Takkapintojen ja saunan seinien pintakäsittely

Erilaisten tulisijojen ja näiden läheisyydessä olevien seinien pintalämpötila saattaa nousta käytön aikana normaalia huonelämpöä korkeammaksi, joten pintakäsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tällaisia pintoja ovat muun muassa takan ulkopuoli sekä kiukaan ympärillä olevat seinät.

Normaalien vesiohenteisten seinämaalien ja -pinnoitteiden lämmönkesto on 80-85°C. Sähkökiukaat eivät oikein asennettuina yleensä nosta seinien pintalämpötilaa. Puukiukaat sen sijaan saattavat sen tehdä. Samoin takkojen ja muiden kiviainespintaisten tulisijojen pintalämpötila voi lämmityksen aikana nousta varsin korkeaksi.

Jos seinän pintalämpötila takan tai puukiukaan takana on korkeampi kuin 80 °C, ns. normaalit vesiohenteiset tuotteet eivät sovellu tällaisen pinnan maalaamiseen tai pinnoittamiseen.

Tikkurilan Muuri takka- ja palomuurimaalilla on erinomainen lämmönkesto

Tikkurilan Muuri on uudenlainen, täyshimmeä takka- ja palomuurimaali sisäseinäpinnoille, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korkeammiksi.

Muuri antaa takoille, palomuureille ja kiukaan taustalevyille näyttävän pinnan niin kotona kuin mökillä. Vesiohenteisen silikaattimaalin huokoinen rakenne on hengittävää ja vesihöyryä läpäisevää.

Muuri soveltuu kiviainespintaisille sisäseinäpinnoille, joiden lämpötilat voivat nousta normaalia korkeammiksi. Väreinä ovat valkoinen ja kahdeksan kaunista sävyä. Sävytettynä lämmönkesto on 180 astetta ja sävyttämättömänä 300 astetta kuivaa lämpöä.

Muuri soveltuu uusille sekä vanhoille betoni-, tiili-, tasoite- ja rappauspinnoille.

Tikkurilan Maalilinjalta saat lisäohjeita ja apua. Maalilinja palvelee arkipäivisin klo 8-19 numerossa 020 191 2002.

 
Julkaistu
1.10.2018