Painunut talo voidaan pelastaa

Painunut talo voi tulla eteen kenellä tahansa. Pehmeiköille maanvaraisesti perustetut rakennukset painuvat aina enemmän tai vähemmän. Painuminen voi johtua suunnittelu- tai rakennusvirheestä. Perustusten painumista saattaa aiheuttaa myös naapuriin rakennettava talo tai kotiin rakennettava lisätila. Mikäli painuma on haitallisen suuri ja/tai painuminen on epätasaista, aiheutuu tästä rakenteellisia ongelmia ja rakennuksen toimivuuteen liittyviä ongelmia sekä asumisviihtyvyyden heikkenemistä. Rakennuksen painuminen ei tapahdu yht`äkkiä, vaan pikkuhiljaa rakennus painuu maaperän sisään.

Pelasta painunut talo - katso urakoitsijat

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta
 

Sisätiloissa tehtävä paalutus tapahtuu huomattavasti pienemmällä kalustolla kuin ulkona tehtävä paalutus.Sisätiloissa tehtävä paalutus tapahtuu huomattavasti pienemmällä kalustolla kuin ulkona tehtävä paalutus.

Miten aloitetaan?

Yleensä kodin omistajat katselevat ja tuumailevat monia vuosia painuneen talon kanssa. Kun päätetään ryhtyä toimenpiteisiin, otetaan yhteys joko pohjatutkijaan tai paalutusurakoitsijaan. Jos vanha pohjatutkimuslausunto on tallella ja aikanaan tehty, tutustutaan urakoitsijan kanssa siihen. Jos sitä ei ole, suoritetaan koekairaukset, joilla selvitetään rakennuksen alla olevan maaperän koostumus. Sen jälkeen selvitetään painumahistoria, jossa tehdään vaaituksia: räystäs-, sokkelilinjat, lattian pinta, ikkunapenkit, julkisivun koristelistat tai sisäkaton alapinta. Näillä tutkimuksilla pystytään selvittämään, miten rakennus on perustettu ja kuinka paljon se on vinossa, jos se ei piirustuksista selviä. Koekuopalla/-kuopilla voidaan tarvittaessa varmistaa vielä perustusten todellinen kunto.

Painuneen talon nostoon tarvitaan rakennuslupa, koska tehtävässä toimenpiteessä muutetaan rakennuksen perustus maanvaraisesta paalutetuksi.

Kuinka painunut talo saadaan ruotuun?

Vastaushan on tietenkin perustusten korjauksella. Jos korjausmuodoksi valikoituu paalutus joko uudelleen tai sitä ei ole aikaisemmin ollenkaan ollut, on turha hätääntyä. Painuminen voidaan pysäyttää perustamalla talo kovaan pohjaan lyötyjen RR-paalujen tai kallioon porattujen RD-paalujen varaan.

Paalutus tehdään rakennuksen ulko- tai/ja sisäpuolisesti. Ulkopuolelta tehdyssä perustuksen paalutuksessa perustuksen ympärille asennetaan yleensä teräskonsoli, jota kautta perustuksen kuormat siirtyvät uusille ulkopuolisille paaluille. Yksittäisten paalujen kohdalle tehdään mahdollisesti kaivantoja anturan läpi tehtävän timanttiporauksen vuoksi tulevaa paalua varten.

Talon ulkopuolelta voidaan myös tehdä rakennuksen nosto kuormansiirtopalkkien avulla, mikäli vanha perustus kestää noston. Sisäpuolinen paalutus yritetään toteuttaa mahdollisimman vähällä paalumäärällä kevyellä kalustolla. Tällöin paaluelementtien pituudetkin ovat pieniä, 1-1,5 m. Paalutustyö ei vaadi suuria tiloja onnistuakseen. Jos tilaa on liian vähän (kellarin tai tuulettuvan alapohjan korkeus) tarjolla, ratkaistaan se kaivamalla lisätilaa. Kun operoidaan kodin sisäpuolella, olisi suotavaa, että huonetilat olisivat suht tyhjiä. Sisäpuolella paalutuksessa tehdään 350 mm reikä lattiaan, 1000 mm leveä ja 350 mm syvä. Sinne lyödään paalu ja onkalo täytetään betonilla. Kun jokainen paalun kohta on näin tehty, talo nostetaan.

Asuintiloissa paalutus vaatii perheen muuttamista evakkoon noin kuukaudeksi, kun alapohja rikotaan, paalutetaan ja valetaan uudelleen kiinni. Sitkeä perhe asuu kotonaan tämänkin ajan, mutta paalujen lyömisten aikana meteli nousee.

