Mittaa asunnon radonarvot pakkaskauden alkaessa

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota kulkeutuu rakennusten sisäilmaan maaperästä. Erityisesti eteläisessä Suomessa on paljon radonpitoisia alueita. On perusteltua epäillä korkeita pitoisuuksia myös, jos asunto sijaitsee harjulla tai soramaalla tai se on rakennettu kallion päälle. Savimaille perustetussa talossa saattaa olla radonia. Perustusten ja alapohjan alle tuodut täyttösorakuormat ovat mahdollisesti louhittu kalliosta, jossa on korkea radonpitoisuus. Maaperästä ja rakennustekniikasta johtuen Suomessa mitataan korkeampia pitoisuuksia kuin useimmissa muissa maissa. Radonia ei pysty aistimaan, vaan sen pitoisuudet on mahdollista selvittää vain mittauksilla.

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta
19201

Toimiva ilmanvaihto pudottaa merkittävästi radonarvoja

Radonkorjauksissa ensimmäinen toimenpide on varmistaa ilmanvaihdon toimivuus ja katsoa vasta sen jälkeen muita toimenpiteitä. Usein korkeat pitoisuudet löytyvät asunnoista, joissa ilmanvaihto ei toimi puutteellisen korvausilman saannin takia. On kuitenkin paikkoja, joihin on välttämätöntä asentaa toimivan ilmanvaihdon lisäksi radonpumppuja tai -imureita. Korvausilmaventtiilien hankkiminen on kuitenkin edullinen toimenpide ja edesauttaa ongelmien ratkaisemisessa. Asunnon ilmanvaihto on mahdollista saada kuntoon jo muutaman satasen kertainvestoinnilla. Lisäksi toimiva ilmanvaihto kuljettaa radonin ohella muutkin sisäilman epäpuhtaudet ulos asunnosta. Venttiileihin saatavilla olevat laadukkaat ja testatut suodattimet estävät ulkoa kantautuvien epäpuhtauksien kulkeutumisen sisätiloihin.
Puutteellisen korvausilman saannin vuoksi radon nousee rakenteiden kautta sisäilmaanPuutteellisen korvausilman saannin vuoksi radon nousee rakenteiden kautta sisäilmaan


Mikäli tahdot selvittää kotisi radonpitoisuuden voit kysyä mittaria lainaksi Terveysilma Oy:ltä.
Ota yhteyttä: terveysilma@terveysilma.fi

Radonin haitat

Altistuminen radonille lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa on arvioitu vuosittain noin 300 ihmisen sairastuvan nimenomaan radonista johtuen. Altistuminen tapahtuu kodeissa tai työpaikoilla, joissa huoneilman radonpitoisuudet ovat kohonneet. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaan asuntojen huoneilman pitoisuudet eivät saisi ylittää 400 Bq/m³ vuosikeskiarvoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että puuttumalla pienempiinkin pitoisuuksiin terveyshaitat voitaisiin jopa puolittaa.

Korvausilma kuntoon

Mikäli asunnosta puuttuu korvausilmaventtiilit kokonaan, on ne helppo asentaa jälkikäteen esimerkiksi puisiin tuuletusluukkuihin.
Myös olemassa olevat raitisilmakanavat on saatettu peittää. Tässä tapauksessa ratkaisu on niiden avaaminen ja tilalle asennettava toimivan ilmanvaihdon takaava venttiili. Termostaatilla toimivat venttiilit ovat tekniikaltaan yksinkertaisia ja toimivat ilman sähköä. Tämä mahdollistaa vuosikymmenten käyttöiän ilman huoltotoimenpiteitä. Likaantuva suodatin tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa.

Nykymääräysten mukaan huoneiston ilman olisi vaihduttava kerran kahdessa tunnissa. Riittävä ja raikas sisäilma on edellytys niin terveydelle kuin rakennusten kunnossa pysymisellekin. Hyvän ilmanvaihdon toimintaperiaate on yksinkertainen: poistoventtiilit sijaitsevat keittiössä, WC:ssä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa. Näissä tiloissa ei saa olla korvausilmaventtiileitä, jotta ilma pääsee kiertämään oikein. Sen sijaan kaikissa makuuhuoneissa ja olohuoneessa tulee olla venttiilit korvausilmalle. Yksi venttiili jokaista 20 neliötä kohden on hyvä ohjesääntö venttiilien lukumäärän suhteen. Kun asunnossa on toimivat korvausilma- ja poistoventtiilit, ilma vaihtuu riittävän usein ja kiertää hyvin.

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta


Mikäli tahdot selvittää kotisi radonpitoisuuden voit kysyä mittaria lainaksi Terveysilma Oy:ltä.
Ota yhteyttä: terveysilma@terveysilma.fi

Venttiilit on helppo asentaa esimerkiksi puisiin tuuletusluukkuihinVenttiilit on helppo asentaa esimerkiksi puisiin tuuletusluukkuihin
Velco-venttiilin voi asentaa huomaamattomasti myös verhojen taakse.Velco-venttiilin voi asentaa huomaamattomasti myös verhojen taakse.
Lähteet: www.stuk.fi
Ympäristö ja Terveys-lehti 5. 2015 ( Asikainen & Hänninen, THL)
 
Julkaistu
13.11.2017