SSAB:n teräspaalut ja niiden suunnittelu

SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Toiminnassa yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen. RR®- ja RD®-paalut ovat SSAB:n valmistamia luotettavia ja korkealaatuisia lyömällä tai poraamalla asennettavia teräspaaluja. SSAB:llä on eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA-12/0526) perustuva CE-merkintä, joka on kattavin rakenneteräksestä valmistetuille paalurakenteille myönnettävistä CE-merkinnöistä.

Pieniläpimittainen RR®- ja RD®-paalu tarjoaa tehokkaan ja vaivattoman tavan toteuttaa pientalon paalutus. Helppokäyttöistä ja kustannustehokasta jatkostekniikkaa käyttämällä RR®- ja RD®-paalun asentaminen on nopeaa ja materiaalihukka vähäinen. Teräspaalujen asentaminen voidaan suorittaa kevyellä asennuskalustolla ympäristöä säästäen, mikä vähentää merkittävästi maanrakennustöiden tarvetta ja kustannuksia. Monien teknisten ja taloudellisten etujen ansiosta RR®- ja RD®-paalut ovat markkinoiden suosituin tapa toteuttaa pientalojen paaluperustukset.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 

Teräspaalujen suunnittelu

SSAB:n teräspaalujen suunnittelu on helppoa, kun käytössä on RRPileCalc ohjelma. Ohjelma laskee Eurokoodi -suunnittelujärjestelmän mukaisesti paalujen mitoituskestävyyden. Laskennassa huomioidaan sekä paalun kärjen geotekninen kestävyys että paalun varren nurjahduskestävyys.

Mitoitus on helppoa. Ohjelmaan syötetään paalun ja sitä ympäröivän maaperän ominaisuudet. Näiden tietojen pohjalta ohjelma laskee paalun mitoituskestävyyden. Mitoituskestävyyttä verrataan rakennukselta tai rakenteelta tulevien kuormien mitoitusarvoon. Kestävyyden ollessa suurempi kuin kuormituksen, on paalulla riittävä kapasiteetti kuormien kantamiseksi.

Ohjelma on tarkoitettu tahoille, jotka ovat tekemisissä paalujen kestävyyden mitoittamisen kanssa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi pohjatutkijat, pohjarakenne-, geo- sekä rakennesuunnittelijat.

 

Laajat mitoitusmahdollisuudet

Eurokoodien osalta ohjelmassa on huomioitu Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset liitteet. Myös muut kansalliset mitoitusohjeet (Suomessa Paalutusohje 2011, Ruotsissa Pålkommissionen raportit ja Norjassa Peleveiledningen 2011) on rakennettu ohjelmaan sisään. Esimerkiksi paalujen nurjahduksen laskenta, johon ei ole Eurokoodeissa ohjeita, lasketaan kyseisten kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Kaikki SSAB:n paalukoot RR75…RR/RD1200 ovat mukana ohjelmassa. Myös kaikki paaluissa käytettävät teräslaadut ovat mukana. Paalut voidaan mitoittaa teräsrakenteena (tyhjä paalu), betonilla täytettynä (ilman liittorakennevaikutusta), betonoituna liittopaaluna, betonoituna ja raudoitettuna liittopaaluna sekä terässydänpaaluna.

Mikäli kohteessa suoritetaan paaluille dynaamisia koekuormituksia (PDA-mittauksia), laskee ohjelma myös näiltä mittauksilta edellytettävät keskiarvo- sekä minimitulokset.

Advanced FEM osio tarkempaan analysointiin

Mikäli on tarve tarkempaan paalun käyttäytymisen analysointiin, ohjelmasta löytyy myös Advanced FEM osio. Advanced FEM osiossa paalua ympäröivä maaperä voidaan mallintaa useassa kerroksessa. Myös maaperän jousimallit mallinnetaan peruslaskentaan verrattuna tarkemmilla, epälineaarisilla jousimalleilla. Advanced FEM osiossa paalulle on myös mahdollista antaa vaakakuormia sekä momenttikuormaa.

 

Tulostuksena Advanced FEM laskennasta saa paalun vaakasiirtymät, momentit, leikkausvoimat sekä maaperään kohdistuvan paineen.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Laskelmien tulostus

Laskelmien tulokset saadaan ohjelmasta helppolukuisena raporttina. Tulostinasetuksista riippuen raportti on saatavilla joko paperilla tai pdf-muodossa tiedostona.

Ladattavissa ilmaiseksi
Ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi internetistä, osoitteesta www.ssab.fi/infra. Ohjelma on täysin ilmainen, mutta täyden toimivuuden saamiseksi ohjelma on rekisteröitävä.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista


 
Julkaistu
30.11.2015