Tutkimuksen mukaan oman asuinalueen radonpitoisuudet tunnetaan huonosti

Uponor toteutti marraskuussa yhdessä Rakentaja.fi:n kanssa omakotitalojen lämmitysremonttitutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 1813 omakoti- ja rivitaloasujaa. Vastaajat tunsivat kiitettävän hyvin radonin vaarat. Sen sijaan tietämys oli heikkoa oman asuinalueen radonpitoisuuksista ja siitä, mitä pitäisi tehdä, jos kodin radonpitoisuus ylittää turvallisen rajan. Vastaajia oli ympäri Suomen.
Ihmisten tietämys sitä, mitä radon on ja mitä se aiheuttaa on hyvällä tasolla. Oman asuinalueen radonpitoisuuksia ei kuitenkaan tiedetä kovin hyvin ja omia asuntoja on mitattu vasta vähän. Mittauksen oli tehnyt vain 25 % vastaajista.

Tietoa radonratkaisuista kaivataan

Mitatuista kohteista Jopa yli neljänneksessä radon arvo oli korkea eli yli 400 Bq/m3. Näistä kohteista kaikkia ei vielä ole korjattu ja kohteiden asukkaat kertovat kaipaavansa tietoa, mitä pitäisi tehdä.

Radon huolestuttaa laajasti myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole mittausta tehneet, ja myös he haluavat tietää mitä pitää tehdä, jos sitä on.

Radonremonttia harkitaan

Radonremontin toteutus on nopeaa ja sen kustannusarvio kohteesta riippuen on hintahaarukassa 5000 – 7000 euroa. Tämän tiedon valossa 60% vastaajista voisi harkita radonkorjauksen teettämistä, jos tarve ilmenee.

Talon ikä vaikuttaa remonttitarpeeseen. Useissa alle 20 vuotta vanhoissa taloissa radon on otettu huomioon jo rakennusvaiheessa. Uudemmissa taloissa asuvien vastaajien tilanne onkin kunnossa.

Yli 20 vuotta vanhoissa asunnoissa ei usein miten ole rakennusvaiheessa huomioitu radonin torjuntaa.Yli 20 vuotta vanhoissa asunnoissa ei usein miten ole rakennusvaiheessa huomioitu radonin torjuntaa.

Radonremontin teettäneet tyytyväisiä

Radonremontin teettäneet ovat tyytyväisiä. Remontin on kuitenkin teettänyt vain 6 % vastanneista. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että sekä mittaukset että remontit ovat jatkossa lisääntymässä.

Jätä yhteydenottopyyntö Uponorille radonista

Voit jättää yhteydenottopyynnön ja yhteydenoton yhteydessä selvitetään, tarvitaanko mittaus vai remontti.

 
Julkaistu
9.1.2017