Louhinta- räjäytys- ja kaivosalan konsultoinnit ammattitaidolla

Kalliotekniikka Consulting Engineers tarjoaa louhinta- räjäytys- ja kaivosalan konsulttipalveluja 40 vuoden ja yli 7000 toimeksiannon kokemuksella. Toimialaan kuuluu mm. louhinta-, tiivistys- ja paalutustyömaiden tärinämittaukset, räjäytystöiden valvonta, ympäristöselvitykset, kiinteistökatselmukset, tarkkavaaitukset ja radonmittaukset. Kalliotekniikan kanssa säästät projektin kokonaiskustannuksissa, pysyt aikataulussa, suojaudut aiheettomilta syytöksiltä ja estät vahinkojen syntymisen.

demo_kallio

Ympäristöselvitykset

Ennen louhintatöiden aloittamista kannattaa teettää ympäristöselvitys, jonka avulla työnaikaisilta, kalliilta vahingoilta voidaan välttyä. Ympäristöselvitys antaa myös hyvän pohjan ja reunaehdot urakkalaskennalle.

Ympäristön työtä rajoittavien tekijöiden vaikutusten määrittämiseksi tulisi jo suunnitteluvaiheessa tehdä ympäristön ennakkoselvitys.

Kiinteistökatselmukset

Kiinteistökatselmus toimii sinun todisteenasi ja oikeusturvanasi räjäytys-, paalutus- ja täräytystyön tai muiden tärinää aiheuttavien töiden aiheuttamista todellisista muutoksista ympäröivissä kiinteistöissä.

Kiinteistökatselmointi on kaksivaiheinen prosessi, jossa kiinteistöt ja niiden rakenteet tarkistetaan, tulokset kirjataan ja lopuksi räjäytystyön jälkeen käydään kohteet läpi ja kirjataan mahdolliset muutokset.

Räjäytystöiden valvonta

Räjäytystyömaan asiallinen valvonta edesauttaa hankkeen kokonaistaloudellisessa toteutuksessa vaatimalla pitämään aikataulut ja ohjaamalla tekemään laadukasta jälkeä. Räjäytystyön valvojana tai johtajana Kalliotekniikka katsoo ennen räjäytyksiä, että normeja ja säädöksiä noudatetaan

demo_kallio_2

Radonmittaukset

Radonmittauksilla selvitetään rakentamattoman maan radonluokka ja radonaktiivisuus sekä niiden vaikutus rakentamistapaan. Mittaus tehdään imemällä maaperästä metrin syvyydestä huokoisilmaa tyhjiökammioon ja analysoimalla se.

demo_kallio_23

Esimerkkejä toimeksiannoista:

  • Vuosaaren satama
  • Kampin keskus (Helsinki)
  • OL3 ydinvoimala
  • Rautatietunneli Helsinki-Kerava
  • Ateneumin taideteosten tärinäeristys
  • P-Hämpin parkkihalli (Tampere)
  • Länsimetro (Helsinki-Espoo)
  • One World Trade Center (New York)
  • Sataman syvennys (New Jersey)
 
Julkaistu
3.2.2016