Paalutus antaa talolle tukevan pohjan

Suomessa on alueita, joissa rakennuksen teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Maaperä ei ole tarpeeksi kantavaa, jolloin teräspaaluilla varmistetaan uudisrakennukselle pitkäikäinen, painumaton ja turvallinen perustus.
Vantaalla tulevan kesän 2015 asuntomessualueella on paalutettu useita kohteita. Kohteista kymmenkunta on paaluttanut Teräspaalutus Tamminen Oy. Paaluina on käytetty SSAB:n valmistamia RR®-lyöntipaaluja.

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaaluista

Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Mitkä ovat teräspaalutuksen etuja?

Heimo Tamminen Teräspaalutus Tamminen Oy:stä summaa teräspaalujen etuja paaluttajan näkökantilta:
- Omakotitalon teräspaalutus tapahtuu ketterästi tarviten vähemmän tilaa kuin betonipaalutus ja tapahtuu pienemmillä koneilla, jolloin asennuskalusto ei tarvitse paksuja työpetejä. Paalut eivät myöskään tarvitse varastotilaa tontilla. Ne tulevat samalla kalustolla kuin paalutuskone, usein jopa samassa kuormassa. Jos paalut pitää varastoida tontille, ne ovat suhteellisen kevyitä. Kun paalutustyö aloitetaan, paalut nostetaan kuormasta sitä mukaa, kun niitä tarvitaan.
Työmaalla teräspaalutuksessa hukkapätkätkin käytetään tarpeen mukaan. Katkaistut paalupätkät laitetaan jatkoksi seuraavaan paaluun paalujatkoksella. Jos hukkapätkiä jää, ne viedään paluukuormassa takaisin eivätkä pätkät jää roskina tontille.

Turvallisuus

Paalutuksessa mieleen tulee väistämättä tärinä. Miten tontin paalutus vaikuttaa naapuritonttien kiinteistöihin, Heimo Tamminen?
- Teräspaalutuksen etu korostuu ahtailla kaupunkitonteilla. SSAB:n teräspaalujen korkean lujuuden johdosta RR-paaluilla on erittäin hyvä asennuskestävyys. Paalujen pienen poikkileikkauksen ja kevyen asennuskaluston ansiosta paalutustyöstä aiheutuva tärinä- ja muut ympäristöhaitat ovat pieniä. Riski lähistöllä olevien rakennusten ja rakenteiden vaurioitumiseen normaalitilanteissa on erittäin pieni ja RR-paalut voidaan asentaa turvallisesti hyvinkin lähelle olemassa olevia rakenteita.

Paalutus yhdessä päivässä

Rakennusprojektin aikataulusta paalutus vie yhden päivän. Siinä ajassa ehditään paaluttaa sekä talon että autotallin pohjat.
- Paalutuksen esityöt kannattaa näin ollen tehdä etukäteen. Viemärin, vesijohdon ja tarvittavien kaapelien kaivut, suodatinkankaan sekä täyttösoran levitys ovat mielellään aikataulussa aikaisemmat työvaiheet. Kun nämä on tehty, saadaan paalujen hukkakin pienemmäksi. Paalut saadaan katkaistua oikeaan korkoon, sanoo Heimo Tamminen. – Tässä työjärjestyksessä toteutetussa pohjassa ei tarvitse työskennellä koneilla paalujen seassa.

Teräspaalutus hoituu kevyellä kalustolla.Teräspaalutus hoituu kevyellä kalustolla.
Paalutus onnistuu talvellakin.Paalutus onnistuu talvellakin.

Vuodenaika ei ongelma

Paalutusta pidetään roudattoman ajan työvaiheena. Totta on, että kevät ja kesä ovat hivenen kiireisempiä vuodenaikoja, mutta roudalla on puolensa. Routa helpottaa asennuskaluston kulkua tontilla, varsinkin pehmeiden maalaatujen kohdalla. Roudan puhkaisuun voidaan tarvittaessa käyttää apupaalua tai routapiikkiä. Talvityömailla pyritään siihen, että jäätynyttä maata (routaa) ei jäisi rakennuksen alle. Joten mahdollisimman pian, kun kaivuut on suoritettu, tehdään paalutus ja perustuksentekijät pääsevät perustusten tekoon. Paalutuskustannuksiin vuodenaika ei vaikuta.

