Kahdeksan kysymystä rakennusluvan hakemisesta

Rakennus- tai remonttitöihin ryhtyvä joutuu pohtimaan suunnitelmiensa luvanvaraisuutta ja usein hakemaan asianmukaiset luvat rakennustöilleen. Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste tarjoaa avun lupatarpeen selvittämiseen sekä rakennuslupien hakemiseen.

lupapiste_fb_6_1120px

1. Tarvitsenko rakennusluvan?

Lähes kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa.

Rakennuslupa tarvitaan aina esimerkiksi uudis- tai laajennusrakentamiselle, samoin kuin rakennuksen tai sen osien käyttötarkoituksen muuttamiseen. Tällainen tilanne on vaikkapa vaatehuoneen muuttaminen kylpyhuoneeksi. Lisäksi lupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen vaikuttaa kiinteistön käyttäjien terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Oman rakennushankkeen luvanvaraisuuden voi tarkistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta tai sähköisestä Lupapiste-palvelusta, joka ohjaa yhteydenoton asiointikunnan viranomaisille.

Tutustu Lupapiste-palveluun

2. Mitä muita rakentamisen lupia on olemassa?

Toimenpidelupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan. Esimerkiksi julkisivumuutokset tai korkeat raja-aidat sekä mainoslaitteet kuuluvat toimenpideluvan piiriin. Toimenpideluvan varaiset hankkeet voi tarkistaa oman kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Maisematyölupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen muuttaa maisemaa asemakaava- ja rakennuskieltoalueella. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi maanrakennustyöt tai puiden kaataminen. Joillakin alueilla myös yleiskaava edellyttää maisematyölupaa.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueilla. Lupa edellytetään myös alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten sekä yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Ilmoitusmenettely riittää pienempien rakennus- tai muutostöiden toteuttamiseen. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty, mistä töistä on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaisille.

Lupavaatimuksissa on kuntakohtaisia eroja.

3. Mistä selvitän kuntakohtaiset lupaedellytykset?

Voit selvittää luvantarpeen helposti myös sähköisessä Lupapiste-palvelussa. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Kirjauduttuasi sisään valitse hankkeesi sijainti sekä päätoimenpide. Palvelu kertoo valintojen jälkeen yleisesti luvantarpeesta, mutta mahdolliset lisäkysymykset voit osoittaa asiointikunnan viranomaiselle tekemällä neuvontapyynnön palvelussa. Lupapisteen neuvontapalvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen kunnissa ja rakennusluvan voi hakea palvelun kautta sähköisesti jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista.

Lupapisteyritystili_1120px

4. Kuka hakee rakennusluvan?

Rakennuslupahakemuksen jättää rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Asunto-osakeyhtiöiden rakennus- ja korjaushankkeissa luvan hakee aina taloyhtiön valtuuttama taho, kuten isännöitsijä tai hallituksen jäsen.

5. Mistä lupa haetaan?

Rakennuslupa haetaan oman kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Kunnilla on käytössään erilaisia lupahakemusjärjestelmiä, useimmat ovat jo siirtyneet sähköiseen lupakäsittelyyn.

Lupapisteen sähköinen hakemuspalvelu on käytössä jo yli 150 kunnassa. Sen kautta luvan hakeminen onnistuu myös ensikertalaiselta ja palvelun käyttö on ilmaista. Pääset aloittamaan lupa-asioinnin heti rekisteröidyttyäsi Lupapisteeseen. Kun olet valinnut hankkeesi sijainnin sekä päätoimenpiteen, palvelu kertoo arvion hankkeesi luvantarpeesta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä. Sähköisessä työtilassa voit täydentää hakemustasi hankkeen eri osapuolten kesken sekä keskustella asiointikunnan viranomaisten kanssa hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta. Saat päätöksen lupahakemuksellesi suoraan Lupapisteen työtilaan ja voit jatkaa asiointia palvelussa viranomaisten kanssa koko hankkeesi ajan. Varmista kuitenkin kunnalta asiointimahdollisuuden laajuus palvelussa.

6. Millaisia liitedokumentteja tarvitsen?

Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Saat ohjeet oman kuntasi rakennusvalvonnasta. Hakiessasi lupaa Lupapiste-palvelun kautta, saat palvelussa ohjeet kaikista hakemukseesi tarvittavista liitteistä.

7. Mitä luvan hakeminen maksaa?

Luvista peritään aina kunkin kunnan määrittämä taksa lupapäätöksen yhteydessä. Sähköiseen Lupapiste-palveluun rekisteröityminen ja neuvontapalvelu ovat ilmaisia.

8. Kuinka nopeasti saan luvan?

Luvanvaraiset rakennustyöt saa aloittaa vasta kun asianmukaiset luvat on myönnetty. Lupaprosessin kesto voi kestää rakennushankkeen laajuudesta ja kunnasta riippuen noin 1–3 kuukautta. Sähköisen Lupapiste-palvelun avulla viranomaiset ovat voineet nopeuttaa lupaprosesseja huomattavasti.

 
Päivitetty
7.11.2022