Sohvalta kännykällä vai täysin automaattisesti?

Toimivuutta parantava kotiautomaatio on tullut jäädäkseen, eikä siihen kerran totuttuaan enää halua palata entiseen. Käyttöliittymät on tuotu sulakekaapista kännykkään ja tablettiin, ja järjestelmä toimii entistä itsenäisemmin antureiden ja muun kehittyneen tekniikan ansiosta. Koti hoitaa itsensä ja asukkaansa asetettujen säätöjen pohjalta ilman, että siihen tarvitsee enää juurikaan puuttua.

Keittiön sähköistystä. Kuva: Tuomas Sauliala.Keittiön sähköistystä. Kuva: Tuomas Sauliala.

Kotiautomaatiotoiminnot edistävät ikääntyneiden turvallista omassa kodissa asumista, sillä siihen voidaan liittää erilaisia turvatoimintoja. Enemmän itsenäisyyttä ja elämänhallintaa ja vähemmän huolta - niitä ikäihmiset ja heidän omaisensa toivovat.

Taloautomaatioteknologia on ottanut isoja harppauksia viimeisimpien vuosien aikana ja kotiautomaation avulla syntyvä älykoti on yhä useamman uudisrakentajan mielessä. Syynä tähän ei ole ainoastaan mukavuus, vaan moni lähestyy asiaa myös energiatehokkuuden näkökulmasta.

Esimerkkejä kotiautomaation toiminnoista

  • valaistuksen ohjaus automaattisesti tai langattomasti
  • huonelämpötilan ajastettu säätö
  • ilmastoinnin automaattinen säätö
  • musiikin jakelu huoneisiin
  • verhojen säätö auringon ja lämpötilan mukaan
  • pistorasioiden sähkön kytkentä päälle ja pois ajastettuna
  • helppokäyttöinen ovipuhelinjärjestelmä
  • ovien lukitukset
  • turvallisuuteen liittyvien laitteiden hallinta

Sähkömies tuntee parhaat ratkaisut

Taloautomaatiojärjestelmä on viisas sijoitus, eikä sitä tulisi tarkastella ainoastaan ylimääräisenä kuluna. Energiatehokkuus, kodin toimivuus ja turvallisuus paranevat, ja onhan taloautomaatiolla vaikutuksensa myös talon jälleenmyyntiarvoon.

Uudiskohteessa automaation asennus käy kätevästi sähköistyksen asennuksen yhteydessä, mutta usein sen pystyy asennuttamaan myös jälkikäteen vanhempaankin kotiin langattomilla lähettimillä ja kytkimillä.

Hyvin toteutettu projekti tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden muokata ja täydentää järjestelmää myös tulevaisuudessa. Ammattitaitoinen sähköasentaja tuntee valmistajien järjestelmät ja osaa opastaa kotiautomaation valinnassa. Lähialueesi sähkömiehen löydät sähköistysalan yhteisestä palvelusta www.löydäsähkömies.fi

Olohuoneen valaistus. Kuva: Sisko Vuorenmaa.Olohuoneen valaistus. Kuva: Sisko Vuorenmaa.
 
Julkaistu
14.11.2016