Perustuksia voidaan korjata läpi vuoden – sisäpuolelta. Ulkopuolelta talvella tehty urakointi on turhan kallista.
Jukka Myöhänen Suomen Teräspaalutus Oy:stä kertoo, että paalut lyödään tai porataan niin lähelle seiniä kuin mahdollista. Rakennuksen kuormat kulkevat kantavien seinien kautta perustuksille, jolloin paalulinjat noudattavat kantavia seinälinjoja. Kantavia seiniä ovat ainakin ulkoseinät. Sisällä seinän kantavuuden osaa sanoa suunnittelija. Myös takan perustukset pitää paaluttaa.

Kun paalutetaan ulkopuolelta, salaojajärjestelmä kärsii ja näin ollen se uusitaan samalla.
 

Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet olivat suurimmillaan 30 m ja painunut talo saatiin pelastettua.Painuneen rivitalon huoneiston sisälle lyötyjä paaluja. Kohteen paalupituudet olivat suurimmillaan 30 m ja painunut talo saatiin pelastettua.

Painuneiden perustusten nostoprosessi lyhykäisyydessään

Suomen Teräspaalutus Oy ja Kuretekniikka Oy tekevät yhteistyössä SSAB:n RR- ja RD-paaluilla perustusten nostoja ja talojen oikaisuja. Kodin omistaja mietittyään asiaa ottaa yhteyttä paalutusurakoitsijaan, joka lähettää paikalle Kuretekniikka Oy:stä asiantuntijan. Asiantuntija tutkii rakenteet, pohjatutkimuslausunnon, miten talo on tehty ja paljonko se on painunut. Asiakkaan kanssa käydään läpi kustannukset sekä nostotekniikka. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen alkaa työt. Tarvittavat suunnitelmat tulevat urakoitsijalta, rakennuksen omistaja hankkii rakennusluvan. Koska prosessi kestää muutaman kuukauden, on paras olla ajoissa yhteydessä urakoitsijaan.

Talo nostetaan joko sisä- tai ulkopuolisella paalutuksella tai molemmilla. Paalutuksen jälkeen kaivetaan perustus esiin, jotta paalutus saadaan mahdollisimman lähelle ulkoseinää. Yleensä nostetaan koko talo ja joissain tapauksissa esim. yksi kulma. Kun paalutustyö on suoritettu, urakkaan kuuluu myös maanrakennustyöt, jolla saadaan piha taas siistiksi.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Painunut talo pelastetaan perustuksia vahvistamalla teräspaaluilla

RR- ja myös RD-paalutus on usein käytetty ja turvallinen menetelmä painuneiden rakennusten korjaamisessa. RR-paalut on mahdollista asentaa kevyillä lyöntikalustoilla, jotka mahtuvat liikkumaan myös ahtaissa sisätiloissa aiheuttaen ainoastaan vähäistä turmeltumista sisätiloille.

Perustusten vahvistaminen vaatii yleensä lyhyiden paaluelementtien käyttämistä, sillä paalutus tehdään rajoitetussa tilassa. SSAB:n edistyksellisen jatkostekniikan ansiosta lyötävien RR-paalujen ja porattavien RD-paalujen jatkaminen on nopeaa ja luotettavaa. Teräspaalujen asennuksesta aiheutuva maan syrjäytyminen on paalujen kuormankantokykyyn suhteutettuna vähäistä, joten korjattavalle rakennukselle aiheutuvat haitat pysyvät mahdollisimman pieninä. Teräspaalutus on todistettavasti luotettava tapa vahvistaa perustuksia. Tämän vuoksi myös monet kulttuurisesti merkittävät rakennukset onkin tuettu SSAB:n teräspaaluilla.

Suomen Teräspaalutus Oy on 1980-luvulta asti teräspaaluttanut kohteita ympäri Suomen. Paalutuskalustona ahtaan tilan kohteisiin on kolme lyöntipaalutuskonetta ja kolme porapaalutuskonetta. Korjauspaalutettavia pientalokohteita vuodessa heillä on 5-10 kpl. Suomen Teräspaalutus Oy tekee myös uusien pientalojen ja suurempien kohteiden lyönti- ja porapaalutuksia ja pohjarakentamista ympäri Suomen sekä kerrostalojen perustusten vahvistuksia pääosin Turun talousalueella.

Kuretekniikka Oy on erikoistunut painuneiden perustusten ja lattioiden oikaisuun. Jo 30 vuotta toiminut yritys oikaisee taloja koko Suomen alueella.
 

Painunut talo voidaan pelastaa paaluttamalla.Painunut talo voidaan pelastaa paaluttamalla.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista


 
Julkaistu
21.9.2015