Turvallinen ja tiivis puurakenne -koulutukset Oulussa

Haluatko syventää tietämystä märkätilojen oikeaoppisesta rakentamisesta, rakennusten tiiviyden mittaamisen taitoja tai kiinnostaako rakenteiden tiivistäjän henkilösertifiointikoulutuksessa käytävät asiakokonaisuudet?

TTS Työtehoseura järjestää, EU-rahoitteisen PuuNet-hankkeen puitteissa, rakennusalan ammattilaisille suunnatun koulutusohjelman, jonka tavoitteena on levittää laadukkaan puurakentamisen hyviä käytäntöjä. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Ilmoittaudu heti!

Koulutus muodostuu erillisistä koulutuspäivistä. Valitse omaa ammattitaitoasi parhaiten täydentävät koulutuspäivät.

Jakso 1.

Jakso 2. 9.-11.5.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 2.5.2017.

9.5. Kosteiden tilojen rakentaminen puurakenteisiin

10.5. Tiiviysmittaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

11.5. Puurakenteiden tiivistäminen

Jakso 3. 31.5.-1.6.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 22.5.2017.

31.5. Kosteusmittaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

1.6. Puurakentamisella terveeseen sisäympäristöön

Jakso 2

Päivä 1. Kosteiden tilojen rakentaminen puurakentamisessa

Aika: 9.5.2017 klo 12:00 -17:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää rautaisannoksen märkätilojen oikeaoppiseen rakentamiseen, viimeisimmät määräykset ja ohjeet täydennettynä käytännön kokemuksilla.

 

Koulutuksen sisältö

 • C 2 (luonnos v. 2016)
 • Korjaus RYL v. 2016
 • SisäRyl v. 2013
 • Märkätilojen rakenteet RT84-11166 v. 2014
 • Asuintalon märkätilojen korjauskortti RT84-11093 v. 2012
 • Puurakenteisien kerrostalojen märkätilarakenteet
 • Puutalon märkätilat v. 2003
 • Elementtikylpyhuoneet
 • Puurakennuksen kosteudenhallinta (Puuinfo, tekninen tiedote 2011)
 • Kaivot
 • Yleisiä asioita vedeneristyksille puurakenteisissa märkätiloissa
  • Halkeamansilloituskyky riittävä (elastisuus)
  • Vesihöyryn läpäisyarvo pieni
  • Ääneneritys ja palokatkot
  • Ilmatiiveys ja vesihöyryt
  • Emäksisyyden kestävyys
  • Jäykkyys (runko k/k 300mm tai k/k400)
  • Liitokset vedeneristyksissä

Päivän aikana kuullaan lisäksi tietoiskuja alan tuotevalmistajilta ja vaihdetaan kokemuksia aiheen tiimoilta.

Päivä 2. Tiiviysmittaus puurakenteisissa rakennuksissa

Aika: 10.5.2017 klo 10:00 -17:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää tiivistettynä rakennusten tiiviyden mittaajien henkilösertifiointikoulutuksessa käytävät asiakokonaisuudet.

 

Koulutuksen sisältö

 • Mitä tiiviysmittaus on?
 • Tiiviysmittauksen toimintaperiaate
 • Eri tiiviysmittauslaitteet
 • Mihin tiiviysmittausta voidaan hyödyntää?
 • Tulosten tulkinta ja tiiviysluokan ilmoittaminen
 • Tiiviysmittauksen raportointi

Päivän aikana tehdään käytännön tiiviysmittausharjoittelua ja opetellaan käyttämään tiiviysmittauslaitteita. Päivän aikana opiskellaan ilmavuotojen paikantamista eri menetelmin ja raporttien laatimista ja sen tulkintaa.

Päivä 3. Puurakenteiden tiivistäminen

Aika: 11.5.2017 klo 8:00 -15:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää tiivistettynä rakenteiden tiivistäjän henkilösertifiointikoulutuksessa käytävät asiakokonaisuudet.

 

Koulutuksen sisältö

 • Miksi tiivistetään?
 • Tiiviin rakentamisen periaatteet
 • Eri tiivistämistavat ja materiaalit
 • Tiivistyskorjausten toteuttaminen?
 • Tiivistystyön laadunvalvontamittaukset mm. merkkiainekokeet

 

Päivän aikana tutustutaan eri materiaaleihin ja työtekniikoihin sekä uudisrakentamisen että tiivistyskorjausten näkökulmasta. Päivän aikana tutustutaan ilmavuotojen paikantamiseen merkkiaineiden avulla. Päivän aikana käydään kohdevierailulla.

 

Ilmoittaudu tästä >>

 
Julkaistu
31.3.2017