Kellarin seinä tulisi eristää ulkopuolelta

Finnfoamin kehittämällä ratkaisulla kellarin seinän eristäminen on helppoa ja nopeaa. Ratkaisu soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.

Finnfoam CW-300 on pitkäikäinen ratkaisu.Finnfoam CW-300 on pitkäikäinen ratkaisu.

Yhdellä asennuksella sekä eristys että patolevy

Kun lämmöneristys sijoitetaan ulkopuolelle, saadaan säästettyä kellaritilaa muuhun käyttöön. Eristämisen myötä massiivinen kantava seinä tasaa myös sisäilman lämpötilaa. Ulkopuolelle asennettu Finnfoam-eristelevy suojaa lisäksi mahdollista vedeneristystä teräviltä kiviltä.

Ratkaisuksi sokkelin ja kellarin seinän eristämiseen on Finnfoam kehittänyt rakenneratkaisun, jonka avulla saadaan yhdellä asennuksella aikaiseksi sekä kellarin seinän lämmöneristys että vedenpaine-eristys eli ns. patolevy. VTT:llä testattu rakenne parantaa sokkelin kosteusteknistä toimivuutta.

Finnfoam kellarin seinäeriste CW-300/100mm mahdollistaa sisältäpäin tulevan kosteuden siirtymisen betoniseinän läpi, mistä kosteus poistuu levyssä olevien uritusten kautta. Täysin tiivis rakenteesta saadaan, kun levyjen saumat tiivistetään elastisella liimamassalla tai butyylimassalla. Ratkaisu on rakenteille turvallinen, sillä sisältäpäin tuleva kosteus pääsee poistumaan eristeessä sokkelia vasten olevia uria pitkin ja ulkopuolelta tuleva kosteusrasitus ei pääse rasittamaan sokkelia, vaan vesii valuu rakenteen ulkopuolella suoraan salaojiin. Levyn ulkopintaan on mahdollista asentaa suodatinkangas, joka estää maa-aineksen joutumista levyn ulkopinnan pieneen uritukseen. Samalla mahdollistetaan ulkopuolisten täyttöjen tekeminen korjauskohteessa jopa perusmaalla.

Maanpinnan yläpuolelle jäävä Finnfoam CW-300 -levy voidaan rapata laastin valmistajien ohjeiden mukaisesti alkaalisuojattua lasikuituverkkoa käyttäen. Pinnoitus voidaan toteuttaa hyvin myös kivi- tai sokkelilevyillä. CW-300 -levyjen maanpäällinen kiinnitys sokkeliin tulee varmistaa laastiliimauksella esimerkiksi laatta- tai saneerauslaastilla. Kiinnityksen voi lisäksi varmistaa mekaanisia kiinnikkeitä käyttäen.

Katso, miten levy asennetaan paikoilleen

Muista huolehtia myös routaeristys kuntoon

Routaeristys on tärkeä osa pitkäikäisen talon ja piha-alueen rakentamista, joten sen tekoa ei tule vähätellä. Valitun routaeristeen tuleekin olla kosteutta sekä kuormitusta kestävä. Finnfoam-eristelevyn täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne on luja eikä päästä vettä imeytymään rakenteeseen. Näin levyjen eristyskyky säilyy aina muuttumattomana.

Routaeristeen paras teho saadaan silloin, kun eriste pystytään asentamaan mahdollisimman lähelle maan pintaa. 10-20 cm:n vahvuinen maakerros jakaa eristeelle kohdistuvan pistekuorman laajemmalle alueelle. Itse routaeristyksen tulisi ulottua riittävän etäälle rakennuksesta, jotta suojaus estää anturan alustan jäätymisen ja sitä kautta syntyvät vauriot. Kaikki Finnfoam-eristelevyt soveltuvat routaeristeeksi ja niitä on useampaa vahvuutta sekä puristuslujuutta.
 
Päivitetty
6.7.2022