Sähkön saanti työmaalle rakennusvaiheessa

Rakennusvaiheessa sähkön saaminen voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla, sähköliittymä on mahdollista tehdä suoraan valmiiksi sähköverkkoon (yleensä tonttikeskukseen) tai rakentamisvaiheen ajaksi voidaan pystyttää tilapäinen työmaakeskus. Työmaasähkön toimitustavan valinnalla on vaikutusta myös itse rakennuksen sähkösuunnitelmaan, joten kerro sähkönsuunnittelijallesi rakennusvaiheen sähkön toimitustapasi.

Tee liittymissopimus ajoissa

Sähkötoimituksen alkamiseksi tulee tehdä kirjallinen liittymissopimus sähköverkkoyhtiön kanssa. Liittymissopimus kannattaa tehdä heti suunnitteluvaiheessa, sillä liittymän toimitusaika vaihtelee suuresti riippuen toimittajan, rakennuspaikan ja –ajankohdan mukaan.

Sähkön voit ostaa mistä tahansa

Liittymissopimus tehdään alueen sähköverkosta vastuussa olevan sähköyhtiön kanssa. Kuitenkin sähkön myyntisopimus on mahdollista tehdä minkä tahansa alueelle palveluita tarjoavan sähköyhtiön kanssa ja onkin hyvä tutustua myös muihin vaihtoehtoihin. Liittymissopimuksen yhteydessä verkkoyhtiö antaa käyttöpaikkanumeron, minkä jälkeen asiakas voi tehdä myyntisopimuksen haluamansa myyjän kanssa ilmoittamalla myyjälle osoitteen ja annetun käyttöpaikkanumeron.

Rakennusaikana kuluu paljon sähköä

Jos et tiedä tarkkaa kytkentäpäivää, voit tehdä myyjän kanssa kuitenkin sopimuksen 14 vuorokauden päähän, jolloin myynti alkaa siitä ajankohdasta kun sähköt kytketään. Määräaikainen sopimus on myös käyttöpaikkakohtainen, joten se jatkuu edelleen myös sen jälkeen kun rakennus on otettu asuinkäyttöön. Rakennusvaiheessa kuluu paljon sähköä, joten sähkösopimuksen hintaan kannattaa kiinnittää huomiota alusta alkaen. Saat Loisteelta sähkösopimustarjouksen Loisteen tarjouslaskurista tai kysymällä Loisteen asiakaspalvelusta 0800 9 2000.

Sähköverkkoon liittymiseksi tarvitset myös liittymisjohdon. Liittymisjohto on yleensä tontin reunalla sijaitsevan kaapelin, jakokaapin tai päätepylvään ja asiakkaan mittauskeskuksen välinen johto-liitos, jonka asiakas itse hankkii. Johto on mitoitettava ja asennettava verkkoyhtiön edellyttämällä tavalla. Otathan huomioon, että liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohtoa, vaan asiakas rakennuttaa sen omalla kustannuksella valitsemallaan sähköurakointiliikkeellä. Liittymisjohtoja rakentavat myös Loisteen verkostourakoitsijat, kuten esimerkiksi Eltel Networks, ENP, Enerke ja Normaint.
Suoraa liittymistä tonttikeskukseen kannattaa harkita, sillä se säästää rakentamisen aikaisen sähköistyksen hankintakustannuksia, eikä erillisen työmaakeskuksen vuokraa tarvitse maksaa. Toisaalta erillinen työmaakeskus voi olla järkevä vaihtoehto, jos esimerkiksi rakennukseen on suunnitteilla erillinen tekninen tila johon sähkökeskus aikanaan asennetaan. Jos valitset lopullisen sähköliittymän ja mittauskeskuksen, niin varmista, että mittauskeskus soveltuu työmaakäyttöön ja on asennettavissa esimerkiksi väliaikaiseen telineeseen.

Mikäli suunnittelet talon rakentamista tai kesämökin sähköistystä Loiste Sähköverkon alueella, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme. Liittymissopimuksessa määritellään sähkösuunnitelmaan perustuva pääsulakekoko ja liittymismaksu. Noudatamme liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on vahvistanut valtakunnallisesti noudatettaviksi.
Lisätietoja rakentajalle Loisteen kotisivuilta:
Sähköverkkoon liittyminen

Rakentajan muistilista
 
Julkaistu
2.1.2017