Säästä aikaa ja vaivaa hoitamalla lupa-asiointi verkossa
- ilman turhia virastokäyntejä ja paperien pyörittämistä.

Rakentamisen lupa-asiointi on sähköistynyt vauhdilla ympäri Suomen. Lupapisteen kautta voidaan hoitaa rakennushanketta koskevat lupa- ja ilmoitusasiat. Palvelun kautta luvanhakija voi olla uudella tavalla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin – yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Verkkopalvelussa asiointi on hoidettavissa silloin kun osapuolille parhaiten sopii, virastojen aukioloajoista riippumatta. Hakemuspalvelua käyttää 152 kuntaa ja noin 30 kuntaa on avaamassa palvelun. Lupapisteen kautta saa lisäksi neuvontapalvelua lähes kaikista Suomen kunnista.

Maksuttoman rekisteröitymisen jälkeen uusi hakemus tai kysely aloitetaan valitsemalla sijainti sekä toimenpide. Tehtyjen valintojen pohjalta palvelu ohjaa yhteydenoton asiointikunnan viranomaisille. Hakemuksesta muodostuu sähköinen työtila, jossa hankkeen tietoja voi täydentää yhdessä eri osapuolten kanssa ja palvelun avulla kaikki hankkeelle kutsutut tahot pysyvät tietoisena hankkeen etenemisestä.

Lupisfest järjestetään 11.-12.10. Helsingissä, tutustu ohjelmaan ja varaa paikkasi. Tervetuloa!

Suunnittelija Janne Palmqvist käyttää Lupapistettä yhdessä asiakkaidensa kanssa

Suunnittelijoilla on kaiken aikaa meneillään rakentamiseen ja remontointiin liittyviä asiakasprojekteja, joihin tarvitaan erilaisia rakennuslupia. Rakennuslupien hakeminen sähköisesti on jo tuttua puuhaa useille rakennushankkeiden pääsuunnittelijoille. Arkkitehtitoimisto J.Palmqvistin suunnittelija Janne Palmqvist on hakenut lupia Lupapisteen kautta jo palvelun alkumetreistä, maaliskuusta 2013 asti ja hänelle onkin kertynyt hyvä näkemys siitä, miten asiointia kannattaa palvelussa edistää.

– Perustamme hakemuksen Lupapisteeseen joko yhdessä asiakkaan kanssa tai vaihtoehtoisesti luon itse hakemuksen ja kutsun hakijan sekä muut osapuolet mukaan hankkeelle. Asiakkaat ovat tykänneet siitä, että pääsevät seuraamaan ja tarvittaessa kommentoimaan hankkeen etenemistä, kuvaa Palmqvist.
 

Lupapisteen hakemusnäkymässä tallennetaan tarpeelliset tiedot eri välilehdille. Hankenäkymän kautta voidaan myös käydä keskustelua asiointikunnan viranomaisen kanssa ja voidaan seurata hankkeen etenemistä.Lupapisteen hakemusnäkymässä tallennetaan tarpeelliset tiedot eri välilehdille. Hankenäkymän kautta voidaan myös käydä keskustelua asiointikunnan viranomaisen kanssa ja voidaan seurata hankkeen etenemistä.
– Kuvien päivittäminen palveluun on helppoa, sillä rakennushankkeissa tulee kuitenkin aina eteen muutostarpeita. Myös muut hankkeen suunnittelijat, kuten talotehtaan edustajat, pääsevät lisäämään ja päivittämään kuvia omalta toimistoltaan käsin.

