Oikea asennus, kestävä katto

Kattolaatan asennus onnistuu hyvin omana työnäkin. Kuitenkin asennuksessa on aina kohtia, joissa miettii kerran jos toisenkin, miten homma tästä etenee. Tärkeintä on noudattaa valmistajan ohjeita joka suhteessa – oikotietä parhaan lopputuloksen saamiseen ei ole.

Naulat aluslaudoituksen ja kahden laatan läpi

Bitumikattolaattakatteen laskennallinen kestoikä on 40-50 vuotta. Mutta jo 10-15 vuoden kuluttua saattaa vuotoja tapahtua, jos naulaus on tehty väärin. Jos huopanaulan kärki ei mene läpi aluslaudoituksesta, naula alkaa puun kosteusvaihtelun (turpoaminen ja kutistuminen) vuoksi pumpata sitä ylös puusta. Ylös nouseva naula nostaa kattolaatan kärkeä ylös ja vuosien kuluessa katto alkaa vuotaa.
Oikean pituisilla nauloilla ja katteen oikealla hoidolla saadaan katteen käyttöikä valmistajan lupaamaan vuosimäärään.
Katteen kiinnittämisessä on tärkeää, että laatat naulataan lovien yläpuolelta kiinni neljällä naulalla. Naulat kiinnittävät samalla myös alle jäävän laatan toiseen kertaan. Lisäksi näin varmistetaan liimapinnan puristuminen edellisen laatan pintaan kiinni.

Bitumilaattakatteen naulausohjeBitumilaattakatteen naulausohje

Kate kattokaltevuuden mukaan

Bitumilaattakate sopii katoille, joiden kaltevuus on 1:5 (12 astetta) tai enemmän. Tätä loivemmilla katoilla käytetään TopTite 6 tai TopTite 3–tiivissaumakatteita tai hitsattavia ammattituotteita.

Jyrkillekin katoille aluskermi

Jyrkemmilläkin katoilla saattaa syntyä padotustilanteita, jolloin vesi ei pääse virtaamaan normaalisti alas katolta. Tyypillisimmin niitä syntyy runsaslumisen talven jälkeen keväällä lumen sulaessa. Tällöin lumi ja jää voivat estää veden valumisen alas ja kattolaattojen saumoihin kohdistuu vedenpainetta, jolloin saumasta pääsee pieniä määriä vettä läpi. Läpi pääsevä vesi kastelee aluslaudoituksen, mikäli alla ei ole aluskermiä. Samanlainen ilmiö voi syntyä rankkasateella ja kovalla tuulella. Vesi voi tuulen vaikutuksesta nousta jyrkässäkin katossa ylämäkeen aiheuttaen painetta saumoihin. Takuun (15 v) edellytyksenä on aina aluskermin käyttö ohjeiden mukaisesti.

Aluskermi suojaa katetta.Aluskermi suojaa katetta.

Tippapelti alaräystäälle

Perinteisesti huopakattojen räystäillä ei ole käytetty tippapeltiä, vaan huopa on käännetty laudoituksen reunaan ja naulattu kiinni. Tämä on usein ensimmäinen vaurioituva kohta katolla, joka on korjattava. Huovan reuna repeytyy ja naulat pumppautuvat ylös ja käännetty kermi voi repeytyä entistä helpommin. Räystäälle valuva vesi pääsee imeytymään reunimmaiseen lautaan Nousseen naulan juuresta lahottavin seurauksin.
Nämä ongelmat on helposti ratkaistavissa tippapeltiä käyttämällä. Pelti asennetaan aluskermin ja räystäskaistan väliin. Tällöin räystäsrakenne kestää yhtä pitkään kuin muukin kate.

Tippapelti limitetään 50 mmTippapelti limitetään 50 mm

Lumiesteiden tarve

Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa F2 edellytetään, että sisäänkäyntien ja kulkuteiden kohdat sekä oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Bitumikermi- ja kattolaattakatoissa lumen putoaminen estetään sirotepinnalla. Katepalin käyttämät liuskesirotteet ovat niin karkeita, että lumi ja jää eivät valu katolta niitä pitkin alas.
Rakennuslupavaiheessa kannattaa huomioida tämä asia ja jättää lumiesteet suunnitelmista pois, koska kuviin piirretyt lumiesteet saatetaan loppukatselmuksen yhteydessä vaatia katolle asennettavaksi.

Sirotepinta estää lumen putoamisen.Sirotepinta estää lumen putoamisen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Katepal-bitumikatteesta

 
Julkaistu
7.3.2016