Invertterimaalämpöpumppu on lämmittäjän ja yhteiskunnan etu

Uusin maalämpöpumpputeknologia antaa omistajalleen säästöjä ja vähentää hiilijalanjälkeä. Yhteiskuntaa se hyödyttää energiapihiydellä ja kyvykkyydellä osana tulevaisuuden älykkäitä sähköverkkoja.

NIBE-invertterimaalämpöpumpun ostajalle JOPO kaupan päälle kampanjan voimassaoloaikana.NIBE-invertterimaalämpöpumpun ostajalle JOPO kaupan päälle kampanjan voimassaoloaikana.

Sähkön tuotanto ja jakelu ovat keskellä muutosten aikaa

Ympäristöystävällisen tuulisähkön tuotanto on kasvanut tänä päivänä merkittäväksi ja sitä on runsaasti tarjolla silloin, kun Pohjoismaissa tuulee. Subventoitu hinta on alkanut vaikuttaa jo energiayhtiöiden sähköntuotantokapasiteettiin: yritykset ovat vähentäneet investointejaan niihin tuotantolaitoksiin, jotka pystyvät tuottamaan sähköä huipputehon tarpeeseen kylmimpinä päivinä ja jotka samalla voidaan helposti käynnistää sähköntuotannon ja kysynnän vaihdellessa.

Tulevaisuudessa sähkönjakelijat kohtaavat kahdenlaisia haasteita: miten varmistetaan sähkön jakelu tuotannon nopeissa vaihteluissa sekä miten varmistetaan sähkön riittävyys hetkinä, jolloin sähkönkulutus on huipussaan? Näinä päivinä, jolloin Suomessa pakkanen on kovimmillaan, aurinko paistaa matalalta ja on tyyntä - päivinä, jolloin tarvitsemme kodeissamme eniten lämpöä.

Tilaa NIBEN lämpöpumppuesite veloituksetta

Pörssisähköllä hyötyä lämmittäjälle ja sähkön jakelijalle

NIBE-maalämpöpumput hyödyntävät pörssisähkön hintoja silloin, kun maalämpöpumppu on kytketty nettiin. Laite kerää automaattisesti pörssisähkön hinnan kehityksen päivää ennen ja laskee etukäteen, milloin päivän mittaan kannattaa lämmittää. Pörssisähkön hinta asettuu tyypillisesti korkeimmilleen niinä päivän tunteina, jolloin sähkön tarve on esim. teollisuudessa suurimmillaan. Näinä tunteina pörssisähköohjattu lämpöpumppu keventää sähköverkon kuormitusta. Ja kun lämpöpumpun omistajalla on pörssisähkösopimus, myös sähkölasku pienenee – kalliilla ei kannata lämmittää.

Tulevaisuuden sähköverkoissa ohjataan sähkön käyttöä

Aurinkosähkön hyödyntäminen lisääntyy tuulisähkön rinnalla myös pohjoismaissa. Jotta tällaisen sähköntuotannon nopeita kuormitusvaihteluita pystytään hallitsemaan, tullaan ainakin osaa sähkönjakelusta säätelemään älykkäillä järjestelmillä.
NIBE maalämpöpumpuissa on jo nyt valmius liittää laite Smart Grid-verkkoon, jollaisessa sähkön jakelija ohjaa alueittain sähkön käyttäjiä, myös lämpöpumppua, saatavuuden mukaan.

Tilaa NIBEN lämpöpumppuesite veloituksetta

Ei sähkönkulutuspiikkejä

Maalämpöpumpuista on kirjoitettu, että niiden lisävastukset aiheuttaisivat sähkönkulutuspiikkejä. Kulutuspiikkejä on sähkönkulutustiedoista löytynyt, mutta syynä näihin ovat olleet sähkökiukaat.

Maalämpöpumpun sähköntarve on niin alhainen, että sähkökiukaan päällä olon piikki näkyy moninkertaisena. Mikäli maalämpöpumpun lisävastus on käytössä, oikein suunnitellussa pientalon lämmitysjärjestelmässä vastuksen osuus on normaalisti alle puolet talon sähkökiukaan osuudesta. Ja jos se tuntuu liialliselta, vastuksen käyttö voidaan estää kiukaan ollessa päällä.

Invertterimaalämpöpumppu on uusinta teknologiaa

NIBE maalämpöpumpuista ehdottomasti suosituimmaksi on noussut uusinta teknologiaa oleva invertterimaalämpöpumppu. Se on joustavin ja huippulämmitystilanteessa energiatehokkain. Kierrosluku(invertteri) ohjattuna maalämpöpumppu nostaa kompressorin kierroksia, kun tarvitaan enemmän lämpöä ja lämmintä vettä. Kierrokset taas laskevat, kun tarve on pienempi. Kaikkein kovimmilla pakkasillakin, niillä, joita ei nykytalvina juurikaan kohdata, invertterimaalämpöpumppu käyttää vain noin neljänneksen suoran sähkölämmityksen sähköstä. Kun järjestelmä on oikein mitoitettu, lisävastuksia ei tarvita.

NIBE-maalämpöpumppu on yhteiskuntavastuullinen

Kun kodin lämmittäjä haluaa pienentää lämmityslaskuaan, CO₂-päästöjä sekä ympäristön kuormitusta, uusiutuvan energian hyödyntäjälle lämpöpumppu on järkevin lämmitysmuoto. Ja maalämpöpumppu on paras, kun energiansäästön lisäksi halutaan pienentää lämmityksen hetkellistä energiantarvetta.

Energiatehokkuuden ollessa huipputasolla NIBE maalämpöpumpussa, lämmityksestä syntyvä hiilijalanjälki ja käyttäjän sähkölasku ovat alhaisimmillaan. Invertterimaalämpöpumppu on tulevaisuudessakin vakuutus huippukuormituspäivien sähkön hintaa ja tehotariffimaksujen korotusta vastaan. Maalämpöpumpun sähköverkolle tuottama kuorma on alhainen ja laitteen voi halutessaan säätää monipuolisesti tasaamaan sähköverkon kuormitusta. Näin NIBE invertterimaalämpöpumppu kantaa osansa yhteiskuntavastuusta.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätät yhteydenottopyyntö NIBE maalämpöpumpusta

 
Julkaistu
27.2.2017