Julkisivun pinnan kuivana pitävä rappaus

Kivirakenteisiin taloihin kehitetty Weber VarmaRappaus on toteutettu kuituvahvistetulla sementtilaastilla ja uuden sukupolven AquaBalance-tekniikalla valmistetulla VarmaPinnoitteella. Laasti sisältää kapillaarista veden imeytymistä vähentäviä aineita, jolloin sadevesi ei kulkeudu helposti laastin läpi ja rakenne pysyy kuivana. VarmaPinnoitteen pintakerros on hydrofiilinen ja kuivattaa nestemäisen veden pinnoitteen pinnalta, joka vähentää levä- ja homekasvuston riskiä. VarmaPinnoitteesta löytyy yli 200 väriä, joilla saavutetaan tasavärinen pinta.

VarmaRappauksen edut

* Uusi rappausjärjestelmä kivirakenteisten talojen pinnoitukseen

*AquaBalance-tekniikalla valmistettu VarmaPinnoite suojaa julkisivua pitkällä aikavälillä ja on samalla ekologinen

* AquaBalance-tekniikalla valmistettu VarmaPinnoite on hydrofiilinen, jolloin se kuivuu nopeasti sateen tai kasteen jäljiltä

* Helppo toteuttaa ja kustannustehokas

* Laadukas kokonaisuus takaa hyvän ja pysyvästi kauniin lopputuloksen

Näin onnistut

VarmaRappaus on kiviainespohjaisille julkisivuille (Leca®-, betoni- ja kevytbetoniharkko, tiilipinnat).

Pohjarappaus
Kiviaineiseen julkisivuun tehdään ensin pohjarappaus kahtena kerroksena. Pohjarappauksen laastina käytetään kuituvahvisteista weber.vetonit 440 Kuiturappauslaastia. Rappauksen kerrosvahvuuden on oltava vähintään 8 mm.

Verkotus tarvittaessa
Aina kevytbetoniseinissä sekä aukkojen ylityspalkkien päissä käytetään weber Lasikuituverkkoa 4 mm. Tarvittaessa verkkoa käytetään muutoinkin ja silloin, kun rappaus tehdään samana kautena, kun runko on pystytetty.

Pintarappaus weber.vetonit VarmaPinnoitteella tehdään valmis rapattu pinta. Tuotteesta löytyy yli 200 värisävyä, joilla saadaan aikaiseksi tasavärinen pinta. Pinnan struktuuri voi olla esim. ruiskutettu roiskepinta tai hiertopinta.

Ota huomioon

Jotta työsaumoilta vältytään, seinäpinnat on jaettava pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Alustan tasaiseen imukykyyn sekä yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota.

Valmista pintaa rapattaessa pinnat on suojeltava sadeveden valumilta näkyvien jälkien välttämiseksi.

Miten rappausta huolletaan?

Veden johdatuksiin on kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Valuva vesi saa aikaan julkisivuun rumentavia jälkiä, aiheuttaa materiaalin heikentymistä ja ennenaikaisia vaurioitumisia. Siis: sadevedet suunnitellusti pois julkisivulta sekä kourujen ja putkien aukaisu säännöllisesti.

VarmaRappaus pientaloon

 
Julkaistu
12.9.2016