PTT:n kanssa yhteisesti sovittuja käytäntöjä

Talopaketit ovat omakotitalojen suosiossa ja suurin osa uusista kohteista rakennetaankin hyödyntäen talopaketteja. Omakotitalon rakentajalla on useita vaihtoehtoja toimitussisällöistä. Kokosimme tähän Pientaloteollisuus PTT ry:n ja sen jäsenyritysten yhteisesti sovittuja käytäntöjä toimitussisällöistä.

Materiaali- tai elementtipaketti

Omatoimiselle rakentajalle

Materiaalipaketti sisältää valtaosan rakennustarvikkeista tontille toimitettuna. Asennus tilataan erikseen joko talotehtaalta tai esimerkiksi talotehtaan suosittelemalta yritykseltä. Asiakas tekee tai teettää perustukset itse talovalmistajan ohjeiden mukaan.

Elementtipaketti eroaa materiaalipaketista siinä, että ulkoseinät toimitetaan valmiina ulkoseinäelementteinä, joissa on ikkunat asennettuna.
 

Lue lisää toimitussisällöstä: Materiaali- tai elementtipaketti 


Runkovalmis talopaketti

Perinteinen talopaketti omatoimiselle

Runkovalmiissa paketissa kantavat ulko- ja väliseinät sekä välipohja asennetaan valmiiksi. Asiakas teettää erikseen tai tekee itse anturan ja perustukset. Parvekerakenteet, katosten ja kuistien kantavat rakenteet sekä vesikaton kantavat rakenteet asennetaan valmiiksi. 

Lue lisää toimitussillöstä: Runkovalmis talopaketti

Vesikattovalmis talopaketti

Vesikattovalmis-paketissa talo on rakennettu niin pitkälle, että se on suojassa sateelta. Ulko-ovet ja ikkunat, vesikaton aluskate ja –laudoitus sekä vesikatteet asennetaan valmiiksi. Muilta osin toimitus vastaa Runkovalmis-pakettia. 

Lue lisää toimitussisällöstä: Vesikattovalmis talopaketti 

Muuttovalmis talopaketti

Muuttovalmis-talo on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiakkaan vastuulle jää pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkiminen, tavaratoimitusten vastaanottaminen, rakennusaikainen siivoaminen sekä talon ulkomaalaus ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa myös perustusten rakentamisesta talovalmistajan ohjeiden mukaan, ellei se sisälly toimitukseen.

Lue lisää toimitussisällöstä: Muuttovalmis talopaketti

Talovalmis talopaketti

Talovalmis-paketti on vielä hieman laajempi kuin Muuttovalmis-paketti. Perustukset tehdään täysin valmiiksi ja pohjamaalatut puurakenteiset ulkoseinäpinnat maalataan. Toimitussisältöön kuuluu myös avustavat rakennustyöt (mm. tavaratoimitusten vastaanotto ja työmaa-aikainen siivous).

Lue lisää toimitussisällöstä: Talovalmis talopaketti
 
Julkaistu
8.5.2017