Märkätilan vedeneristys

Tarvittavat työvälineet

- tela x2

  - sivellin
   - mattoveitsi
    - vispilä sekoitukseen
     - lasta
      - sakset


       Yhtiömuotoisissa taloissa vesieristys kuuluu taloyhtiön vastuuseen ja näin ollen myös työn valvonta. Vesieristys ei vaadi sertifioitua tekijää. Urakoitsija on kuitenkin vastuussa tehdystä työstä.

       Ohje sisältää sisäpuolisen vedeneristyksen nestemäisillä tuotteilla. Ennen työn aloittamista varmistetaan, että lattialämmitys on ollut kytkettynä pois muutaman vuorokauden ajan. Lattian kaltevuuden tulee olla 1:100 ja lattiakaivon alueella 1:50 noin 0,5 metrin säteellä. Alustan pitää olla kuiva ja puhdas.

       Seinän ja lattian vesieristys

       1. Tarvittaessa telataan pohjustusaine valmistajan ohjeen mukaisesti ja noudatetaan kuivumisaikaa.

       _MG_6171-

       2. Sekoita vedeneristysaine vispilällä huolellisesti valmistajan ohjeen mukaan.

       muokattu-

       3. Varsinainen eristystyö aloitetaan sivelemällä nurkat, saumat, materiaalien liittymäkohdat sekä ruuvinkantojen kohdat vedeneristysaineella.

       _MG_6208-

       4. Tuoreeseen vedeneristekerrokseen painetaan vahvikekangas lastaa apuna käyttäen.

       _MG_6214-

       5. Tämän jälkeen vahvikenauhan päälle sivellään uusi kerros ja varmistetaan kankaan kunnollinen kiinnittyminen. Vahvikenauhojen jatkokset limitetään 50 mm.

       _MG_6219-

       6. Läpiviennit voidaan tehdä vahvikenauhasta leikkaamalla tai käyttämällä valmiita läpivientikappaleita. Kiinnitys tulee samalla tavalla kuin edellä on mainittu.

       _MG_6201-

       Lattiakaivon vesieristys

       7. Lattiakaivon tiivistys voidaan tehdä itseliimautuvalla kaivolaipalla. Laippa painetaan huolellisesti kuivuneeseen pohjustepintaan.

       _MG_2279-

       8. Kaivolaipan kahdella sivulla on vahvikekankaat, jotka sivellään vedeneristeaineella.

       _MG_2284-

       9. Muille sivuille asennetaan vahvikekangas minimissään 30 mm laipan päälle. Lopuksi vedeneriste sivellään kokonaan laipan yli.

       _MG_2291-

       10. Eristettävät pinnat telataan vedeneristeaineella.

       _MG_6248-
       11. Valmistajan ohjeen mukaisen kuivumisajan jälkeen levitetään toinen eristekerros samalla tavalla kuten edellä mutta ristiin.

       12. Vedeneristeen kuivuttua leikkaa kaivon kohdalle vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Asenna kaivon kiristysrengas valmistajan ohjeen mukaisesti. Jos renkaan alta jää näkyviin vedeneristyksen reuna, leikataan se pois ja tarvittaessa tiivistetään saniteettisilikonilla.

       Kynnys

       Märkätilan vedeneristys nostetaan kynnystä vasten 15–20 mm valmiista lattiapinnasta.

       Lopputarkastus:

       Vesieristyksen kuivuttua leikataan mattoveitsellä noin 3 x 3 cm:n kokoiset palaset (seinästä ja lattiasta) ja mitataan vesieristyksen kalvopaksuudet työntömitalla. Mittaustulokset dokumentoidaan, ja jos kalvopaksuus on valmistajan ohjeen mukainen kaikkialla, paikataan leikatut kohdat sivellen vähintään kahteen kertaan. Yleisimmin kuivakalvopaksuuden pitää ylittää 0,4 mm seinissä ja 0,5 mm lattiassa sekä lattiakaivon kohdalla 1,2 mm.

       Vinkkejä

        - Lattian vesieristys kannattaa aloittaa seinien laatoittamisen jälkeen.
        - Aloita lattian vesieristys kauimmaisesta nurkasta ovelta päin katsoen.
        - Vahvikenauhoja on saatavilla 10 cm:n ja 20 cm:n levyisinä.
        - Läpivienteihin ja nurkkiin on saatavilla valmiita vahvikepaloja.       Lähteet:
       -SisäRYL 2013
        -Ratu 63-0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät.
         -RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet.
           
          Julkaistu
          27.4.2015