Varmista Finnfoamin avulla rakennusten ja piha-alueiden pitkäikäisyys

Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli pitkäikäisyys. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Ainutlaatuinen kestävyys, kokonaistaloudellisuus sekä monikäyttöisyys yhdistyvät kotimaisessa Finnfoam-eristeessä.

Routaeristyksen tekoa ei kannata vähätellä rakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen routaeristys onkin yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, joissa nopeasti ja ajattelematta tehden tulee tehtyä itselleen karhunpalvelus. Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisestä johtuen.

Finnfoam Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joilla anturoiden tekeminen on kustannustehokasta ja nopeaa.Finnfoam Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joilla anturoiden tekeminen on kustannustehokasta ja nopeaa.

Mistä Finnfoam on valmistettu?

Finnfoam-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä, toisin sanoen eristeet ovat XPS-lämmöneristeitä, jotka säilyttävät eristyskykynsä ja lujuutensa myös vaativissa olosuhteissa.

Finnfoamin erityispiirteenä on täysin yhtenäinen sekä suljettu solurakenne, joka saadaan aikaan liuottamalla sulaan polystyreeniin hiilidioksidia. Suuttimesta normaaliin ilmanpaineeseen tullessaan hiilidioksidi kaasuuntuu. Näin valmistettu solurakenne takaa vettymättömyyden, hyvän eristävyyden sekä tiiviyden. Finnfoam-eriste onkin monikäyttöinen lämmöneriste, sillä samat eristyslevyt soveltuvat lähes kaikkiin käyttökohteisiinaina putkikaivannosta ullakon kattoon.

Olet sitten eristämässä seiniä, kattoja tai vaikka tekemässä routasuojausta – Finnfoam on oikea materiaali kohteeseesi. Lisäksi Finnfoamin kanssa materiaalihukka on todella pieni, koska samoja levyjä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa.

Finnfoamin antura- ja pilarimuoteissa eriste sekä muotti samassa

Tänä päivänä routaeriste asennetaan usein anturan alle. Erityisesti erittäin energiatehokkaissa taloissa, samoin kylmissä rakennuksissa ja katoksissa, routaeriste tulisikin aina asentaa. Miksi? Routaeristeen avulla katkaistaan tehokkaasti kylmäsilta ja estetään routavaurioiden syntyminen. Eristeen asentamisen ei tarvitse olla enää yksi erillinen työvaihe, vaan Finnfoamin antura- ja pilarimuottien ansiosta anturoiden tekeminen ja eristäminen käy nopeasti ja vaivattomasti eikä mitään purettavaa jää valun jälkeen. Erittäin luja Finnfoam kestää hyvin anturan alla.

Mikä sitten on anturamuotti? Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä, joissa on valmiit taittokohdat muotin pystysivuille. Pystysivut onkin helppo taittaa irti levystä työmaalla. Anturamuotin pystyseinät kiinnitetään pohjalevyn uraan aina niin, että ne sitovat samalla kaksi pohjalevyä toisiinsa ja muotti raudoitetaan. Näin tukeva anturamuotti on valmis.

Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä. Anturamuotin pystyseinät kiinnitetään pohjalevyyn aina niin, että ne sitovat samalla kaksi pohjalevyä toisiinsa.Anturamuottilevyt ovat valmiiksi erikoismuotoon ajettuja levyjä. Anturamuotin pystyseinät kiinnitetään pohjalevyyn aina niin, että ne sitovat samalla kaksi pohjalevyä toisiinsa.

Kerralla kunnollinen routaeristys koko pihalle

Ennen eristyksien asentamista pihalle tehtävät kallistukset tulee miettiä huolellisesti ja varmistaa riittävä kallistus pois rakennuksista. Myös sadevesien ja lumien sulamisvesien ohjaus pois tontilta tulee ottaa huomioon.

Salaojien suunnittelu kannattaakin toteuttaa samanaikaisesti routaeristyksen suunnittelun kanssa.

Routinut piha saattaa ohjata sulamisvesiä väärään suuntaan, esimerkiksi kohti päärakennusta tai autotallia. Myös lumi toimii eräänlaisena eristeenä. Tosin pihan kulkuväyliltä lumi yleensä poistetaan, jolloin sitä kautta pois jäävä eristys tulee huomioida routaeristämisessä.
 

