Parketti- ja laminaattipäällystetyö

Tarvittavat työvälineet:

- rullamitta

  - suorakulma
   - taltta
    - lyijykynä
     - vasara
      - puukko
       - kiiloja
        - hienohampainen käsisaha
         - 30 cm pitkä lyöntikapula
          - asennusrauta
           - akkukone poranterällä
            - pistosaha tarvittaessa


             Työohje sisältää lukkopontillisen parketin asentamisen. Ennen työn aloittamista tarkistetaan, että alusta on tasainen. Poikkeama saa olla 2000 mm:n matkalla enintään 3 mm. Alusta imuroidaan huolellisesti pölystä.

             1. Päällysteen alle asennetaan kosteus- ja askeläänieriste valmistajan ohjeen mukaisesti. Kaistaleet limitetään toisiinsa 200 mm.

             _MG_7972-

             2. Ennen ensimmäisen lautarivin asennusta tarkistetaan aloitusseinän suoruus. Jos seinä ei ole suora, sahataan seinän muoto aloitusrivin lautoihin.

             3. Mitataan tarvittavien lautarivien määrä. Jos tilan viimeinen lautarivi jää valmistajan ohjetta kapeammaksi, sahataan aloitusrivin lautoja kapeammaksi.

             4. Tarvittaessa ensimmäisestä lautarivistä poistetaan urospontin huullos taltalla tai sahalla ja asennetaan tasainen sivu seinää vasten. Seinien ja lautojen väliin on jätettävä elämisvara (8–10 mm valmistajan ohjeen mukaan) kiilojen avulla. Suurissa tiloissa elämisvara on 1,5 mm lattian leveysmetriä kohden.

             _MG_7978-

             5. Ensimmäisen rivin seuraavat laudat kiinnitetään päädyistään lukkoponteilla. Jos valmistaja edellyttää liimakiinnitystä, käytetään reilusti liimaa ja ylipursunut liima pyyhitään välittömästi laudan asentamisen jälkeen.

             _MG_7352-

             6. Rivin viimeinen lauta joudutaan usein katkaisemaan. Jos lauta jää valmistajan ohjeen mukaista sallittua pituutta lyhyemmäksi, on myös edellistä lautaa lyhennettävä. Sahattaessa käytä hienohampaista sahaa, jotta laudan pintarakenne ei repeä.

             _MG_7356-

             7. Toinen rivi aloitetaan edellisen rivin katkaisusta jääneellä palalla, jos se täyttää valmistajan ohjeen mukaisen minimipituuden (tavallisesti n. 30 cm). Yleensä lukkopontilliset laudat kiinnitetään päädyistään ensin koko rivi kerrallaan. Tämän jälkeen kiinnitetään rivi edelliseen lautariviin loivassa kulmassa kiiloja apuna käyttäen.

             _MG_7986-

             8. Seuraavaksi poistetaan kiilat ja naputellaan sauma tiiviiksi sivusta lyöntikapulaa ja vasaraa käyttäen. Lyöntikapulan on oltava riittävän pitkä ja tarpeeksi kovasta puusta tehty. On varottava, että laudan ponttirakenne ja pinta eivät vaurioidu.

             IMG_5738-

             9. Seuraavat rivit asennetaan kuten edellä. Päätyjatkosten tulee porrastua pituusaumaan nähden viereisillä laudoilla (yleensä 300–500 mm valmistajan ohjeen mukaan).

             _MG_7990-

             10. Tilan viimeinen lautarivi kannattaa kiinnittää asennusraudan avulla. Asennusraudan ja seinän väliin kannattaa laittaa esimerkiksi puupalikka, jotta seinään ei tulisi painaumia.

             _MG_8005-
             Läpiviennit:

             Laudan lyhyen ja pitkän sivun läpiviennit mitataan ja merkitään lautaan suorakulman avulla. Läpivientien kohdalle porataan yleensä 20 mm putken halkaisijaa suurempi reikä, jolloin laudalle jää elämisvara. Lauta katkaistaan reikien keskikohdasta 45 asteen kulmassa. Reikien väli katkaistaan pistosahalla ja jäljelle jäänyt palanen kiinnitetään liimalla lautaan kiinni. Ylipursuava liima pyyhitään pois ja pala kiristetään kiilojen avulla.

             Oven pystykarmi:

             Paikoilleen asennetut karmit sahataan käsisahalla lattiapinnan yläreunan tasoon, jotta päällyste saadaan asennettua karmin alle.

             Irtokynnykset:

             Lopuksi päästään kiinnittämään irtokynnykset, joilla peitetään lattian liikuntasauma.

             Vinkkejä:

             - Jalkalistan paksuuden tulee olla noin 1/3 liikuntasaumaa suurempi, jotta ei muodostu rakoja listan ja lattian väliin.
              - Kiinteiden kalusteiden ja kodinkoneiden alle ei suositella asennettaviksi uivaa lattiarakennetta, koska se saattaa aiheuttaa rakoilua saumoissa.
               - Laudat asennetaan usein huoneeseen tulevan päivänvalon suuntaisesti. Mikäli alustana on lautalattia, tulee pintalattia asentaa siihen nähden poikittain.
                - Helpottaaksesi päätypontin lukkiutumista heiluta sitä hieman ylös-alas suunnassa lautaa kiinnitettäessä.                 Lähde: Ratu 77-0316
                  
                 Julkaistu
                 27.4.2015