Polta puuta puhtaasti
- Mitä pitäisi huomioida?

Miten sinä lämmität kotiasi? – Sähköllä, puilla, pelletillä vai kenties jollain muulla? Tiesitkö, että kotitaloudessa käytettävästä energiasta jopa puolet kuluu lämmitykseen?

Puilla tapahtuva lämmitys on luonnollinen lämmitysratkaisu. Puun palaessa luovuttaa se saman hiilidioksidimäärän, jonka se on kasvunsa aikana sitonut itseensä. Sama määrä hiilidioksidia vapautuisi puun lahotessa luontoon, tästä syystä on kestävän kehityksen mukaista ottaa lämpöenergia talteen. Luonnollisuutensa lisäksi se on myös varma tapa lämmittää, sillä puulämmitykseen ei vaikuta myrskytuuli eikä sähköjen katkeaminen – kotisi pysyy lämpimänä.

Tulikivi LentuaTulikivi Lentua

Kiinnitä huomiota, minkälaista puuta poltat

Puun poltosta aiheutuu pienhiukkaspäästöjä, päästöjen aiheuttajista suurimmat ovat yleensä kuitenkin puukiukaat sekä vanhat, huonosti toimivat takat. Myös kiertoilmatakat, joissa tuotettua lämpöä ei varata massaan kuuluu samaan joukkoon edellisten kanssa. Oleellista on myös se, minkälaista puuta tulisijassa polttaa.
750_2-sylillinen-puita
Tulisijassa on suositeltavaa polttaa niin sanottua ylivuotista puuta, jolloin puu on varmasti riittävän kuivaa. Mikäli kuivumisolosuhteet ovat hyvät, voi keväällä pilkottu puu olla syksyllä jo polttokelpoista. Miten puuta sitten kannattaa kuivata? Parhaiten puu kuivuu silloin, kun ilmavirta pääsee esteettä kulkemaan puupinon läpi. Aluspuita ei sovi unohtaa pinon alta, sillä maakosketuksessa oleva puu pysyy märkänä ja vähitellen lahoaa. Puupinoja ei myöskään kannata pinota aivan toisiinsa kiinni. Pyöreät puut kannattaa aina halkaista. Sytytystä ja paloa auttaa myös puiden sisälle tuonti jo edellisenä iltana, silloin puut lämpeävät ja niiden pinnasta haihtuu ylimääräinen kosteus.

Onko pienhiukkaspäästöjä mahdollista vähentää?

Yhdessä tärkeässä avainasemassa on itse lämmityksen polttoaine eli puu, sen tulee olla puhdasta ja kuivaa. Päästöihin on mahdollista vaikuttaa kuitenkin myös vaihtamalla vanhan takan vähäpäästöiseen ja vähän puuta tarvitsevaan tulisijaan, joka varaa itseensä tuotettua lämpöä ja luovuttaa sitä hiljalleen huonetilaan. Korkean hyötysuhteen omaavassa tulisijassa ei tarvitse polttaa puita kovillakaan pakkasilla kuin pari tuntia vuorokauden aikana, hyvä veto polton aikana myös edesauttaa puiden palamisessa puhtaasti.

Huolimatta siitä, että tulisijasi omaisi parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja polttamasi puu on kuivaa ja palaa puhtaasti, ei tulisijan säännöllistä huoltoa sovi unohtaa. Turvallisuusnäkökulman lisäksi, nuohoamalla tulisijan sekä hormin säännöllisesti, voidaan myös omalta osaltaan vähentää syntyviä päästöjä. Tuotettujen päästöjen vähetessä myös lähiseudun ilmanlaatu paranee. Tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä ja taajamissa savuhaittojen vähenemisen huomaa nopeasti.

Millainen tulisija sinun kotiisi sopisi?Millainen tulisija sinun kotiisi sopisi?
-Nykyaikaisissa takoissa puu palaa puhtaasti. Polttoaine on kotimaista ja usein paikallista. Yli puolet puulämmittäjistä saa puunsa omalta pihalta tai mökiltä, sukulaisilta tai muuten maksutta, Tulikiven toimitusjohtaja Vauhkonen kertoo.

Kriteerit uusille tulisijoille on tiukentumassa EU-lainsäädännön myötä. Suomalaisista tulisijavalmistajista erityisesti vientitoimintaa harjoittavat yritykset ovat jo pitkään varautuneet tulossa oleviin kovempiin päästörajoituksiin. Tulikiven takkojen alhaiset pöly- ja hiilimonoksidipäästöt alittavat jo nyt maailman tiukimmat, saksan BImSchV:ssa asetetut päästönormit.

Tulikivi: puhtaamman palamisen puolesta.

-Suomalaisilla on pitkän käytännön kokemus puupohjaisen bioenergian käytöstä. Siksi sitä on helppo lisätä. Puulämmityksellä on helppo korvata fossiilista energiaa erityisesti kylminä pakkaskuukausina, jolloin energian kulutus kasvaa, mikä tekee siitä hyvän ratkaisun ilmastonmuutoksen kannalta. Puuenergian käytön lisäämisessä tärkeimmät keinot ovat tehokkaat ja vähäpäästöiset takkauunit ja pellettikattilat, kommentoi Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio.

Olen kiinnostunut Tulikiven takoista


 
Julkaistu
27.2.2017