Radonin poisto sisäilmasta

Pientaloasuntojen, vapaa-ajan asuntojen ja työpaikkojen radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa ja pitoisuuksia voidaan alentaa myös asuntoa korjaamalla. Suomen rakentamismääräysten mukaan rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Uusi asunto pitää Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (no 944/92) mukaan suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi 200 Bq/m³. Sisäilmastoluokitus 2000:n mukaan rajana on S1- ja S2-luokissa 100 Bq/m³ ja S3-luokassa 200 Bq/m³.

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Radonia syntyy jatkuvasti maankamarassa ja kaikessa kiviaineksessa, uraanin hajotessa. Ilmassa leijuva radon kulkeutuu hengityksen mukana keuhkoihin, jossa keuhkojen sisäpintaan tarttuvat kiinteät hajoamistuotteet lähettävät alfa-säteilyä. Säteily lisää riskiä saada keuhkosyöpä. Suomessa tavataan vuosittain 2000 keuhkosyöpää, joista radonin arvioidaan aiheuttavan noin 300.

Radon tulee sisäilmaan pääasiassa talon alla olevasta maaperästä ja jonkin verran myös rakennusmateriaaleista, esim. betonista ja tiilestä. Radonia voi vapautua huoneilmaan myös porakaivovedestä suihkun, pyykinpesun ja astioiden pesun yhteydessä. Ulko- ja sisälämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa maaperästä sisätiloihin. Talvella radonia virtaa sisään enemmän kuin kesällä. Myös huono ilmanvaihto lisää radonpitoisuutta.

Lähde: STUK Säteilyturvakeskus www.stuk.fi ja Sisäilmayhdistys Ry

Osta huippuimuri verkkokaupasta!

radon_7

VILPE®-ratkaisut radonin poistoon

Tuulettumattoman maanvaraisen lattiarakenteen radonin poistoon suositellaan VILPE® ECO110 -huippuimurilla toteutettavaa koneellista tuuletusta. Koneellisessa radonin poistossa katolle asennettu VILPE® ECo110 -huippuimuri liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan. Lattiarakenteen alla olevat imukanavat (salaojaputket) puolestaan liitetään yhteen viemäriputken avulla.

Tuulettumattoman maanvaraisen lattiarakenteen ja tuulettuvan alapohjan radonin poisto.Tuulettumattoman maanvaraisen lattiarakenteen ja tuulettuvan alapohjan radonin poisto.

Tuulettuvan alapohjan radonin poistoon suositellaan VILPE® ECo110 -huippuimurilla toteutettavaa koneellista tuuletusta tehostettuna VILPE® Ross -tuuletuspaalulla. Koneellisessa radonin poistossa katolle asennettu huippuimuri liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan, minkä lisäksi talon alapohjaan asennetaan tuloilmaputkiksi Ross-tuuletuspaalut. Tuulettuvan alapohjan radonin poisto voidaan toteuttaa myös painovoimaisena. Tällöin huippuimurin sijaan katolle asennetaan eristetty hatullinen VILPE®-tuuletusputki.

VILPE® ECO110 -huippuimuri on radonimuri

VILPE® ECO110 -huippuimuri on energiaa säästävä tasavirtamoottorillinen huippuimuri radontuuletukseen. Se soveltuu myös ekokäymälän tai autotallin tuulettimeksi. Erikoissuojattu moottori on esisäädetty (3V) tehtaalla. Tarvittaessa, tiloissa tehtyjen mittausten perusteella, se voidaan säätää uudelleen asennuksen yhteydessä potentiometristä, joka sijaitsee imurin hatussa.

VILPE® ECO110 -huippuimuria on saatavana P-mallisena eri katoille sopivan kattoläpiviennin kanssa asennettavana, S-mallisena tasopinnalle asennettavana, sekä C-mallisena peltisepän tekemään peltikartioon asennettavana.

Osta huippuimuri verkkokaupasta!

VILPE® ECO110 -huippuimuri, VILPE® ECo110S-huippuimurit sekä VILPE® ECo110C-huippuimuri.VILPE® ECO110 -huippuimuri, VILPE® ECo110S-huippuimurit sekä VILPE® ECo110C-huippuimuri.

ROSS-tuuletuspaalut

VILPE® Ross-tuuletuspaalua käytetään talon ryömintätilan tuuletukseen sekä ehkäisemään talon alapohjan kosteusvaurioita ja radonhaittoja.

VILPE®-tuotteilla on 20 vuoden tekninen takuu, 10 vuoden väritakuu ja sähköosilla 2 vuoden takuu!

ROSS-tuuletuspaalut.ROSS-tuuletuspaalut.
vilpe_takuu_pallo

Koneellinen radonin poisto VILPE® ECo110-huippuimureilla ja VILPE® Ross-tuuletuspaalulla

Käyttämällä VILPE®ECo110-imuria yhdessä Ross-tuuletuspaalun kanssa, saadaan ilma kiertämään paremmin talon alapohjassa ja siten radonilma poistettua katon kautta imurin avulla. VILPE® Ross-tuuletuspaalu voi toimia myös yksistään tuulettaen talon ryömintätilaa, mutta tehokkain radonin poisto saadaan aikaan käyttämällä sitä myös tuloilmaputkena osana radonpoistojärjestelmää. 

VILPE®ECo110-imuri ja Ross-tuuletuspaalu.VILPE®ECo110-imuri ja Ross-tuuletuspaalu.

Painovoimainen radonin poisto VILPE® tuuletusputkella

Tuulettuvan alapohjan radonin poisto voidaan toteuttaa painovoimaisena tuuletusputkella. Käyttöön sopii tavallinen halkaisijaltaan 110 mm:n eristetty viemäriputki, joka johdetaan alapohjasta ullakkotilaan ja liitetään katolle asennettuun hatulliseen eristettyyn halkaisijaltaan 110 mm olevaan VILPE® tuuletusputkeen. Painovoimainen järjestelmä voidaan tarvittaessa koneellistaa jälkeenpäin, koska S-sarjan VILPE® ECo110 imuri sopii sellaisenaan samaan tuuletusputkeen ja P-sarjan VILPE® ECo110 imuri samaan kattoläpivientiin. Eristetyn VILPE® tuuletusputken 110 lisäksi tarvitaan VILPE®-Hattu-160 ja katteen mukainen läpivientisarja.

VILPE® eristetty tuuletusputki ja hattu.VILPE® eristetty tuuletusputki ja hattu.
 
Julkaistu
30.11.2015