Tiedätkö mitä kattoremonttisopimuksesi sisältää?

Ennen kattoremonttia ja kattoremontin jälkeen.Ennen kattoremonttia ja kattoremontin jälkeen.

Tutustu sisältöön huolellisesti

Kattoremontin teettäjän on erittäin tärkeää tutustua tarjouksen sisältöön huolellisesti, sanoo Ruukin myyntipäällikkö Jukka Torpakko.
- Tarjousvaiheessa on tiedettävä mitä ja minkälaiselta yritykseltä ollaan tilaamassa. Päätös kannattaa tehdä harkiten.

- Moni ongelma onkin vältettävissä, jos kattoremontin tilaaja tutustuu urakkatarjouksen sisältöön hyvin ja pyrkii vertailemaan tarjouksia keskenään.

On myös tärkeää varmistua siitä, että urakkatarjous ja allekirjoitettava sopimus ovat keskenään yhteneväiset ja työturvallisuusasioista on huolehdittu.
- Osalla toimijoista urakkasopimus ei ole yhteneväinen tarjouksen kanssa. Tällöin halvin tarjous voi mennä läpi puutteellisena, ja urakasta voi jäädä puuttumaan esimerkiksi Rakentamismääräyskokoelman osa F2 mukaiset lumiesteet tai sadevesijärjestelmä.

"Jopa tuhansien eurojen hintaeroja saadaan aikaan esimerkiksi tarvikkeiden määriä vaihtamalla tai käyttämällä halvempia pinnoitteita."

Huomioi laatu ja luotettavuus

Tarjouksessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin se soveltuu kyseiseen kohteeseen, tarjottujen tuotteiden laatuun sekä takuuaikoihin. Mitä pidemmän takuuajan valmistaja antaa, sitä kestävämmästä materiaalista on kyse. Ruukin kolme laatuluokkaa tekevät valinnasta helpon ja selkeän.

- Kattotuotteilla on oltava takuu, josta selviää kuka vastaa ja miltä osin. Kaikilla luotettavilla kattotoimittajilla on takuupaperit, jotka on syytä liittää urakkasopimukseen, Torpakko sanoo ja jatkaa:
- Katto tehdään kymmeniksi vuosiksi. Siksi on hyvä miettiä, onko kattoremontin tekevä porukka vastaamassa työstään vaikkapa 15 vuoden kuluttua. Kiinnitä siis huomiota sekä kattotuotteiden laatuun että tekijän luotettavuuteen.

Materiaalien takuuajat vaikuttavat kattourakan hintaan.Materiaalien takuuajat vaikuttavat kattourakan hintaan.

Tee aina kirjallinen sopimus

Kattoremontista on syytä olla mustaa valkoisella. Sopimusvaiheen pahimpana virheenä Torpakko pitääkin sitä, että kirjallista sopimusta ei tehdä lainkaan.
- Sopimus olisi hyvä tehdä kokonaispaketista. Jos sen ulkopuolelle jää työtä, josta voi laskuttaa jälkikäteen, on mahdotonta etukäteen tietää kattoremontin kokonaiskustannusta. Nykypäivän luotettavat toimijat käyttävät sähköisiä tarjouslaskenta- ja sopimusjärjestelmiä. ”Rasti ruutuun” -sopimukset eivät ole tätä päivää.

Torpakko muistuttaa, että luotettava kattoremontin tekijä huolehtii siitä, että yläpohjan tuuletus toimii myös remontin jälkeen.
- On yleinen väärinkäsitys, että hengittävä aluskate tuulettaa. Näin ei välttämättä ole, vaan tuulettuva yläpohja on kosteusvaurioiden estämisessä tärkeää.

Keskeistä kattoremontin onnistumiselle on se, että remontti tehdään huolellisesti.

- Todellinen katon tekoaika on 3-5 päivää. Jos asennusajaksi luvataan paljon vähemmän, on yleensä jostakin tingitty: ei esimerkiksi asenneta uusia otsalautoja tai kattoturvatuotteita on riittämättömästi.
 

"Tärkeintä ei olekaan se kuka tekee nopeimmin, vaan kuka tekee parhaiten."

Ruukin kattomestarit ovat alan vankkoja ammattilaisia ja tarjoukset tehdään aina hintatakuulla.Ruukin kattomestarit ovat alan vankkoja ammattilaisia ja tarjoukset tehdään aina hintatakuulla.

Huomioi kattoremontin tarjousvaiheessa nämä:

  • Tutustu tarjouksen sisältöön huolella.
  • Vertaile tarjouksia.
  • Varmistu tarjousten yhteneväisyydestä ennen urakan allekirjoitusta.
  • Huomioi tarjottujen materiaalien laatu, takuuaika sekä urakoitsijan luotettavuus.
  • Tee aina kirjallinen sopimus.
  • Varmistu kattoremontin aikataulusta.

Jätä yhteydenottopyyntö Ruukille


 
Päivitetty
7.5.2018