Liikennöidylle piha-alueelle Finnfoamin päälle asennetaan vielä 15-30 cm hiekkaa.Liikennöidylle piha-alueelle Finnfoamin päälle asennetaan vielä 15-30 cm hiekkaa.

Routaeristeen toimivuus on helppo havaita pihalaatoituksen ja -muurien yhteydessä. Koska routaeristyksen sekä valitun pinnoitteen tarkoituksena on pienentää routivan pohjamaan lämpöhäviöt niin vähäisiks,i että routanousu pysyy talven kuluessa pienenä. Routaeristeet asennetaan hyvin tiivistetyn ja tärytetyn maan päälle tasaisesti. Eristys tulee muistaa ulottaa riittävän pitkälle, jotta routa ei pääse tekemään vahinkojaan pihapolun reunoillakaan.

Huolellisesti tehdyt pohjatyöt ja eristykset takaavat sen, että pihasi kivetys ei roudi aaltoilevaksi ja pihamuurit kallistu. Huolehdi siis routaeristyksestä ja pidä pihasi kauniina ja routa poissa.
 

Paras teho routaeristeelle saadaan silloin, kun eriste asennetaan mahdollisimman lähelle maan pintaa.Paras teho routaeristeelle saadaan silloin, kun eriste asennetaan mahdollisimman lähelle maan pintaa.
Finnfoamiin luotetaan myös vaativien kohteiden routasuojauksessa.Finnfoamiin luotetaan myös vaativien kohteiden routasuojauksessa.

Liikennöidyllä piha-alueella Finnfoamin päälle tulee asentaa 15-30 cm hiekkaa riippuen pihalla olevista kuormista, tarkoittaen tässä tapauksessa liikennemäärää. Ei liikennöidyllä pihalla voidaan pihakivet asentaa erittäin ohuen noin 5 cm tasaushiekkakerroksen kanssa Finnfoam-levyn päälle.

Tässä yhteydessä onkin tärkeää valita oikean puristuslujuuden omaava tuote oikeaan paikkaan. Esimerkiksi omakotitalon piha-alueella riittää F-200 - F-300 -lujuusluokan eriste, kun vastaavasti rekkaterminaalin piha-alueelle tai anturan alla tarvitaan monesti jo F-400 -lujuusluokan eristeet.
 

750-Lauttasaaren-Urheiluken

Miten eriste tulisi asentaa?

Paras teho routaeristeelle saadaan silloin, kun eriste asennetaan mahdollisimman lähelle maan pintaa. Kun eristeen päälle on asennettu 20-30 cm vahvuinen maakerros, jakaantuu eristeelle kohdistuva pistekuorma laajemmalle alueelle. Pistekuormaa tuovat esimerkiksi tontilla oleva ajoneuvoliikenne.

Levyjen välisiä saumoja ei tarvitse erikseen tiivistää maanpinnan alle asennettavassa routaeristyksessä. Levyt pitää tiiviisti yhdessä niiden päälle tuleva maa-aines tai betonivalu. Mikäli tiiviyttä halutaan parantaa, voidaan eristeeksi valita puolipontattu levy tai asentaa kaksi erillistä levykerrosta limittäin.

Finnfoam-levyä on helppo työstää tavallisilla puuntyöstötyökaluilla. Levyn leikkaaminen tapahtuu puukolla tai mattopuukolla. Viiltokohdasta levy napsahtaa poikki terävällä kämmeniskulla.

Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.Tehokkain vaikutus routaeristykselle saadaan, kun eriste asennetaan lähelle maanpintaa.

Finnfoam-levyistä

  • Saatavilla useita profiileja. Suorareunainen (FI), Puolipontattu (FL), Uralevy (URA), Täyspontattu (FK), Kellarinseinä (CW) sekä lisälämmöneristyksiin tarkoitettu Saneerauslevy S40.
  • Levykoko. Normaalilevyissä 600 x 2500 mm, saneerauslevyssä 600 x 2600 mm, puolipontattu levy 585 x 2485 mm.
  • Levyvahvuudet. 20 mm - 140 mm.
  • Materiaali. Suulakepuristettu polystyreeni (XPS).
  • Solurakenne. Suljettu, vettä imemätön


Katso lähin jälleenmyyjäsi täältä

 

 


 
Päivitetty
10.9.2020