Paalutuksen hankinta

Kun maaperälausunnossa mainitaan, että paalutus on tehtävä, alkaa urakoitsijan etsintä. Heimo Tamminen kertoo, että asiakkaat yleensä soittavat tai laittavat sähköpostia. Tässä vaiheessa yleensä jo tiedetään, mikä on paalutusajankohta. Pohjatutkimuksen, jonka tekee alan yritys, ja paalutussuunnitelman, jonka tekee perustussuunnittelija, tehtyä Heimo Tamminen antaa tarkat yksikköhinnat paalutuksesta. Laskutus tapahtuu tarkasti toteutuneen menekin mukaan. Paalutuksen aikataulut sovitetaan pohjatöiden mukaan. SSAB:n teräspaalutuksesta voi jättää yhteydenottopyynnön nettisivujen kautta. Sivuilta löytyy lisäksi teräspaalutusurakoitsijat.
- Asiakkaan pitää huolehtia ennen paalutusta luvat ja suunnitelmat kuntoon. Joko asiakas tai vastaava mestari aikatauluttavat työmaan ja tilaavat tarvittavat urakoitsijat materiaaleineen työmaalle. Paalutusurakan materiaalit kuuluvat paalutusurakkaan: paaluvarsi jatkoksineen, maa- tai kalliokärjet sekä paaluhatut. Paalutusurakoitsija mittaa myös paalujen paikat samaan paalutusurakkahintaan, toteaa Heimo Tamminen.

Teräspaalutuksen kustannusten koostuminen

Kustannuksista kysyttäessä Heimo Tamminen kertoilee seuraavaa: - Paalutus on yksikköhintaista työtä. Kokonaishintaan vaikuttavat paalujen yhteispituus (koostuu kaikkien paalujen lukumäärästä ja pituuksista – terassit, erkkerit ja autotallit lisäävät paalujen määrää) ja minkä kokoisia paaluja käytetään. Paalujen koot määrittelee perustussuunnittelija kuormitusten mukaan. Kustannuksista kysyttäessä Heimo Tamminen toteaa niiden olevan keskimääräisellä 5-10 metrin paaluilla toteutettavalla paalutuksella 5 000-10 000 €. On kuitenkin huomioitava, että jokainen kohde on yksilö ja paalutuksen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa paalupituuksien lisäksi paalupisteiden määrä ja kohteessa käytetty paalukoko.
 

Paalut jatketaan jatkoksella, jolloin hukkaa syntyy mahdollisimman vähän.Paalut jatketaan jatkoksella, jolloin hukkaa syntyy mahdollisimman vähän.

Teräspaalutus Heimo Tamminen

Haastateltavana ollut urakoitsija Heimo Tamminen on Teräspaalutus Tamminen Oy:n toimija toisessa sukupolvessa. Koneurakoinnilla aloittanut yritys perustettiin vuonna 1965. Yritys aloitti teräspaalutukset vuonna 1992, jolloin yritys valmisti ensimmäisen kaivinkoneen lisälaitteena toimivan paalutuskoneen. Heimo Tamminen aloitti yrityksen vetäjänä 1974. Vuosien saatossa teräspaalutuskoneistoon on panostettu ja sen tuloksena yrityksellä on kevyt, tehokas ja nykyaikainen kalusto sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Teräspaalutus Tammisen toimialue kattaa koko Suomen.

RR®- ja RD®- teräspaalut

Ruukki on nyt osa SSAB:tä. Yhdessä Ruukki ja SSAB muodostavat maailmanlaajuisesti toimivan pohjoismaisen ja yhdysvaltalaisen teräsyhtiön. RR®- ja RD®-paalu on rekisteröity tuotemerkki joka kulkee nyt nimellä SSAB:n RR®- ja RD®-paalu. Paaluilla on eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään (ETA-12/0526) perustuva CE-merkintä, joka on kattavin rakenneteräksestä valmistetuille paalurakenteille myönnettävistä CE-merkinnöistä. Se käsittää koko paalun rakenteen sekä osoittaa, että tuote on valmistettu soveltuvaksi nimenomaan paalutuskäyttöön. Käyttämällä rakennusprojektissa SSAB:n CE-merkittyjä paaluja varmistetaan perustusten kestävyys ja toimivuus.

Tilaa veloitukseton esite teräspaalutuksesta

Jätä yhteydenottopyyntö teräspaalutuksesta


Jätä yhteydenottopyyntö energiapaaluista


 
Julkaistu
9.5.2016