Painuuko talo? Eikö maaperä kanna?

Painuma voi oireilla kohteesta riippuen eri tavoin. Kun koko rakennus painuu tasaisesti, ongelmia ei yleensä synny. Jos yksi nurkka lähtee kuitenkin painumaan toista nurkkaa nopeammin, rakenteisiin ja seiniin syntyy jännitteitä ja halkeamia.

Seinissä tai lattioissa olevat halkeamat ovat yleensä ensimmäinen merkki rakenteen painumisesta. Painuman aiheuttamat halkeamat ovat normaalisti luonteeltaan diagonaaleja, eli ne etenevät vinottain esimerkiksi seinän alanurkasta kohti vastakkaista ylänurkkaa. Halkeamia voi esiintyä niin talon ulko- kuin sisäpuolellakin.

Painumisen seurauksena myös ovet ja ikkunat saattavat mennä jumiin ja lattiat muuttua vinoiksi. Painavat kivitalot ovat yleensä melko herkkiä painumaeroille, kun taas puutalot kestävät rasitusta paremmin.

Jos maaperä ei kanna kunnolla, rakennus painuu. Geobear on kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän, jonka avulla maaperän kantavuutta voidaan parantaa suoraan perustusten alta ilman kaivauksia, tärinää tai muita häiriöitä.

Halkeamat ovat yleensä ensimmäisiä merkkejä painumasta.Halkeamat ovat yleensä ensimmäisiä merkkejä painumasta.

Tarkkaile erityisesti näitä merkkejä:

Halkeamat seinissä ja lattioissa
Halkeamat ovat tavallisia erityisesti niissä kohdissa, joissa laajennusrakennus tai lisäsiipi kohtaa päärakennuksen. Jos liitoskohdassa esiintyy halkeamia, laajennusosa on irtoamassa päärakennuksesta.

Painumisen aiheuttamat halkeamat on syytä erottaa hienoista hiushalkeamista, jotka voivat johtua rakenteen luonnollisesta liikkumisesta. Hiushalkeamat ovat tavallisesti hyvin ohuita, kun taas painumishalkeamat ovat paksuja ja ylhäältä leveämpiä.

Halkeamat sokkelissa ja savupiipussa
Seinien ja lattioiden lisäksi halkeamia voi esiintyä myös sokkelissa ja savupiipussa. Savupiippu voi painumisen takia lähteä myös kallistumaan.

Vinossa olevat lattiat
Jos lattioissa ei näy halkeamia, mutta ne tuntuvat olevan vinossa, voi asian tarkistaa laittamalla lattialle pyöreän esineen, kuten marmorikuulan. Jos kuula lähtee vierimään, lattia on vierimissuuntaan kallellaan. Lattiat voivat painumisen seurauksena lähteä myös vajoamaan, jolloin lattian ja lattialistan väliin muodostuu näkyvä rako.

Epätasaiset ajotiet
Teillä painuminen näkyy esimerkiksi tiessä olevina kuoppina, töyssyinä ja epätasaisina ajoväylinä.

Ovi tai ikkuna jumittaa
Mahdollisen painumisen merkkejä kannattaa etsiä myös rakennuksen heikoista kohdista, kuten ovista ja ikkunoista. Jos rakennus on liikkunut paikoiltaan, ovia ja ikkunoita voi olla hankala avata tai sulkea. Ovet ja ikkunat saattavat juuttua myös kokonaan kiinni.

Viemäri ei vedä
Jos viemärit vetävät huonosti tai eivät ollenkaan, putket ovat saattaneet liikkua perustusten mukana. Rakennuksen painumisen voi huomata myös siitä, että vesi valuu suihkutiloissa tai kylpyammeessa väärään suuntaan. Pahimmassa tapauksessa rakenteen liikkuminen voi johtaa jopa vesivahinkoihin


Mitä voin tehdä?

Moni saattaa kokea, että painuneiden perustusten ja rakenteiden nostaminen on kallis ja työläs projekti. Geobearin käyttämän geopolymeeriteknologian avulla painuneet rakenteet voidaan kuitenkin nostaa helposti ja häiriöttömästi. Pienemmissä kohteissa korjaus onnistuu jopa yhdessä päivässä, ja isommatkin projektit voidaan suunnitella niin, ettei korjaus aiheuta häiriötä asumiselle tai yrityksen toiminnalle.

Ennen kuin perustukset tai rakenteet voidaan nostaa, perustusten alla oleva maaperä täytyy tutkia huolellisesti. Tutkimusten avulla selvitetään, onko rakenteen painuminen pysähtynyt vai jatkuuko se edelleen. Jos painumisen arvellaan jatkuvan, geopolymeeriä injektoidaan ensin syvälle maaperään, jossa se tiivistää kantavat maakerrokset ja pysäyttää näin rakenteen painumisen.

Tämän jälkeen painuneen lattian tai perustuksen läpi porataan pieniä reikiä. Reikiin asennetaan ohuet injektointiputket, joiden kautta geopolymeeriä injektoidaan lattian tai perustuksen alle. Kevyesti laajeneva geopolymeeri täyttää ensin maaperässä olevat onkalot, minkä jälkeen se paisuu ja nostaa painuneen rakenteen halutulle tasolle. Prosessin aikana maaperää tarkkaillaan useilla mittalaitteilla, joten rakenteen nosto tapahtuu hallitusti ja turvallisesti.

Katso videolta kuinka Geobear toimii:

Miksi Geobear?

  • Painuneet rakennukset, perustukset ja lattiat voidaan nostaa ja oikaista nopeasti ja turvallisesti.
  • Nosto tapahtuu muutaman millimetrin tarkkuudella. Tarvittaessa rakenteita voidaan nostaa jopa 30 senttimetriä.
  • Korjaustyöt eivät häiritse asukkaiden arkea tai yritysten teollista ja kaupallista toimintaa.

Ota yhteyttä asiantuntijaan 
Päivitetty
20.6.2019