Puutarhasta ammatti

Työtehoseurassa alkoi tammikuussa 2015 kurssi, josta valmistuu puutarhatyöntekijöitä. Ryhmässä on yhdeksän henkilöä - sekä naisia että miehiä - ja ikähaitari on kaksikymppisestä vajaa viisikymppisiin. Ryhmään pääsyn reunaehtona oli 20-50-vuoden ikä sekä se, että ei omannut aiempaa peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Ryhmän vetäjä toimii puutarhuri Timo Koskinen, jolla on vuosikymmenten kokemus sekä puutarhurin töistä että opiskelijaryhmien vetämisestä. Timo on huolehtinut omalta osaltaan siitä, että opiskelijat ovat ryhmäytyneet – ja ilmapiiri tuntuikin olevan hyvä myös haastattelijan mielestä.

Opiskelu sisältää sukelluksen puutarha-alaan - sen aikana tutustutaan puutarhurin perustaitoihin ja puuvartisten kasvien hoitoon. Lisäksi opitaan käyttämään erilaisia työvälineitä, mm. moottori- ja raivaussahaa sekä pienkuormaajia.

Tällä koulutuksella puutarha-alalle työllistyminen on erittäin hyvää, tosin työ on kausiluonteista. Esimerkiksi isot seurakunnat ja isot kaupungit ovat hyviä työnantajia.

Kuvassa Timo opiskelijoidensa seurassa.Kuvassa Timo opiskelijoidensa seurassa.

Pinjasta puutarhan ammattilainen

Pinja Helenius on 21-vuotias helsinkiläinen nuori aikuinen, joka ei heti koulun jälkeen tiennyt, mikä hänestä voisi isona tulla. Hän kokeili yläasteen jälkeen eri aloja – autoalaa ja kauneudenhoitoalaa, mutta ei tuntenut niitä omikseen. Sitten Pinja kokeili Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n Kumpulassa sijaitsevaa Vihreän Oksan Werstas-toimintaa. Se on puutarhatyöpaja nuorille, jotka etsivät omaa alaansa. Työkokeilu sisälsi muun muassa avomaanviljelyä, viheralueiden hoitotyötä ja puutarhan puutyötä.

Kerran hän jutteli kaverin kanssa, joka oli jo opiskelemassa Työtehoseurassa. Kaverilta Pinja sai kuulla, että TTS:ssä alkaisi puutarhatyöntekijä-koulutus. Kurssi oli suunnattu henkilöille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koska Pinja pitää luonnosta ja oli viihtynyt puutarhatyöpajassa, hän haki tähän koulutukseen ja pääsi haastattelun jälkeen opiskelemaan TTS:n Vantaan Sarkatien toimipisteeseen lentokentän lähelle.

Pinjan mielestä mukavinta opiskelussa on ollut työssäoppimisjakso Espoon kaupungilla, mikä kesti kuusi viikkoa. Opiskelut päättyvät syyskuussa eli koulutus kestää kymmenen kuukautta. Pinja on kuitenkin jo nyt niin sisällä puutarha-alalla, että hän aikoo jatkaa opiskeluja ja pyrkii täydentämään tutkinnon syksyllä alkavassa puutarhurikoulutuksessa Työtehoseurassa. Vaikuttaa siltä, että Pinja nyt tietää mikä hänestä tulee isona!

Pinjan mielestä mukavinta opiskelussa on ollut työssäoppimisjakso Espoon kaupungilla.Pinjan mielestä mukavinta opiskelussa on ollut työssäoppimisjakso Espoon kaupungilla.
Parasta Johnyn mielestä opinnoissa on luonnossa työskentely ja se, että hän on saanut elämään arjen rutiinit.Parasta Johnyn mielestä opinnoissa on luonnossa työskentely ja se, että hän on saanut elämään arjen rutiinit.

Johny tuli Respan kautta opiskelemaan

Kolmikymppinen Johny Viitala Helsingistä kertoi, että luonto on aina kiinnostanut häntä. Hän kuuli TTS:n puutarhatyöntekijäkoulutuksesta ensimmäistä kertaa Respa-hankkeen kautta. Respa on Helsingin kaupungin hanke alle 30-vuotiaille työttömille helsinkiläisille.

