Kaukolämpö tuotetaan yhä enemmän biopolttoaineilla

Pori Energia panostaa vahvasti biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseen kaukolämmön tuotannossa. Uusi pellettivoimalaitos Ulvilassa on vähentänyt entisestään öljyn osuutta.

Pori energia KL_1920
Pori Energia tuottaa kaukolämmön Ulvilan Lämpö Oy:lle Ulvilassa. Pääosa kaukolämmöstä tuotetaan Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksilla kotimaisilla polttoaineilla, jotka hankitaan Satakunnan alueelta. Pääpolttoaine on puu.

Ulvilaan aloitettiin vuoden 2014 lopussa uuden pellettilämpökeskuksen rakennustyöt paloaseman viereen. Pellettilämpökeskus turvaa ja varmistaa lämmöntoimitusta pohjoisella alueella ja vähentää öljyn käyttöä kovemmilla pakkasilla. Samalla investointi lisää kotimaisen polttoaineen määrä.

– Pelletti sopii huippuja tasaavaan käyttöön paremmin kuin hakekattila. Pelletti on optimaalinen ratkaisu, kun huippukulutusta halutaan tasata kotimaisella biopolttoaineella. Se on helppo varastoida ja vaatii paljon vähemmän tilaa kuin hakekattila, sanoo energiayksikön johtaja Timo Mäki.

Pelletti tuodaan lämpölaitokselle tankkiautolla ja puhalletaan siiloihin. Hyvin varastoituvana materiaalina sitä on helppo käyttää huippu- ja varakäyttöön.

Pori Energia tuottaa lisäksi kaukolämpöverkon huoltopalvelua ja verkon rakennustöiden valvontaa Ulvilassa.

Harjavallassa tehokkuus parani

Pori Energia on vastannut Harjavallan kaukolämmöstä vajaan kahden vuoden ajan ja sinä aikana investoinnit verkoston parantamiseen ovat olleet mittavia.

Ensimmäisessä vaiheessa yhdistettiin keskustan ja Merstolan kaukolämpöverkot. Tällä saatiin vähennettyä öljyn käyttö lähes nollaan Merstolan alueella. Harjavallan kaukolämmön tuotannosta hyödynnetään mahdollisimman paljon Bolidenin teollisuusprosessissa syntyvää lämpöä.

Viime vuonna valmistunut pellettikattila lisäsi bio- ja kotimaisen polttoaineen käyttöä energiantuotannossa.

Noin puolet harjavaltalaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Kaukolämpöverkkoon on kytketty noin 350 lämmityskohdetta.

– Harjavallassa parannettiin myös kaukolämmön tuotannon ja siirron energiatehokkuutta. Lämpökeskukseen tehtiin putkistoon ja pumppuihin liittyviä muutoksia joiden myötä pumppaussähkön kulutus laskee ja kaukolämmön lämpötilansäätö paranee, Timo Mäki jatkaa.

Lisäksi Harjavallan lämpökeskusten ja verkon tehostamiseksi uusittiin laitosten logiikka ja uusittiin putkiverkostoa. Seuraavassa vaiheessa kaikkiin kaukolämpökohteisiin asennetaan etäluentamittarit tämän vuoden aikana.

Noormarkussa kaukolämpöä hakkeella

Noormarkussa uusi biolämpökeskus aloitti tuotantonsa lokakuun alussa. Noormarkun keskustaajaman lämmönlähde vaihtui öljystä kotimaisiin puupolttoaineisiin. Uuden lämpökeskuksen myötä pääosa Noormarkun keskustan kiinteistöistä siirtyy öljylämmityksestä paikallisella hakkeella tuotettuun kaukolämpöön. Lämmitystavan muutos on vähentänyt alueen lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi.

Hakkeella toimiva lämpökeskus tuottaa jatkossa Noormarkun kaukolämmön kotimaisella lähienergialla ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti.

Biolämpökeskus sijaitsee Rauhalammin teollisuusalueella, josta on rakennettu kaukolämmön siirtoputki Noormarkun keskustaajamaan. Loppuvuonna keskustan isommat kiinteistöt liitettiin kaukolämpöön ja myöhemmin verkkoa laajennetaan sairaalan alueelle.

– Lämpökeskuksen käyttämä hake tulee paikallisilta toimittajilta lähialueelta. Noormarkussa tuotetaan siis varsinaista lähienergiaa, Mäki painottaa.

Noormarkun kaukolämpöverkosta toimitetaan asiakkaille lähilämpöä noin 7 000 MWh vuodessa.
 
Julkaistu
16.2.2015