu
20.10.2020