Ilmanvaihto on tärkeä osa rakennusten ja asukkaiden hyvinvointia
Suunnittele ilmanvaihto hyvin ja säästät enemmän

10 vinkkiä ilmanvaihdon suunnitteluun

1. Vain ammattilainen osaa
Talon rakentamista määrittävät useat lait ja määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että rakennushanklkeeseen ryhtyvä suunnitelee ja rakentaa myönnetyn luvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rakentaja tarvitsee riittävät edellytykset sekä pätevän henkilöstön hankkeen toteuttamiseen. Projektiin on palkattava pääsuunnittelija, joka vastaa kaikesta - myös talon ilmanvaihtojärjestelmästä. Jokaisen talonrakentajan on kuitenkin hyvä tietää myös itse, mitä kaikkea ilmanvaihtoa asennettaessa on otettava huomioon.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
2. Ilmanvaihtokoneen teho
Valittaessa ilmanvaihtokonetta on oleellista  mitoittaa kone asunnon tarpeiden mukaiseksi ja varmistaa koneen säätömahdollisuus. Ilmanvaihtokoneen on normaalioloissa pystyttävä vaihtamaan asunnon ilma kerran kahdessa tunnissa koneen tehon ollessa 50–60 %. Tällöin jää tehostamisen varaa mm. kesäajan yötuuletukseen tai tehon laskemiseen poissaolon ajaksi.

3. Ilmanvaihtokoneen automatiikka
Konetta valitessa on päätettävä myös laitteen automatisoinnin aste. On olemassa mekaanisesti säädettäviä ilmanvaihtokoneita sekä automaattisesti säätyviä koneita, jotka säätävät tehon esimerkiksi pesuhuoneeseen sijoitetun kosteusanturin tai makuuhuoneen hiilidioksidianturin antamien arvojen mukaan.

Digitaalisesti ohjattavat Vallox SE -ilmanvaihtokoneet sekä Vallox MV-ilmanvaihtokoneet pitävät sisäilman laadun automaattisesti halutuissa säätöarvoissa ilman hiilidioksidi- tai kosteuspitoisuuden perusteella sekä estävät ilmanvaihdon hukkakäytön ja turhan kulutuksen asunnon ollessa tyhjillään.

Vallox Digit SED –ohjaimella sekä MyVallox Controllilla on mahdollista ajastaa ilmanvaihto viikkokellon avulla. Molempien ohjainten avuksi ilmanvaihtokoneeseen voidaan asentaa antureita mittaamaan sisäilman laatua ja siten automatisoida ilmanvaihto kokonaan.Vallox Digit SED –ohjaimella sekä MyVallox Controllilla on mahdollista ajastaa ilmanvaihto viikkokellon avulla. Molempien ohjainten avuksi ilmanvaihtokoneeseen voidaan asentaa antureita mittaamaan sisäilman laatua ja siten automatisoida ilmanvaihto kokonaan.
4. Lämmöntalteenottokyky
Ilmanvaihtokoneen ominaisuuksista tärkeä on sen lämmöntalteenottokyky. Sisään tuleva ilma lämmitetään poistuvan ilman lämmöllä säästäen kylmän ulkoilman lämmityksen vaatimaa energiaa. Kesäkaudella tämä vaihe ohitetaan.

Talon energiankulutuksesta peräti 20–50 % tulee ilmanvaihdosta. Siksi on erittäin tärkeää, että kulutuksen hillitsemiseksi tehdään kaikki mahdollinen: ilmavirrat jaetaan asuntoon tarkoituksenmukaisesti ja valitaan kone, joka tuottaa riittävän tuuletuksen noin puolella teholla ja jolla on kyky ottaa lämpöä tehokkaasti talteen.

5. Ilmanvaihtokoneen sijoitus
Ilmanvaihtokone sijoitetaan lämpimään, minimissään +10°C sisätilaan, jossa koneen käyntiääni ei häiritse asumista ja jossa sitä on helppo huoltaa. Hyviä sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi tekninen tila, lämmin varasto tai kodinhoitohuone. Sen sijaan makuu- tai oleskelutilaan rajoittuvaan seinään konetta ei häiriöäänten vuoksi tule asentaa. Paikan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että koneen ääni on sitä kovempi, mitä suurempaa tehoa käytetään. Lisäksi on huomioitava, että koneen käyttö vaatii sähköä ja kondenssivesi pitää saada viemäröityä. Myös jälkilämmitys saattaa olla vesiperusteinen.
Ilmanvaihdon äänitasoihin pystytään vaikuttamaan koneen sijoituksella, kanavien äänenvaimennuksella sekä koneen tyypin valinnalla.

