Ilmanvaihto ja tulisija

Ilmanvaihtojärjestelmä voi vaikuttaa myös tulisijan toimintaan. Se kuitenkin riippuu siitä, millainen ilmanvaihtojärjestelmä talossa on. Oikein toteutettu tulo-poisto-ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ei muodosta asuntoon sellaista alipainetta, joka häiritsisi tulisijojen vetoa. Pelkkä poistoilmanvaihto tai painovoimainen ilmanvaihto aiheuttaa aina alipaineen. Ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta puu tarvitsee palaessaan niin paljon ilmaa, ettei se etenkään tiiviissä talossa tule vuotona, joten takan korvausilma tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Koneellinen poistoilmanvaihto esimerkiksi huippuimurilla tai talotuulettimella imee talosta ilmaa ulos. Sama tilanne on painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa: lämmin ilma pyrkii nousemaan ylöspäin ja poistuu poistoilmahormeista ulos. Korvausilma tulee ulkoa raitisilmaventtiileistä tai rakenteiden läpi vuotoina. Mikäli korvausilmareittejä ei ole talossa riittävästi, rakennukseen voi syntyä palamista häiritsevä alipaine. Liesituulettimen tai keskuspölynimurin käyttö kasvattaa alipainetta.

Lämmöntalteenotolla varustetulla tulo-poisto-ilmanvaihdolla tilanne on parempi. Oikein säädettynä ilmanvaihtokone ei tee taloon sellaista alipainetta, mikä häiritsisi tulisijan vetoa. Talosta poistetaan vain 5 – 10 % enemmän ilmaa kuin mitä ulkoa tuodaan, joten tulo- ja poistoilmavirrat ovat lähes yhtä suuret. Muutaman prosentin alipaine suunnitellaan mittausvirheen varalta, ja sillä varmistetaan, ettei taloon muodostu ulkovaipan rakenteille aina tuhoisaa ylipainetta.

Ilmanvaihtokoneissa on kuitenkin eroja. Jotkin laitemallit sammuttelevat tuloilmapuhallinta kovalla pakkasella suojatakseen lämmöntalteenottokennoa jäätymiseltä. Tuloilmapuhaltimen pysäytys aiheuttaa aina alipaineen. Kannattaakin varmistaa, että hankittava ilmanvaihtolaite on sellainen, joka ei muuta tulo- ja poistoilmavirtojen suhdetta edes kovimmilla pakkasilla.

Osta suodattimet ja ilmanvaihtokone Rakentaja.fi-kaupasta

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta

Mikäli tulisija ottaa palamisilman huonetilasta, se
jäähdyttää koko rakennusta. Kuvat © HärmäairMikäli tulisija ottaa palamisilman huonetilasta, se jäähdyttää koko rakennusta. Kuvat © Härmäair

Puu tarvitsee palamiseen paljon ilmaa

Teoriassa puu tarvitsee palaessaan ilmaa noin 3,7 m³ puukiloa kohti. Palamisilman määrän optimaalinen säätö on kuitenkin vaikeaa, joten käytännössä hormista kulkee paljon enemmän ilmaa ulos. Siksi korvausilman hallittuun sisään tuontiin on kiinnitettävä huomiota ja sen toteutus pitää esittää ilmanvaihtosuunnitelmassa.

Kaikille tulisijoille pitää tuoda aina sulkuventtiilillä varustettu palamisilmakanava suoraan ulkoa jonnekin tulipesän lähelle, tulisijavalmistajan suosittamaan paikkaan. Tässä on tulisija- ja valmistajakohtaisia eroja. Jos tulisija ottaa palamisilman huonetilasta, on tilalle tuleva ulkoilma lämmitettävä talon lämmitysjärjestelmällä, jotta huone ei jäähdy. Siksi on järkevää kanavoida takan palamisilma ulkoa suoraan tulisijaan ja sieltä hormiin ilman, että se käy lainkaan huonetilassa.
Takan palamisilmaPalamisilmakanava on suunniteltava niin, ettei se jäähdytä
huonetilaa tai rakenteita. Palamisilmakanava on
lämpimässä tilassa eristettävä umpisolueristeellä jotta
se ei aiheuta kondensiota. Palamisilmakanava on varustettava
sulkuventtiilillä. Kuva © Nunnauuni OyTakan palamisilma
Palamisilmakanava on suunniteltava niin, ettei se jäähdytä huonetilaa tai rakenteita. Palamisilmakanava on lämpimässä tilassa eristettävä umpisolueristeellä jotta se ei aiheuta kondensiota. Palamisilmakanava on varustettava sulkuventtiilillä. Kuva © Nunnauuni Oy
Jos palamisilma otetaan hallitsemattomasti ulkoseinärakenteiden läpi tai raitisilmaventtiilin kautta, on vaarana, että siitä aiheutuu paikallisia veto-ongelmia ja huoneilman kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Mikäli korvausilmareittejä ei ole riittävästi eikä takalle ole omaa korvausilmakanavaa, saattaa ikkunan avaaminen olla ainoa tapa varmistaa takan riittävä ilmansaanti.

Takkakytkin avuksi sytyttämisessä

Ilmanvaihtokoneiden takkatoiminto ei ole tarkoitettu takan palamisilman sisälle tuomiseen, vaan sytyttämisavuksi. Kun hormi on vielä kylmä, ilmanvaihtokoneella tehdään hetkellinen ylipaine taloon. Kun hormi lämpiää, niin toimivan takan pitäisi kyllä vetää.

Ilmanvaihtokone ei pakkasella pysty ylläpitämään ylipainetta kovinkaan pitkää aikaa. Kun ilmanvaihtokoneen takkatoiminto suurentaa tuloilmavirtaa, ei pienen poistoilman lämpöenergia riitä pitämään lämmön talteenottokennoa lämpimänä. Kennon jäätymisvaaran uhatessa koneen automatiikka pienentää tuloilmavirtaa tai joissakin konemalleissa sammuttaa kokonaan tuloilmapuhaltimen.

Takkakytkimestä huolimatta palamisilmakanava on siis aina tarpeellinen.
Takan lämmön siirtymistä
voi tehostaa asentamalla
tuloilmaventtiili takan yläpuolelle.
Pienellä puhalluksella
saadaan aikaan
suuren ilmamassan siirtyminen
ja katon rajaan
nousseen lämpimän
ilmamassan sekoittuminen.
Takan päälle ei tule
sijoittaa poistoventtiiliä.
Takan lämmön siirtymistä voi tehostaa asentamalla tuloilmaventtiili takan yläpuolelle. Pienellä puhalluksella saadaan aikaan suuren ilmamassan siirtyminen ja katon rajaan nousseen lämpimän ilmamassan sekoittuminen. Takan päälle ei tule sijoittaa poistoventtiiliä.
 
Päivitetty
21.2.2020