Turvallinen ja tiivis puurakenne -koulutukset Oulussa

Haluatko syventää tietoasia rakennusfysiikasta, joka on terveen rakentamisen perusta ja tutustu lämpökuvauksen mahdollisuuksiin niin uudisrakentamisen laadun varmistajana, kuin kuntotarkastuksen apuvälineenä?

TTS Työtehoseura järjestää, EU-rahoitteisen PuuNet-hankkeen puitteissa, rakennusalan ammattilaisille suunnatun koulutusohjelman, jonka tavoitteena on levittää laadukkaan puurakentamisen hyviä käytäntöjä. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Paikkoja on rajoitettu määrä. Ilmoittaudu heti!

Koulutus muodostuu erillisistä koulutuspäivistä. Valitse omaa ammattitaitoasi parhaiten täydentävät koulutuspäivät.

Jakso 1. 29.-30.3.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2017.

29.3. Rakennusfysiikka puurakentamisessa

30.3. Lämpökuvaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

Jakso 2. 9.-11.5.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 2.5.2017.

9.5. Kosteiden tilojen rakentaminen puurakenteisiin

10.5. Tiiviysmittaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

11.5. Puurakenteiden tiivistäminen

Jakso 3. 31.5.-1.6.2017. Ilmoittautuminen viimeistään 22.5.2017.

31.5. Kosteusmittaus puurakenteisissa rakennuksissa sisältäen myös käytännön harjoituksen

1.6. Puurakentamisella terveeseen sisäympäristöön

Jakso 1

Päivä 1. Rakennusfysiikka puurakentamisessa

Aika: 29.3.2017 klo 10:00 -17:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivän aikana käsitellään rakennusfysiikan perusilmiöt virtaus, lämpö, kosteus, ja energia puurakentamisen näkökulmasta.

 

Koulutuksen sisältö

1. Rakennuksen painesuhteet ja vaipan ilmanpitävyys

 • Uudiskohteen laadunvalvontamittaukset: kosteus, lämpö, tiiviys
 • Rakennuksen painesuhteet ja ilmanvaihto
 • Tiiviin rakentamisen merkitys
 • Tiiviysmittauksen periaatteet

2. Lämpö

 • Lämmönsiirto ja lämpösäteilyn teoria
 • Lämpökamerat ja niiden käyttö
 • Lämpöviihtyvyys ja niiden raja-arvot

3. Kosteus

 • Kosteuden siirtyminen ja kosteusrasitukset
 • Ilman kosteus, RH, abs
 • Sääolosuhteet
 • Sisäilman olosuhteet, kosteuslisä
 • Kastepiste, kondenssi
 • Materiaalien kapillaarisuus

4. Energia

 • Rakenteiden U-arvon laskenta
 • Puurakenteiden U-arvo vaatimukset ja niiden täyttäminen
 • Energialaskennan lähtötiedot ja suunnittelun näkökulma

Koulutuspäivä on lähiopetusta luokkatilassa sekä ohjattuja harjoituksia sisältävä kokonaisuus.

Päivä 2. Lämpökuvaus puurakenteisissa rakennuksissa

Aika: 30.3.2017 klo 8:00 -15:30

Paikka: Oulu, paikka tarkentuu myöhemmin

Koulutuspäivä sisältää tiivistettynä rakennusten lämpökuvaajien henkilösertifiointikoulutuksessa käytävät asiakokonaisuudet. Painopisteenä puurakentamisen laadunvarmistus.

 

Koulutuksen sisältö

 • Lämpökuvauksen teoria
 • Lämpökameran toimintaperiaate
 • Lämpökamerat eri käyttötarkoituksessa
 • Mihin lämpökuvausta voidaan hyödyntää?
 • Lämpökuvien tulkinta ja lämpötilaindeksin laskenta
 • Lämpökuvauksen raportointi

 

Päivän aikana tehdään käytännön lämpökuvausharjoittelua ja opetellaan käyttämään lämpökameraa. Päivän aikana opiskellaan lämpökuvien ottamista ja yksinkertaisten raporttien laatimista.

 

Ilmoittaudu tästä >>

 

 
Julkaistu
15.3.2017