Vettymätön ja luja Finnfoam ehkäisee alapohjan kosteus- ja sisäilmaongelmat

Lujuuden ja korkean vesihöyrynvastuksensa ansiosta Finnfoam sopii erinomaisesti alapohjarakenteisiin. Finnfoamin ominaisuuksien ansiosta maanvaraisen laatan toimivuus sekä vikasietokyky paranevat merkittävästi. Tutustu eristeeseen sekä katso asennusvideo.

Finnfoam on pitkäikäinen ja kosteusteknisesti turvallinen ratkaisu alapohjarakenteisiin.Finnfoam on pitkäikäinen ja kosteusteknisesti turvallinen ratkaisu alapohjarakenteisiin.

Luja ja kestävä eristys maanvaraiseen alapohjaan

Siirryttäessä kokoajan entistä energiatehokkaampaan rakentamiseen ja eristevahvuuksien kasvaessa on tärkeää muistaa kasvattaa eristeen lujuutta samassa suhteessa eristepaksuuden kanssa. Jos näin ei tehdä, eristekerroksen painuma voi johtaa helposti kalliisiin korjauksiin, esimerkiksi revenneiden vesieristeiden takia märkätiloissa, tai ainakin lattialistojen ”pudottamiseen”. Karkeana muistisääntönä asuinrakennusten lattioiden lämmöneristeen riittävästä lujuusluokasta on seuraava: 100 mm:n lämmöneriste paksuudella riittävä lyhytaikainen puristuslujuus on 100 kPa, 200 mm = 200 kPa, 300 mm = 300 kPa.

Solurakenteensa ansiosta Finnfoam-levyn painuma on erittäin pieni, sillä se saavuttaa maksimilujuutensa jo noin 2 % painumalla – tästä syystä myös pitkäaikainen puristuslujuus on levyllä erinomainen. Yhtenäinen lämmöneristys voidaan rakentaa Finnfoamia käyttäen jopa tulisijojen ja kantavien väliseinien alle.

Katso video, miten Finnfoamilla toteutetaan anturamuotti ja maanvarainen alapohjan eristys

Pidä laatta kuivana

Alapohjassa lämmöneristyksellä on kaksi ratkaisevan tärkeää tehtävää, eristää lämpöä ja estää kosteuden pääsy sisärakenteisiin. Lujilla ja vettymättömillä Finnfoam-lämmöneristeillä on suuri vesihöyrynvastus, mikä estää maassa olevan kosteuden pääsyn maanvaraisen alapohjan betonilaattaan, ja ehkäisee näin sisäilmaongelmien synnyn. Samat ominaisuudet, jotka tekevät Finnfoamista parhaan mahdollisen routaeristeen, pitävät myös alapohjarakenteet kunnossa.

Ongelma on ikiaikainen, hyvin tunnettu ja tarkasti tutkittu. Maanvaraisessa lattiarakenteessa vesihöyrynvirtaussuunnat vaihtelevat vuoden aikojen mukaan ja siksi mitään kalvomaisia höyrynsulkuja niihin ei saa asentaa. Rakenteessa liikkuva kosteus saattaa aiheuttaa vakavia sisäilmaongelmia sekä kosteusvaurioita, jos sitä ei ole huomioitu rakenneratkaisua valittaessa, koska maassa rakennuksen alla suhteellinen kosteusprosentti on aina lähellä 100 %. On myös tärkeää, että maanvaraisen alapohjan lämmöneriste on vettymätön, ettei sen eristyskyky heikkene ajansaatossa kosteuden vaikutuksesta.

Finnfoamin eristeet eivät ime itseensä kosteutta, vaan säilyttävät hyvän lämmöneristyskykynsä. Suuren vesihöyrynvastuksen ansiosta Finnfoam-eristeet pitävät myös betonilaatan kuivana. Betonilaatan kosteuspitoisuuden jäädessä alhaisemmaksi samalla rakenteen kosteustekninen toimivuus paranee. Finnfoamilla parannetaan merkittävästi myös rakenteen vikasietoisuutta.

750-P5030087

Tiesitkö että maanvaraisen alapohjan voi toteuttaa myös tuulettuvana?

Finnfoamin avulla on mahdollista toteuttaa maanvarainen alapohja myös tuulettuvana. Tuuletus toteutetaan kahden eristekerroksen väliin luotavalla pienellä tuuletuskanavistolla. Pieni tuuletus riittää poistamaan maasta alempaan Finnfoam kerroksen läpi tulevan vesihöyrykuorman. Tuuletus itsessään ei vaikuta rakenteen lämmöneristykseen, mutta kanavat on muistettava asentaa jatkuviksi.

Mikä sitten saa tuulettumisen aikaan? Vastauksena on luonnollinen konvektio, jolloin tuuletus vähenee itsestään silloin kun sitä ei tarvita. Tuuletuskanavisto toimii myös samalla radonin poistona, sillä suurin osa maasta tulevasta radonista pääsee poistumaan kanavistoa pitkin.

Tuulettuva maanvarainen alapohja.Tuulettuva maanvarainen alapohja.
 
Julkaistu
1.1.2017