Veden- ja radoneristys osana rakennuksen terveyttä

Hyvin vedeneristetty sokkeli ei päästä maaperän hiukkasia huoneilmaan

Sokkelin radon- ja vedeneristys varmistavat kodille terveellisen huoneilman. Homeongelmat ja huoneilman ohjearvot ylittävä radonpitoisuus voidaan estää hyvällä suunnittelulla, laadukkailla materiaaleilla ja huolellisella asennustyöllä.

Sokkelin vedeneristys

Kun rakennetaan uutta taloa tai kunnostetaan vanhaa, on syytä varmistaa, että kaikki rakenteissa oleva ja niihin ajan myötä muodostuva kosteus pääsee poistumaan vahinkoa aiheuttamatta. Näin turvataan miellyttävä, viihtyisä ja terveellinen asuinilmasto.
Toimiva perusmuurin eristysratkaisu suojaa talon rakenteita kosteudelta, parantaa asumisen laatua ja pidentää talon ikää. Rakenteisiin päästessään vesi ja kondensoituva kosteus aiheuttavat monenlaisia haittoja. Homeongelmat, rakenteiden muodonmuutokset ja muut vauriot ovat helposti estettävissä, kun jo rakennusvaiheessa kiinnitetään huomiota oikeaoppiseen kosteuseristämiseen. Perusmuurin eristysmateriaali valitaan maaperän ominaisuuksien mukaan. Kun pohjavesi ei nouse perustamistason yläpuolelle ja maaperän kuivumisominaisuudet ovat hyvät, eristeeksi soveltuu perusmuurilevy. Vaativammissa kohteissa perusmuuri eristetään hitsattavalla kumibitumikermillä.
Myös rossipohjaratkaisussa perusmuuri ja alapohja on rakennettava kosteus- ja radontiiviiksi. Jos rossipohjan tuulettuvaksi tarkoitettu tila jää huonosti tuulettuvaksi, tuulettumaton tila jää kosteus- ja radonvarastoksi. Epäpuhtaudet kulkeutuvat huonetilaan pienempienkin rakojen kautta alipaineen vuoksi päästen näin saastuttamaan huoneilman.

Sokkelilevy tuulettaa perustuksenSokkelilevy tuulettaa perustuksen

Kosteuskatkona toimiva sokkelikaista varmistaa toimivan kosteuseristyksen

Maakosketuksissa olevien ulko- ja väliseinien perustuksista on estettävä veden kapillaarinen nousu. Ensimmäinen kosteuskatko suositellaan tehtäväksi anturan ja perustusten väliin ja toinen perusmuurin yläpintaan erottamaan ulkoseinä perusmuurista. Kosteuskatkot tehdään lisäksi myös kantavien sisäseinien perustusten yläpintaan. Kosteuskatkot tehdään bitumikaistoilla, jotka liimataan yhteen 50 mm:n limityksillä. Kumibitumikermillä tehty radoneristys suojaa myös rakenteita veden kapillaariselta nousulta. Kun pohjaan tehdään radonsuojaus, kosteuskatkoa ei yleensä tarvita perusmuurin ja seinän väliin.

Sokkelikaistat ovat kumibitumisia kaistoja, joilla katkaistaan kapillaarisen kosteuden nouseminen rakenteessa. Niitä käytetään betoni-/harkkorakenteiden ja puurakenteiden välissä, esimerkiksi sokkelin ja puisen alajuoksun välissä. Sokkelikaistat valmistetaan kumibitumikermeistä, ja niissä on laaja kokovalikoima.

Väliseinän alle laitetaan bitumikaista kosteuskatkoksi.Väliseinän alle laitetaan bitumikaista kosteuskatkoksi.

Stop radonille!

