Turvallinen ja tiivis puurakenne -koulutukset Oulussa

Haluatko syventää tietämystä kosteusmittauksesta puurakenteisissa rakennuksissa? Tai haluatko lisää tietoa puurakentamisen vaikutuksesta terveeseen sisäympäristöön?

TTS Työtehoseura järjestää, EU-rahoitteisen PuuNet-hankkeen puitteissa, rakennusalan ammattilaisille suunnatun koulutusohjelman, jonka tavoitteena on levittää laadukkaan puurakentamisen hyviä käytäntöjä. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Ilmoittaudu heti!

Jakso 1. ilmoittautuminen päättynyt

Jakso 2. ilmoittautuminen päättynyt

Jakso 3. 31.5.-1.6.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 22.5.2017.

31.5. Kosteusmittaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

1.6. Puurakentamisella terveeseen sisäympäristöön

Jakso 3

Päivä 1. Kosteiden tilojen rakentaminen puurakentamisessa

Aika: 31.5.2017 klo 10:00 -17:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää tiivistettynä rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertifiointikoulutuksessa käytävät asiakokonaisuudet. Pääpaino on puurakenteiden kosteudenhallinnassa.

 

Koulutuksen sisältö

Materiaalien kosteusominaisuudet: vesihöyrynvastus

• Kosteuden tiivistymisriskin laskenta, rakenteen sisällä (diffuusio)

• Materiaalin kosteusominaisuudet: tasapainokosteus

• Homehtumisriski ja sen laskenta

• Betoni-, ja kivirakenteiden kosteus ja kuivumisaikalaskenta

• Kosteusmittausyksiköt

• Punnitus-kuivatus menetelmä

• Paino-% kosteuden mittaus

• Suhteellisen kosteuden mittaus

Puurakenteiden mittaus

• Kosteusvaurion paikantaminen

• Viiltomittaus

• Porareikämittaus

• Näytepalamittaus

• Väliseinien mittaus

• Materiaalien merkitys mittauksiin

• Märkätilojen kosteusmittaus

• Lämpökameran käyttö

• Eristetilamittaukset

• Rakenteiden kosteusmittausesimerkkejä

 

Päivän aikana käsitellään kosteusmittaukset eri rakenteista ja tulosten tulkinta. Päivän aikana tehdään mittausharjoituksia ja opitaan tulkitsemaan kosteusmittausraportteja.

Päivä 2. Puurakentamisella terveeseen sisäympäristöön

Aika: 1.6.2017 klo 8:00 -15:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää tiivistettynä rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutuksessa käytäviä asioita liittyen puurakenteiden sisäilmaterveyteen.

 

Koulutuksen sisältö

• puun fysiikka ja sen sisäilmaa parantavat ominaisuudet

• puumateriaalin hyödyntäminen sisäilmaa parantavana rakenteena

• turvalliset rakenneratkaisut: hirsi, CLT, LVL, puurunko ja niiden lisäeristäminen

• hyvän sisäilman huomioiminen rakennushankkeen eri vaiheissa

• ilmanvaihdon merkitys ja toteutusvaihtoehdot

• laadunvarmistusmenetelmät ja niiden toteutus

 

Päivän aikana käsitellään puun hyvien ominaisuuksien hyödyntäminen suunnittelusta rakentamiseen.

 
Julkaistu
31.3.2017