Puulämmityksellä tuotetaan energiaa jopa kahden ydinreaktorin verran!

Huolimatta siitä, että kotimaista lähienergiaa on tarjolla, tuodaan Suomessa käytetystä energiasta kuitenkin yli kaksi kolmasosaa ulkomailta. Hallitus on nostanut yhdeksi kärkihankkeekseen energiaremontin. Energiaomavaraisuus halutaan nostaa 2020-luvulla yli 55 prosenttiin, uusiutuvan energian osuus kasvattaa yli 50 prosenttiin ja tuontiöljyn käyttö puolittaa. Muutokseen pyritään erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän, uusiutuvan tarjonnan lisäämisellä.

Kotitalouksille tutuin bioenergian muoto on klapien polttaminen takassa. Vaikka puun pienpoltto on jo nyt merkittävä energiamuoto asuntojen lämmityksessä, löytyy silti vielä kasvunvaraa runsaasti. Bioenergian lisäämisellä haetaan myös työllisyyden kasvua, energiarakenteen suurempaa kotimaisuusastetta ja ilmastotavoitteiden täyttymistä.

Kotitalouksille tutuin bioenergian muoto on klapien polttaminen takassa.Kotitalouksille tutuin bioenergian muoto on klapien polttaminen takassa.

Nyt kannattaa ostaa Tulikiven tulisija
- saat kuivat polttopuut etuhintaan!

Polttopuun säilytys ja hankinta on usein ongelmallista - erityisesti kaupungeissa. Tulikivi tarjoaakin nyt marras-joulukuun aikana yli 3 000 euron tulisijan ostaneille ratkaisun ongelmaan!

Saat nyt edullisesti siistin ja käytännöllisen katoksen pihallesi, sekä laadukasta ja kuivaa polttopuuta uudessa takasssa poltettavaksi.

Tutustu tarjoukseen tarkemmin artikkelin lopussa!

Uusia työpaikkoja bioenergian lisäämisellä ja lämmitystapamuutoksilla

– Suomessa on noin 2,2 miljoonaa tulisijaa, joita käytetään kotien lämmitykseen. Pientalojen lämmitysenergiasta polttopuun osuus on tällä hetkellä 40 prosentin luokkaa. Polttopuulla tuotetaan noin 15 terawattituntia energiaa vuodessa, mikä vastaa Olkiluodon kahden reaktorin vuosituotantoa. Oikeaoppinen puun polttaminen on uusiutuvaa ja puhdasta lähienergiaa, eikä se lisää kasvihuonepäästöjä, toteaa Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

Mitä lähienergialla tarkoitetaan? Lähienergia on paikallisesti eli lähellä kulutusta tuotettua uusiutuvaa energiaa. Lähienergiaksi laskettavia energiamuotoja ovat puu eli klapit ja pelletit, maa, ilma- ja vesilämpöpumput, tuulivoima, biokaasu, aurinkoenergia sekä pienvesivoima.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 oli uusiutuvan energian osuus Suomen kokonaiskulutuksesta 31 prosenttia.

– Puupohjainen lähienergia on suuruudeltaan selvästi tärkein lähienergian muoto Suomessa (15 terawattituntia). Toiseksi tärkein energianlähde ovat lämpöpumput (5 terawattituntia), sen jälkeen tulevat tuulivoima (2 terawattituntia) ja biokaasu (1 terawattitunti). Aurinkoenergian osalta tilastotietoa ei ole saatavilla.

Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi tarvitaan kaikkia uusiutuvan energian muotoja, koska urakka on niin suuri. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää merkittäviä muutoksia tähän suuntaan ja nopeasti. Bioenergiaan panostamisen etuna on, että se korvaa ulkomailta tuotua energiaa, parantaa maksutasettamme ja luo työpaikkoja, kommentoi Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio.

Tutustu Tulikiven tulisijoihin täällä!
vauhkonen-sitaatti-adope-3

Lämmityksestä noin puolet kotitalouksien energiankulutuksesta

Hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut –kärkihankkeessa linjataan, että kivihiilen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä halutaan eroon sähkön ja lämmöntuotannossa. Suomesta löytyy yhä noin 200 000 öljylämmitteistä pientaloa. Dieseliä on voinut hankkia lämmitykseen alennetulla hinnalla tähän asti, energiaremontin myötä tähän on kuitenkin tulossa muutos. Lämmityksestä tulee noin puolet kotitalouksien energiankulutuksesta, tästä syystä lämmitysjärjestelmien valinnoilla on iso merkitys. Lämmitystapamuutokset tulevatkin lisäämään työllisyyttä sekä valmistus- että asennuspuolella.

Puulämmityksellä voisi kattaa jopa puolet pientalon lämmöntarpeesta

Puulämmitys on arvostettu ratkaisu suomalaisten pientalorakentajien keskuudessa. Tämän vuoden aikana uusia omakotitaloja tullaan rakentamaan noin 6 000 kappaletta. Omakotitalojen rakentajista suurin osa haluaa kotiinsa takan – joillakin takkoja on jopa useampia. Suomalaisten mieleen ovat erityisesti varaavat takat ja takkauunit. Uusimman RTS-rakennustutkimuksen mukaan sellaisen valitsee noin 59 prosenttia vastaajista. Loput valitsevat itselleen esimerkiksi takka-leivinuuniyhdistelmän, avotakan, leivinuunin tai kamiinan. Jopa 53 prosenttia vastaajista aikoo käyttää takkaa pää- tai täydentävänä lämmitysjärjestelmänä.