Ennen opiskelua Johny on tehnyt kaikenlaista: lyhyitä työrupeamia peruskoulun jälkeen, vuoden verran kokkikoulussa sekä kone- ja metallipuolen hommissa, mutta nämä alat eivät häntä kuitenkaan pidemmän päälle kiinnostaneet.

Parasta hänen mielestään opinnoissa on luonnossa työskentely ja se, että hän on saanut elämään arjen rutiinit. Latinankieliset kasvien nimet kuitenkin tuottavat joskus jonkin verran päänvaivaa. Häntä kiinnostaa mahdollisesti myös jatkaa opiskelua valmistumisen jälkeenkin puutarha-alalla.

Minnasta tulee puutarhuri

Minna Laakso, 26 v, on aina pitänyt puutarha-alasta. Tämä johtuu varmaankin siitä, että hänen vanhemmillaan on maarakennusalan yritys, mikä tekee myös vihertöitä. Minnan sisar on ollut opiskelemassa Työtehoseurassa kaivinkonekuljettajaksi. Minnan äiti oli huomannut, että TTS tarjoaa myös puutarhatyöntekijäkoulutusta ja niinpä Minna tuli sisarensa mukana käymään TTS:n Rajamäen toimipisteeseen. Saman tien hän haki opiskelemaan ja myös pääsi aloittamaan opintonsa tammikuussa 2015. Minna on ollut kolme vuotta vanhempiensa firmassa. Työ on ollut muun muassa hautapaikkojen kaivuuta lounaisella Uudellamaalla.

Minna pitää luonnon lisäksi tekniikasta. Senpä takia hänen mielestään parasta opiskelussa on käytännön työt eli koneiden käyttö: jyrsimet, pienkaivurit, raivaussahat ja moottorisahat. Positiivisena asiana on opiskelun käytännöllisyys ja se, että ryhmässä on saman ikäisiä opiskelukavereita. Hän aikookin ehdottomasti jatkaa opiskelua puutarhuriksi!
Minna Laakso, 26 v, on aina pitänyt puutarha-alasta.Minna Laakso, 26 v, on aina pitänyt puutarha-alasta.

Perheenisä puutarhatyöopissa

Vantaalainen 46-vuotias Juha Ristola oli ollut neljä vuotta työttömänä, kunnes hän yhtenä päivänä luki Metro-lehdestä TTS:n mainoksen, jossa kerrottiin puutarhatyöntekijäkoulutuksesta. Tästä innostuneena hänkin haki samaiseen puutarhatyöntekijä-koulutukseen. Hän oli ollut aiemmin mm. rakennuksilla töissä sekä poistamassa graffiteja rakennusten seinistä.

Oppimisessa parasta on oppiminen itsessään sekä luonto ja kasvillisuus. Perheellisenä lukemisessa on kuitenkin omat haasteensa. Opintojen mahdollisesta jatkamisesta hän ei ole vielä tehnyt päätöstä.

Oppimisessa parasta on oppiminen itsessään sekä luonto ja kasvillisuus.Oppimisessa parasta on oppiminen itsessään sekä luonto ja kasvillisuus.
Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)
Osaamisohjelma liittyy valtion nuorisotakuuseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvalla nopeutetulla ammattitutkinnolla pyritään kannustamaan pelkän peruskoulun varaan jääneitä 20–29-vuotiaita nuoria opiskelemaan lisää. Heitä on Suomessa noin 110 000, ja heidän asemansa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on muita heikompi. Ohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta. Ohjelman tavoitteena on järjestää ammattitutkintoon tähtäävää tai siihen valmistavaa koulutusta 36 000 aloittajalle vuosina 2013–2016.

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (ENO)
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama ohjelma vuosille 2014 – 2015. Sen on tarkoitettu 30 – 50 -vuotiaille henkilöille, joilta puuttuu perusopetuksen oppimäärä tai perusasteen jälkeinen tutkinto. Opinnoilla tähdätään ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai näiden osien suorittamiseen. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen ja näyttötutkinnon suunnittelussa (henkilökohtaistaminen). Taustalla ovat mm. OECD:n laatimat aikuistutkimuksen huomiot siitä, että osalla aikuisväestöstä osaaminen ei ole tietoyhteiskunnan edellyttämällä tasolla.
Teksti ja kuvat: Liisa Lahdensaari-Nätt
 
Julkaistu
27.7.2015