Radonjärjestelmän hankkiminen on järkevää ennakointia

Radonia esiintyy suomalaisissa kodeissa luultua enemmän rakennuspaikasta riippumatta. Muun muassa talojen täyttösora sisältää Suomessa yleisesti radonia. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m³.
STUK suosittelee toimenpiteitä radonpitoisuuden alentamiseksi, kun mittaustulos osoittaa yli 200 Bq/m3. Yli 800:n tulokset ovat yleisiä, mutta mittauksissa on löytynyt tapauksia, joissa radonpitoisuus on jopa yli 2000 Bq/m3.

Maaperän uraanipitoisuudet ovat suurimpia Pirkanmaalla, Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa. Alueellisia ongelma-alueita löytyy myös muualta Suomesta.
Radonin torjunta uudisrakentamisessa on helpompaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen pitoisuuden alentamiseksi. Rakentamisvaiheessa tehty radonjärjestelmän asennus muodostaa käytännössä hyvin pienen osan kaikista rakentamiskustannuksista.

Uudisrakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: rakennuksen alapohjan saumat ja putkiläpiviennit sekä maanvastaiset seinät tiivistetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pohjalaatan alle asennetaan tuuletusputkisto radonia varten. Valmiissa kohteessa huoneilman radonpitoisuus mitataan. Jos tavoitearvo ylittyy, putkisto otetaan käyttöön liittämällä siihen pienitehoinen huippuimuri.
Radon_uudisrakennus_1920

Uponor-radonjärjestelmä sopii taloon kuin taloon

Uponor-­radonjärjestelmät soveltuvat sekä uudis-­ että korjausrakentamiseen. Järjestelmiä on saatavilla omakotitaloille ja suuremmille kohteille. Edullisinta ja helpointa on tehdä radonsuojaus heti perustusvaiheessa laatan alle asennetulla radonputkistolla. Saneerauskohteisiin Uponor tarjoaa valmiita radonsaneerauspaketteja, jotka asennetaan rakennusten ulkopuolelle maahan talon rakenteita rikkomatta.

Tutustu myös radonremonttiin…

Voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön

Jätä yhteydenottopyyntö uudisrakentajalle tarkoitetusta radonin poisto-, sadevesi- ja salaojatarvikepaketista.

 
Julkaistu
5.6.2017