Oikea eristys turvaa terveellisen huoneilman

Radon on maaperän kiviaineksessa muodostuva radioaktiivinen kaasu, joka on suurina määrinä haitallista terveydelle. Radioaktiivista radonkaasua ei voi nähdä, haistaa, maistaa tai tuntea. Ulkoilmassa radonpitoisuudet ovat niin pieniä, ettei siitä ole vaaraa terveydelle, mutta huoneilmaan kerääntyvä radon lisää suurina pitoisuuksina keuhkosyövän riskiä. Rakennus toimii ikään kuin hormina, joka ulko- ja sisälämpötilojen vaihteluiden vuoksi vetää radonia maaperästä huoneilmaan. Eniten radonia esiintyy alueilla, joissa maaperä on erityisen hiekkapitoinen, kuten hiekka- ja soraharjuilla. Vaikka tuleva koti ei sijaitsisikaan erityisen radonpitoisella alueella, radon kannattaa silti huomioida uudisrakentamisessa: tonttimaan lisäksi huoneilman radonpitoisuutta voivat nostaa tontille tuotava täyttömaa sekä hiekkapohjaiset rakennusmateriaalit.

Läpivientien tiivistys varmistaa suojan

Radonin torjunnan keskeisiä elementtejä ovat radoneristeet. Eristäminen on edullisin, tehokkain ja helpoin tapa varmistaa huoneilman turvallisuus. Valmiin rakennuksen radonkorjaukset ovat usein työläitä ja kalliita eikä turvallista tasoa välttämättä saavuteta korjauksesta huolimatta. Siksi onkin tärkeää huomioida radonturvallisuus jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Bitumikermi asennettuna laatan ja perusmuurin liitoksen väliin estää tehokkaasti radonin kulkeutumisen huoneilmaan, kun myös läpivientien huolellista tiivistämisestä on huolehdittu. Läpiviennit suojataan läpivientitiivisteillä. Ellei tiivistettä voida käyttää, tiiveys varmistetaan tiivistysnauhalla ja elastisella bitumimassalla, esimerkiksi kumibitumiliimalla. Radoneristyksen lisäksi lattialaatan alle asennettu putkisto yhdistettynä huippuimuriin vähentää myös osaltaan huoneilman radonpitoisuutta. Kaikkein tehokkain suoja radonia vastaan saadaan yhdistämällä radoneristys ja kaasua poistava putkisto.
Jo käytössä olevien rakennusten huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m³ ja uudet talot on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei radonpitoisuus ylitä 200 Bq/m³. Arvot tarkoittavat radonpitoisuuden sallittuja keskivuosiarvoja. Säteilyturvakeskukselta on mahdollista tilata huoneilman radonin mittaamiseen tarvittavat välineet.

Tuotteet perustusten eristämiseen

Katepal Salaojalevy
Salaojalevy on nystyräpintainen muovilevy suodatinkankaalla. Levyä käytetään salaojakerroksena rakenteissa esim. käännetyssä vesikattorakenteessa. Tuote sopii pystysalaojatuotteeksi kohteisiin, joissa vedenpoisto rakennuksen ympäriltä on tärkeää.

Katepal Sokkelilevy
Musta säänkestävä nystyräpintainen levy asennetaan nystyrät sokkeliin päin.

Sokkelilevyn peitelista
Peitelistalla suljetaan sokkelin ja sokkelilevyn väli.

Sokkelilevyn naulaustulppa
Sokkeliin porataan naulaustulpan kokoinen reikä ja asennetaan tulppa siihen.

Sokkelilevyn teräsnaula
Sokkelilevyn kiinnitys tapahtuu teräsnauloilla.

Sokkelikaista
Kaistaa käytetään rakenteiden saumakohdissa.

Sokkeli- ja radonkermi
Hitsattava kumibitumikermi, jota käytetään perustusten radoneristyksissä ja sokkelin vedeneristyksissä.

Tuotteet sokkelin veden- ja radoneristykseenTuotteet sokkelin veden- ja radoneristykseen

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö Katepal-bitumikatteesta
 
Päivitetty
7.9.2020