Tulityökoulutus uudistuu 1.1.2016

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneris­tysalan tulityökoulutus yhdistyvät 1.1.2016. En­nen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuus­tutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja kat­to- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustut­kinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Ilmottaudu koulutukseen tästä!

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran.Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran.

Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, polttoleikkaustyöt, metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella sekä kuumailmapuhaltimen käyttö.

Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Vakituinen tulityöpaikka on paloturvallisuusvaatimusten mukainen tulitöiden tekemiseen varattu tila, jossa tulityö voidaan tehdä turvallisesti. Tilapäisiksi tulityöpaikoiksi luetaan kaikki muut tulityöpaikat.

Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti!

Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaadi­taan aina riskien arvioinnin perustella laadittu kirjalli­nen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.

Tulityöluvassa määritellään turvallisuustoimenpiteet, joita tulityöpaikalla on noudatettava ennen tulitöiden aloittamista, tulitöiden aikana sekä niiden jälkeen. Lu­vasta selviää myös osapuolten keskinäinen vastuunjako turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta.

Tulityökortti on hyödyllinen myös omakotitalorakentajalle sekä remontoijalle!

Uusi tulityökortti 2016. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK omistaa Tulityökortti-tavaramerkin sekä tulitöiden
koulutusaineiston tekijänoikeudet.Uusi tulityökortti 2016. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK omistaa Tulityökortti-tavaramerkin sekä tulitöiden koulutusaineiston tekijänoikeudet.

Entistä kansainvälisempi koulutus

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteis­työssä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Norjas­sa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tuli­työn osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudatta­maan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Nyt TTS:ltä on saatavissa yksi kortti, joka kattaa sekä entisen tulityökortin että kattotulityökortin.

Ilmottaudu koulutukseen tästä!

Kysele koulutusta yrityskohtaisille ryhmille p. 040 712 5048!


 
Julkaistu
1.1.2016