– Puuta sähkön rinnalla käyttävät taloudet säästävät keskimäärin 15 prosenttia eli 1700 kilowattituntia sähköä per lämmityskausi. Varaavalla takalla voisi kuitenkin tuottaa tutkitusti jopa puolet pientalon lämmöstä, ilman että sisäilma lämpenee liikaa. Lämmitykseen tarvittava puumäärä riippuu muun muassa rakennuksen energiatehokkuudesta ja tulisijan polttotekniikan tasosta, Vauhkonen jatkaa.

Puulämmitys on arvostettu ratkaisu suomalaisten pientalorakentajien keskuudessa.Puulämmitys on arvostettu ratkaisu suomalaisten pientalorakentajien keskuudessa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttaman Lämpö ja tulisija –tutkimuksen* mukaan passiivitalossa varaavalla tulisijalla voi tuottaa 50 prosenttia rakennuksen lämmöntarpeesta niin, että polttopuuta kuluu 2,3 pinokuutiometriä** vuodessa. Vastaavasti vanhassa peruskorjaamattomassa rakennuksessa varaavalla takalla voi tuottaa 57 prosenttia tarvitusta lämpöenergiasta – tällöin polttopuuta kuluu 14,1 pinokuutiometriä/vuosi.

Pääset tutustumaan Tulisija ja lämpö –tutkimusprojektin raporttiin täältä:
Tulisijojen lämmönluovutus ja hyötysuhteet erilaisissa käyttötapauksissa.

Tee ekoteko, polta puuta

Lämmöntuotannossa takat ovat hiilidioksidipäästöiltään neutraali vaihtoehto.

Puun palaessa luovuttaa se saman hiilidioksidimäärän, jonka se on kasvunsa aikana sitonut itseensä. Hiilidioksidia vapautuisi sama määrä puun lahotessa – tästä syystä on kestävän kehityksen mukaista ottaa lämpöenergia talteen.
750-koivut
Itse pystyy vaikuttamaan pienhiukkaspäästöihin polttamalla vain puhdasta, kuivaa puuta. Myös vaihtamalla vanha takka vähäpäästöiseen ja vähän puuta tarvitsevaan uuteen tulisijaan on mahdollista vaikuttaa päästöjen määrään sekä lähiseudun ilmanlaatuun. Uusien tulisijojen kriteerit ovat pian tiukentumassa EU-lainsäädännön myötä. Suomalaisista tulisijavalmistajista erityisesti vientitoimintaa harjoittavat yritykset ovat jo pitkään varautuneet tulossa oleviin kovempiin päästörajoituksiin. Tulikiven takkojen alhaiset pöly- ja hiilimonoksidipäästöt alittavat jo nyt maailman tiukimmat, Saksan BImSchV:ssa asetetut päästönormit.

– Nykyaikaisissa takoissa puu palaa puhtaasti. Polttoaine on kotimaista ja usein paikallista. Yli puolet puulämmittäjistä saa puunsa omalta pihalta tai mökiltä, sukulaisilta tai muuten maksutta, Vauhkonen kertoo.

– Suomalaisilla on pitkä käytännön kokemus puupohjaisen bioenergian käytöstä. Siksi sitä on helppo lisätä. Puulämmityksellä on helppo korvata fossiilista energiaa erityisesti kylminä pakkaskuukausina, jolloin energiankulutus kasvaa, mikä tekee siitä hyvän ratkaisun ilmastonmuutoksen kannalta. Puuenergian käytön lisäämisessä tärkeimmät keinot ovat tehokkaat ja vähäpäästöiset varaavat takkauunit ja pellettikattilat, Lovio lisää.

Nyt kannattaa ostaa Tulikiven tulisija
- saat kuivat polttopuut etuhintaan!

Polttopuun säilytys ja hankinta on usein ongelmallista - erityisesti kaupungeissa. Tulikivi tarjoaakin nyt marras-joulukuun aikana yli 3 000 euron tulisijan ostaneille ratkaisun ongelmaan!

Saat nyt edullisesti siistin ja käytännöllisen katoksen pihallesi, sekä laadukasta ja kuivaa polttopuuta uudessa takasssa poltettavaksi.
Hankkiessasi puukatoksen ja polttopuut tulisijatilauksesi yhteydessä säästät jopa 800 euroa!


Katoksen tiedot:

  • Ulkomitat: leveys 1530 mm, syvyys 1290 mm
  • Katoksessa täyskorkeat pariovet, kestopuulattia, harmaat (RAL 7004) paneeliseinät, musta palahuopakatto sekä mustat peltireunalistat


Optiot ja lisäpalvelut:

  • Katoksen värin vaihtaminen 100 €
  • Kattohuovan värin vaihtaminen 60 €
  • Katoksen asennuspalvelu suoralle alustalle 180 €

 

Tutustu Tulikiven mallistoihin


Tartu Tulikiven tarjoukseen ja saat talven polttopuut edullisesti.Tartu Tulikiven tarjoukseen ja saat talven polttopuut edullisesti.
* VTT:n, tulisija-alan toimijoiden ja ympäristöministeriön toteuttama Tulisija & lämpö -tutkimusprojekti, raportti julkaistu marraskuussa 2014.
** Pinokuutiometri (p-m3) kertoo puupinon tilavuuden (pituus x korkeus x leveys) käsin pinottuna.

Kiinnostuitko tulisijoista?
Jätä yhteydenottopyyntö tästä!


 
Julkaistu
16.11.2015