 

Uuden sukupolven ilmanvaihtokoneet, Vallox 096 MV, Vallox 110 MV ja Vallox 145 MV, eivät ainoastaan vaihda ilmaa, vaan hyödyntävät tehokkaasti poistoilman lämmön.Uuden sukupolven ilmanvaihtokoneet, Vallox 096 MV, Vallox 110 MV ja Vallox 145 MV, eivät ainoastaan vaihda ilmaa, vaan hyödyntävät tehokkaasti poistoilman lämmön.
6. Ilmanvaihtokanavistot
Ilmanvaihtokanaviston äänenvaimennus on edullista hoitaa kanavistoon sijoitettavilla vaimentimilla. Vaimentaminen voidaan myös joissakin konetyypeissä toteuttaa koneeseen tulevalla äänenvaimennusosalla ja tarvittaessa tehostaa kanavavaimentimilla. Äänenvaimentimet on rakennusvaiheessa helppo asentaa, jälkeenpäin niiden asentaminen on kallista ja hankalaa. Äänenvaimentimien vaikutus asumisviihtyvyyteen on merkittävä. Kanavien suunnittelussa on päätettävä, sijoittaako ne lämpimään vai kylmään, eristystä vaativaan tilaan. Muovikanavat ovat yleistyneet asennuksen helppouden takia. Keittiön kohdepoistokanavan on joka tapauksessa oltava terästä.
7. Ulkoilmakanavan asennuspaikka
Seinään tai räystään alle sijoitettava raitisilmasäleikkö tulee sijoittaa talon viileämmälle puolelle varjoon, jotta kesällä aurinko ei pääse kuumentamaan ilmaa. Lisäksi kannattaa varmistua siitä, ettei tuloilmaa johdeta sisälle esim.pölyävältä kadulta. Jäteilma puolestaan johdetaan katolle.
8. Ilman kierto
Jotta ilma pääsee kiertämään koko asunnossa on sille varmistettava kulkureitit eli esimerkiksi ovien alla ei saa olla seinän umpinaiseksi tekeviä kynnyksiä. Vaihtoehtoisesti oviin tai seiniin on tehtävä kiertoilma-aukot. Koneellinen tulopoistoilmanvaihto ei estä ikkunoiden aukipitämistä eikä tuuletusta ikkunoista. Kannattaa kuitenkin huomioida avoimista ikkunoista talvella karkaava energia ja keväisin niistä sisään tuleva siitepöly. Asianmukaisesti suunniteltu ilmanvaihto tuo puhdasta, suodatettua ilmaa asuintiloihin, joista se kulkeutuu likaisiin tiloihin ja poistuu ulos.

Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta
9. Käyttöönotto
Ilmanvaihdon asianmukainen suunniteltu pitää sisällään myös käytönopastuksen. Ilmanvaihtojärjestelmän oston yhteydessä on aina sovittava myös järjestelmän säätämisestä. Näin saadaan tietoon koneen käyttönopeus, jolla ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa.
10. Huolto
Ilmanvaihtokoneen puhtaus on tarkastettava 3-6 kuukauden välein, ja tarvittaessa puhdistettava tai vaihdettava suodattimet sekä poistettava muut roskat ja lika. Käytön myötä oman koneen vaatiman huoltotiheyden oppii tuntemaan, mutta esimerkiksi Valloxin Digit SED -ohjauksella ja MyVallox Control –ohjauksella varustetuissa koneissa on huoltomuistutin, joka muistuttaa huollosta esimerkiksi neljän kuukauden välein. Suodattimet pitäisi vaihtaa/puhdistaa keväisin ja syksyisin, mutta vaihdettava ne on vähintään kerran vuodessa. Huoltotiheyteen vaikuttavat muun muassa asuinympäristö ja perheenjäsenten allergiat.
 
Julkaistu
5.1.2015