Lisäeristyksen muistilista

Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Rakennuksen viihtyisyyttä onkin taloudellisesti kannattavinta parantaa lisäeristyksellä. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Lue, mitä ennen lisäeristystä kannattaa tehdä, jotta lopputulos on taatusti toimiva ja turvallinen.

Mitä määräykset sanovat?

Ensimmäistä kertaa vuoden 2013 syyskussa astui voimaan luvanvaraista korjausrakentamista koskeva asetus "rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä", jonka perusteella esimerkiksi ulkoseinien ja yläpohjien U-arvot tulee puolittaa vaatimusten täyttymiseksi. Asetuksen tarkoituksena ei missään nimessä ole vaatia kohtuuttomia lämmöneristysarvoja korjausrakenteilta, vaan ohjata viisaaseen energiansäästöön korjaustöiden yhteydessä. 

U-arvojen kehitys SuomessaU-arvojen kehitys Suomessa

Ota nämä huomioon, kun lisäät vanhan talon lämmöneristystä

Aluksi selvitetään vanhojen rakenteiden kunto ja materiaalit. Tämän jälkeen tutkitaan rakenteiden lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen. Rakenteessa ei saa olla kosteuden tiivistymisvaaraa. Käytännössä se tarkoittaa, että vesihöyryn läpäisevyyden kannalta rakenteen tulee harventua sisältä ulospäin mentäessä.

Mitä tiiviimpi rakenteen ulkopinta on, sen tiiviimpi höyrynsulku rakenteeseen tarvitaan.

Sisäpuolisessa lisäeristämisessä on tutkittava, onko vanhassa rakenteessa höyrynsulku tai sellaisena toimiva rakennusosa ja tarvittaessa se on poistettava. Jopa vanhan seinän pintakerros (esim. tapetti tai maali) voi olla niin tiivis, että se toimii höyrynsulkuna.

Lisäeristämiseen yhteydessä korjattava talo kannattaa tutkia kauttaaltaan ja korjata havaitut viat. Jos korjattavaa on paljon, suunnittelija voi laatia peruskorjausta varten järkevän aikataulun, jolla se on mahdollista toteuttaa.

Korjausrakentaminen perustuu aivan samoihin terveen talon peruslähtökohtiin kuin uuden rakentaminenkin. Terveellisessä, energiatehokkaassa ja viihtyisässä talossa on kuivat, hyvin eristetyt ja tiivistetyt rakenteet sekä oikein mitoitettu hallittu ilmanvaihto.

Muista nämä ennen lisäeristystä:

Lisäeristämisen yhteydessä kannattaa korjattava talo tutkia kauttaaltaan läpi ja korjata havaitut viat. Seuraavassa muistilista asioista, jotka kannattaa käydä huolellisesti läpi:

  • maan kallistukset sokkelista poispäin
  • salaojat ja sokkeli
  • sokkelin, alapohjan ja seinien liitokset
  • runkorakenteiden kunto
  • ikkunoiden kunto ja tiiviys
  • vanhojen eristeiden kunto
  • kaikkien putkistojen kunto
  • hormien ja tulisijojen kunto
  • yläpohja- ja vesikattorakenteiden kunto
  • ilmanvaihto

Korjausrakentaminen tulee perustaa terveen talon peruslähtökohtiin, jotka ovat luonnollisesti samat kuin uudisrakentamisessa: kuivat, hyvin eristetyt ja tiivistetyt rakenteet sekä oikein mitoitettu hallittu ilmanvaihto.


 
Julkaistu
5.6.2017