Finnfoam estää terassien ja pihojen routavauriot

Elääkö terassisi talvella omaa elämäänsä? Tai nouseeko kiveys joissain kohdissa niin, että lähes kaadut aina siitä mennessäsi? Terassin ja pihakiveyksen suunnittelussa sekä toteutuksessa kannattaakin aina muistaa, että talvi ja sen myötä routa tuovatkin omat haasteensa.
Routasuojaus on yksi rakentamisen perustavaa laatua olevista työvaiheista. Terassien sekä muiden piharakenteiden osalta voi helposti käydä niin, että tämä vaihe jää vähemmälle huomiolle tai unohtuu kokonaan.

- Näin saattaa tapahtua, kun harhaudutaan ajattelemaan, että ollaan niin sanotusti rakentamassa vain jotain pienempää. Tosiasia kuitenkin on, että jos tekee kerralla kunnolla, niin säästyy jokavuotiselta korjaustyöltä, alustaa rakennusinsinööri Diana Ponkkala.
Ponkkalan työnantaja on konsultointi- ja suunnitteluyritys Ramboll, joka työllistää noin 13 000 asiantuntijaa maailmanlaajuisesti. Ponkkala on rakennesuunnitteluosaston osastopäällikkö.

- Pahimmillaan routiminen voi aiheuttaa sen, että käsissä on lopulta jatkuva korjauskohde. Routaeristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei kannata säästää, kun haluaa pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävän ratkaisun.
750 finnfoam-levykuva-highres

Routa on vahva vääntäjä

Routasuojauksen vähättely ei siis kannata, sillä routa on vahva vääntäjä, kun olosuhteet ovat sille suotuisat. Routa ilmiönä on sinänsä yksinkertainen: vesi jäätyy ja maakerroksen tilavuus kasvaa. Kova pakkanen ja lumeton keli saattavat kääntää pihamuurit kallelleen ja laittaa laatat aaltoilemaan.
Routaeristyksellä rakenteiden alla olevan maapohjan lämpöhäviö pyritään saamaan mahdollisimman alhaiseksi, jotta talven routanousu pysyy pienenä.

- Routasuojauksen suunnittelussa oleellista on ottaa huomioon rakennuskohteen sijainti, maaperän laatu sekä kuormitustekijät. Erilaiset maa-ainekset routivat eri tavalla ja tarpeen mukaan tulee tehdä maamassan vaihtoa, kertoo Ponkkala.

Sama ilmiö voi luonnollisesti kohdella kaltoin myös terassia sekä muita piharakennelmia, jos routasuojauksessa on oikaistu tai käytetty tarkoitukseen huonosti soveltuvia tuotteita. Rakenteiden kestävyys eli pitkäikäisyys on varmasti kaiken tekemisen päämääränä.

Oikein valittu eriste oikein asennettuna

Kunnolla toteutetun routaeristyksen ensisijainen tavoite onkin taata rakenteiden kestävyys kaikissa olosuhteissa. Tämä tavoite vaatii toteutuakseen juuri oikeanlaisen eristeen.

- Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella saavutetaan paras lopputulos, joka on kestävä ja kokonaistaloudellinen, Ponkkala tiivistää.

Jokaisen on helppoa kuvitella, mitä tapahtuu eristeelle, joka päästää kosteutta sisäänsä. Ensinnäkin lämmöneristyskyky heikkenee, ja jäätyessään eriste rikkoutuu. Ensisijaisen tärkeää onkin valita eriste, joka on luotettava kaikissa olosuhteissa.
Finnfoamin päälle riittää 10 cm hiekkakerros
ennen kiveystä tai asfalttia.
Finnfoamiin luotetaan myös vaativien
kohteidenFinnfoamin päälle riittää 10 cm hiekkakerros ennen kiveystä tai asfalttia. Finnfoamiin luotetaan myös vaativien kohteiden

- Routa- ja lattiaeristeenä Finnfoam kestää erinomaisesti kosteutta, jäätymistä ja kuormitusta. Asennusohjeet ja tarkat tiedot oikean tuotteen valitsemiseen löytyvät helposti nettisivuiltamme www.finnfoam.fi, sanoo Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma.

Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.

Finnfoam ei vety eikä väsy

Finnfoamin erityispiirteenä on täysin yhtenäinen sekä suljettu solurakenne, joka takaa eristyslevyjen vettymättömyyden, hyvän eristävyyden sekä tiiviyden. Finnfoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä, toisin sanoen eristeet ovat XPS lämmöneristeitä, jotka säilyttävät eristyskykynsä ja lujuutensa myös vaativissa olosuhteissa.
Finnfoamin täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei päästä sisäänsä puunjuuria, vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta. Finnfoam-routaeriste ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä.

- Routaeristeen tärkein ominaisuus onkin luotettavuus. Finnfoam-eristeiden ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa.

- Homehtumaton Finnfoam on erittäin monikäyttöinen lämmöneriste: samat eristyslevyt soveltuvat lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Levyjä on kevyt käsitellä, helppo työstää ja hävikki todella pientä, Erävuoma huomauttaa.

Lisätietoja: finnfoam.fi

Finnfoamiin luotetaan myös vaativien
kohteiden routasuojauksessa.Finnfoamiin luotetaan myös vaativien kohteiden routasuojauksessa.
 
Päivitetty
10.9.2020