Aiempaa tehokkaampi julkisivueriste
U-arvo jopa 0,12 vain 160 mm:n eristepaksuudella

Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueriste on tehokas julkisivujen lämmöneriste, jolla on erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/mK. Lämmöneriste on vielä tehokkaampi kuin normaalit polyuretaanieristeet. Umpisoluinen eriste on koko paksuudeltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi betonielementin sisäkuoresta. Eristettä voidaan käyttää uuden paloasetuksen mukaan jopa enintään 56 metriä korkeissa P1-paloluokan rakennusten tuulettuvissa julkisivuissa.

Fin K15 Concrete Brick

Maksimoi energiatehokkuus ja minimoi kosteusriskit

Betonisiin sisäkuori- ja sandwich-elementteihin kehitetyt Kingspan Kooltherm® -eristeet tarjoavat uusia mahdollisuuksia arkkitehtisuunnitteluun sekä energiatehokkaaseen ja riskittömään rakentamiseen, koska siinä yhdistyy huipputason lämmöneristävyys entistä pidemmälle vietyyn palo- ja kosteustekniseen turvallisuuteen. Normien mukaiseen U-arvoon 0,17 W/m2·K riittää vain 120 mm:n paksuinen eriste, ja matalaenergiatasoa paremman U-arvon 0,12 W/m2·K saavuttamiseksi riittää 160 mm:n eriste. Tavanomaisella 200 mm:n eristepaksuudella saavutetaan jo passiivi- ja nollaenergiatason lämmöneristävyys ja U-arvo 0,10 W/m2·K.

Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeen lämmönjohtavuusarvo on vain 0,020 W/m·K. Ohuempi ja yksinkertaisempi rakenne säästää työvaiheita ja aikaa sekä suunnittelussa että rakentamisessa ja sitä kautta myös kustannuksia. Lämmöneriste voidaan kiinnittää myös sisäkuorielementteihin valmiiksi jo elementtitehtaalla eikä erillistä tukirankaa kylmäsiltoineen tarvita.


Asennusvideon löydät täältä

Kooltherm-K15_eriste

Kosteusteknisesti turvallinen rakenne

Tehokkailla Kingspan Kooltherm® -eristeillä voidaan välttää rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden osalta paljon huolta julkisuudessa aiheuttanut rakennepaksuuden kasvu ja rakenteiden monimutkaistuminen lämmöneristysmääräysten kiristyessä. Kingspan Kooltherm® -eristeiden alhaisen lämmönjohtavuuden lisäksi niiden kosteustekninen turvallisuus korostuu erityisesti passiivi- ja nollaenergiarakentamisessa.

”Kooltherm-eristeen mikrorakenne on hyvin ilmatiivis, mutta osittain diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan betonisesta sisäkuorielementistä myös lämmöneristeen läpi ulos tuuletustilaan. Umpisoluinen, epäorgaaninen ja rakennematriisiltaan diffuusioavoin lämmöneriste on kosteusteknisesti turvallinen sekä rakentamisen vaihtelevissa sääolosuhteissa että kiinteistön käytön aikana”, kehitysjohtaja Pasi Käkelä Kingspan Insulation Oy:stä sanoo.

Selkeät suunnitteluohjeet P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin

Palosuunnitteluohjeessa käsitellään Ympäristöministeriön paloturvallisuutta koskevan asetuksen (848/2017) mukaiset käyttöedellytykset ja suojausperiaatteet Kingspan Kooltherm -eristeille P1-paloluokan rakennuksen julkisivuissa.
 
Ohje on laadittu vastaamaan Rakennusvalvontojen TOPTEN Yhtenäiset käytännöt -tulkintakortissa 117b 27 esitettyjä vaatimuksia siten, ettei ohjetta noudatettaessa ole tarpeen laatia erillistä rakennuspaikkakohtaista selvitystä.

Kingspan Kooltherm® Julkisivueristeen paloluokka on B- s1, d0, kun esimerkiksi kerrostalorakentamisen materiaalina yleistynyt puu on paloluokassa D.

Hyviä käyttökokemuksia

Esimerkiksi Skanska on käyttänyt omaperusteisessa asuntotuotannossaan useissa kerrostalokohteissa Kingspan Therma™ TW57 -lämmöneristettä sisäkuorielementeissä muun muassa sen kosteusteknisen turvallisuuden ja kokonaistaloudellisuuden takia. Kingspan Kooltherm® Julkisivueriste tarjoaa nyt kaikkeen rakentamiseen samoja etuja entistä pidemmälle vietyinä minimoiden urakoitsijan ja tilaajan riskit.

Kingspanin tehokkaita Kooltherm® -eristeitä on käytetty Iso-Britanniassa ja manner-Euroopassa jo pitkään hyvin kokemuksin. Lontoossa näillä eristeillä on toteutettu paljon korkeita ja arkkitehtonisesti näyttäviä rakennuksia erilaisin julkisivuverhouksin.

”Kingspanin eristeratkaisujen luotettavuudesta ja edistyksellisyydestä kertoo se, että meillä on paljon alalla tunnettuja ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Esittelimme FinnBuildissä 2016 innovatiivisia julkisivuratkaisuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kumppanimme Stofix on kehittänyt näyttävän Brix-tiililaattajulkisivujärjestelmän, jossa julkisivu on tiililaattalevyjen asennuksen jälkeen heti valmis ilman työmaalla tehtävää saumausta ja kokonaisrakenne on Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeellä ennennäkemättömän ohut ja energiatehokas”, Kingspan Insulation Oy:n business development manager Mikko Syrjänen sanoo.

 

Katso lisää Kingspan Kooltherm K15® Julkisivueristeestä

Kingspan -lämmöneristeet:

Kingspan Insulation on maailman johtava fenoli-, polyuretaani- ja tyhjiölevyeristeiden valmistaja. Yritys on osa laajempaa maailmanlaajuisesti toimivaa rakennusmateriaalivalmistajaa Kingspan Group -konsernia. Kingspan on edelläkävijä kestävää kehitystä edistävissä lämmöneristeteknologioissa ja energiatehokkaisssa rakennusjärjestelmissä. Kingspanilla on maailmanlaajuinen tuotanto- ja jakeluverkosto. Innovaatio, suunnittelu, laatu ja tekninen asiantuntemus ovat Kingspanin toiminnan kulmakivet, jotka tunnetaan kaikkialla rakennusteollisuudessa.


Suunnitteilla julkisivuremontti? Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle lisäeristyksestä

 
Julkaistu
11.9.2018