Joko teillä käytetään vihreää sähköä?

Yhä useampi kuluttaja kilpailuttaa sähkösopimustaan. Toiselle kilpailutuskriteeri on hinta, toiselle hinnan lisäksi ratkaisevaa on sähkön tuotantotapa eli alkuperä. Tiesitkö, että jokainen kuluttaja voi valita ympäristöystävällisen vaihtoehdon? Sähköntuotanto, kuten muidenkin tuotteiden ja palveluiden tuotanto, kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Valitsemalla vihreän sähkön voit vähentää käyttämäsi sähkön päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Vihreän sähkösopimuksen teet yhtä helposti kuin minkä tahansa sähkösopimuksen.

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti erilaisilla energianlähteillä ja eri tuotantotavoilla. Tärkeimpien tuotantotapojen joukkoon kuuluvat mm. vesivoima, ydinvoima, fossiiliset polttoaineet (kivihiili, turve, maakaasu) puuperäiset polttoaineet (esimerkiksi hake ja biomassa) ja tuulivoima. Puhtaan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että energiaa voidaan tuottaa siis kestävällä tavalla ja siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

Arkisesta ekoteosta tulevaisuuden suuntaukseksi

Niin kotitaloudet kuin yritykset voivat valita, millä heidän käyttämänsä sähköenergia on tuotettu. Loisteelta saat energiaa, joka on tuotettu puhtaasti uusiutuvilla energialähteillä. Loisteen vihreä sähkö on nimeltään Loiste Puhdas ja se on saanut alkuperätakuun. Alkuperätakuu eli Guarantee of origin on todistus siitä, että Loiste Puhtaan tuotettu sähköenergia on peräisin vain uusiutuvista energialähteistä. Loiste Puhdas tuotetaan tuulivoiman, vesivoiman ja bioenergian yhdistelmällä.

Valitsemalla Loiste Puhtaan voit helposti tehdä arkisen ekoteon ja olla vaikuttamassa siihen, millaisiin energiantuotantotapoihin tulevaisuudessa panostetaan. Nimittäin - mitä enemmän vihreää sähköä kulutetaan, sitä enemmän vihreää sähköä myös tuotetaan. Loiste Puhdasta voi ostaa kaikkialle Suomeen asuinpaikastasi riippumatta (pois lukien Ahvenanmaa).

Lue lisää Loiste Puhtaasta ja tutustu vihreään sähköön jo tänään osoitteessa https://www.loiste.fi/puhdas
 
Julkaistu
18.4.2016