Tutkimus kertoo lämmitysremontin teettäneiden olevan tyytyväisiä

Uponor toteutti syyskuussa yhdessä Rakentaja.fi:n kanssa omakotitalojen lämmitysremonttitutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 749 omakotiasujaa. Lämmitysremonttiasia tulee yleensä ajankohtaiseksi vasta yli 20 vuoden ikäisessä omakotitalossa, joten tutkimustuloksissa keskityttiin tämän ikäisissä taloissa asuvien vastauksiin. Näitä oli yhteensä 592 kpl. Vastaajia oli ympäri Suomen.

Lämmitysremontilla haetaan eri asioita: energiansäästöä, toimivuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja säädettävyyden parantamista. Useimmissa remonteissa saavutetaan nämä kaikki parannukset. Siksi valtaosa lämmitysremontin teettäneistä onkin tyytyväisiä.

Kohderyhmästä suurin osa on vielä remontoimatta, mutta yli puolet kohteiden omistajista kertoo harkitsevansa lämmitysremontin toteuttamista.

Lämmitysremonttitarvetta on paljon

Vastaajista n. 80 % ilmoittaa, ettei hänen taloonsa vielä ole tehty kokonaisvaltaista lämmönjakoremonttia. Puolet vastanneista kertoo, että lämmönjakoa on korjattu osittain. Remontoitavia taloja on vielä paljon, sillä Suomessa on n. 700 000 yli 20 vuotta vanhaa omakotitaloa.

Lämmitysremontilla toivotaan energiansäästöä

Tutkimuksen mukaan 54 % vastanneista harkitsee lämmitysremontin teettämistä. Tärkeimpänä syynä remontille pidetään sitä, että vanha järjestelmä vie liikaa energiaa ja tulee kalliiksi. Toinen merkittävä syy on pelko siitä, että vanha järjestelmä aiheuttaa vesivahingon putkien pettäessä. Neljännes vastaajista ilmoittaa, että vanha järjestelmä ei toimi toivotusti ja vaatii siksi päivitystä tai korjaamista.
 

Miksi.JPG

Ensisijaisesti vastanneet haluaisivat korjata lämmönlähteen ja/tai lämmönjaon. Koko lämmitysjärjestelmän haluaisi vaihtaa n. 20 % vastanneista. Lämmönsäädön päivittäminen kiinnostaa 15 % vastanneista.

Esteenä remontin teettämiselle pidettään sen korkeita kustannuksia. Sen sijaan remontin aiheuttamaa haittaa, hyvän tekijän löytämistä tai epäluottamusta uusien järjestelmien toimivuuteen ei nähdä lainkaan esteenä remontin teettämiselle.

Vesikiertoista lämmönjakoa pidetään parhaana vaihtoehtona

Tutkimuksen mukaan omakotiasujat pitävät toivottavimpana lämmönjakotapana vesikiertoista lämmönjakoa. Näin ilmoittaa 69 % vastanneista. Vesikiertoisia pattereita pitää parhaana 54 % ja vesikiertoista lattialämmitystä 15 % vastanneista. Sähköistä lämmönjakoa kannattaa 13 % vastaajista.

Lämmitysremontin teettäneet ovat tyytyväisiä

Viidennekselle tutkimukseen vastanneista on jo tehty lämmitysremontti. Näistä n. 90 % on tyytyväisiä remonttiin.

Vastanneet tuntuvat myös luottavan lämmitysjärjestelmänsä toimintaan ja omiin kykyihinsä sen huoltamisessa, sillä vain vajaa 15 % on kiinnostunut vuosittain tehtävästä, maksullisesta ammattilaisen lämmityshuoltokäynnistä. Huoltokäynnin hinnaksi arvioitiin 100 -150 €.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön

Uponorille voit jättää yhteydenottopyynnön lämmitysremontista sekä myös ilmanvaihto- tai putkiremontista. Jätä yhteydenottopyyntö tästä

 
Julkaistu
31.10.2016