Luvanhakija näkee reaaliaikaisesti viranomaisten kommentit, lausunnot sekä muutosehdotukset. Mikäli luvanhakijalla on kysyttävää hankkeeseen liittyen, kannattaa keskustella avoimista kysymyksistä ensin pääsuunnittelijan kanssa. Hankkeen osapuolet voivat kuitenkin tarvittaessa olla yhteydessä asiointikunnan viranomaiseen hakemuksen keskusteluikkunan kautta. Myös Lupapisteen tuki auttaa käyttäjiä palvelun käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Rakennusluvan hakeminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua viranomaisten kanssa

Rakennusluvan hakemista säädellään lailla ja asetuksilla. Viranomaisten tehtävänä on valvoa, että hyvän rakentamisen edellytykset täyttyvät. Koska rakentaminen on useimmille asiakkaille kertaluonteinen projekti, on järkevää, että viranomaisasiointiin tottunut pääsuunnittelija hoitaa suurilta osin viranomaiskommunikaation sekä dokumenttien nimeämisen palvelussa.

– Rakentajien olisi hyvä ymmärtää, että rakennuslupaprosessissa on iso intressiryhmä takana. Yhdessä rakennuslupahakemuksessa saattaa olla mukana 3-7 viranomaista, joiden tehtävänä on katsoa, että rakennusprojekti täyttää siltä vaaditut edellytykset. Toivonkin rakentajilta ymmärrystä ja pitkäjänteisyyttä viranomaisten tärkeää työtä kohtaan, sanoo Palmqvist.

Pääsuunnittelija toimiikin monesti tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä, sillä hän ymmärtää rakentamisen vaatimukset ja pystyy päivittämään hankkeen sisältöä palveluun viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Tällä tavoin toimimalla taataan rakennuslupahakemuksen sujuva käsittely asiointikunnassa.

Rohkeasti palvelun käyttöön

Palmqvist on käyttänyt palvelua muun muassa Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Sipoon ja Vantaan rakennusvalvonnoissa ja hänelle on kertynyt kokemusta jo yli sadasta Lupapiste-hankkeesta. Lupapisteen myötä stressi luvanhakemiseen liittyvistä aikatauluista on helpottanut.

– Enää ei tarvitse kytätä virastolaitosten aukioloaikoja tai rynnätä viime tingassa kopiolaitokselle suunnitelmien teettämistä varten. Toisin sanoen aikaa kuluttava matkustaminen jää pois.
 

Suunnittelija Janne Palmqvist on käyttänyt Lupapistettä jo yli sadassa hankkeessa ja iloitsee palvelun tuomasta ajansäästöstä.Suunnittelija Janne Palmqvist on käyttänyt Lupapistettä jo yli sadassa hankkeessa ja iloitsee palvelun tuomasta ajansäästöstä.
Palmqvist on huomannut, että yhteinen palvelu on myös sujuvoittanut asiointia eri kunnissa.

– Luvan haku Lupapisteen kautta eri kunnissa on helpottunut. Nyt luvan hakeminen on lähes samanlaista joka kunnassa. Voin nykyään asioida lähialueiden rakennusvalvonnassa niin kuin omassa kunnassani.

Palmqvist kannustaakin positiivisten kokemusten valossa rakentajia sekä suunnittelijoita yhdessä Lupapisteen pariin.

– Palvelussa voi aina muokata tarvittavia tietoja, joten avointa mieltä kyytiin ja rohkeasti vaan yhdessä suunnittelijan kanssa luvanhaun sähköiseen maailmaan.

Lupapiste

Lupapiste on virtuaalinen työtila rakennuslupa-asioiden hoitamiseen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Palvelu tarjoaa ajantasaisen näkymän lupaprosessin etenemiseen kaikille asianosaisille tahoille, kuten rakennushankkeeseen ryhtyvälle, pääsuunnittelijalle tai rakennusvalvonnalle. Lupapiste on virastojen aukioloajoista riippumaton, joten asiointi onnistuu milloin tahansa. Evolta Oy tarjoaa teknologian palvelulle, joka on sähköistänyt rakennetun ympäristön lupapalvelut yli 200 kunnassa Suomessa.


Tutustu palveluun osoitteessa: www.lupapiste.fi


Lupisfest järjestetään 11.-12.10. Helsingissä, tutustu ohjelmaan ja varaa paikkasi. Tervetuloa!
 
Julkaistu
6.3.2017