Tietoisuus putkiremontin tarpeellisuudesta kasvaa

Rakentaja.fi toteutti Uponorille tutkimuksen putkiremonteista keväällä 2016 ja jälleen uudelleen vuotta myöhemmin, keväällä 2017. Tuloksia verrattiin keskenään ja ne osoittavat, että tietoisuus putkiremontin tarpeellisuudesta yli 20 vuotta vanhoissa taloissa on lisääntynyt.

Tehtyjen putkiremonttien määrä nousussa

Tarkastelun kohteeksi valittiin yli 20 vuotta vanhat omakoti- tai paritalot (93 %). Alkuperäinen putkisto on vielä 36 %:ssa omakotitaloja ja vastaajista 63 % aikoo teettää putkiremontin lähitulevaisuudessa. Huomionarvoista on, että lähes 45 % vastaajista oli uusinut putkiston täydellisesti. Määrä on yli 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna.

”Näyttää siltä, että tiedotus putkiremonttien tarpeellisuudesta on mennyt oikeaan osoitteeseen. Viime vuoteen verrattuna tehtyjen putkiremonttien määrä on noussut. Tätä tukee myös tosiasia, että ensimmäisellä kvartaalilla Uponor KOTI -urakoitsijat ovat toimittaneet 16 % enemmän järjestelmätodistuksia tehdyistä remonteista kuin viime vuonna samaan aikaan”, vahvistaa Uponor KOTI -palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti.

Toteutettuja putkiremontteja on jo paljon, mutta vielä enemmän suunnitteilla lähitulevaisuudessa.Toteutettuja putkiremontteja on jo paljon, mutta vielä enemmän suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Paikallisuutta arvostetaan

Paikallisuus on valttia myös putkiremonteissa. Putkiremontin tekijäksi halutaan mieluiten paikallinen ja tuttu LVI-urakoitsija. Paikallisuutta pitää tärkeänä valintakriteerinä yli 90 % vastaajista. Pitkää takuulupausta tärkeämpänä pidetään luotettavaa ja pitkäaikaista alan toimijaa, joka vastaa tuotteistaan myös tulevaisuudessa. Pitkä takuulupaus ei anna turvaa, jos sen luvannut yritys esimerkiksi lopettaa toimintansa.

”Uponor KOTI -palvelukonseptimme on rakennettu palvelemaan asiakkaita paikallisesti. Jälleenmyyjäverkostossamme toimii luotettavia, paikallisia LVI-alan ammattilaisia ympäri Suomea”, Terhi Klemetti iloitsee.

Paikallista urakoitsijaa arvostetaan.Paikallista urakoitsijaa arvostetaan.

Hinta vaikuttaa valintaan yhä harvemmin

Vain noin 7% vastaajista kertoi tärkeimmäksi tekijän tai järjestelmän valintaperusteeksi halvan hinnan. Tämä selittynee sillä, että putkiremontin hinta omakotitaloon on kuitenkin varsin kohtuullinen niin pitkän ajan investoinnissa laadun merkitys kasvaa.

Vesivahinko pelottaa – putkiremontti ei

Tietoisuus omakotitalon putkiremontin nopeudesta ja kustannustasosta on kasvanut eikä se enää pelota tutkimukseen vastanneita. Kasvava vesivahingon riski sen sijaan pelottaa ja syystäkin.

”Asukkaat tiedostavat nyt paremmin, että vanhat putkistot ovat riski asumiselle. Vanhojen käyttövesijohtojen käyttöikä on 20-30 vuotta. Tarkkaa käyttöikää ei voida ennustaa, mutta varmaa on se, että ennakkoon tehty putkiremontti on vaivattomampi ja tulee edullisemmaksi kuin vesivahinkojen korjaaminen. Miksi siis jäädä odottamaan?”, kysyy  Terhi Klemetti Uponorilta.

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön veloituksettomasta kartoituksesta

Jätä yhteydenottopyyntö, niin paikallinen Uponor KOTI -urakoitsija ottaa yhteyttä ja sopii kanssasi ajankohdan veloituksettomasta kartoituskäynnistä.

 
Julkaistu
22.5.2017