Pori Energia Oy:n kotitalousasiakkaille myymä sähkö on nyt 100% ympäristöystävällistä

Vuoden 2015 alusta lähtien kaikki Pori Energia Oy:n kotitalousasiakkaat saavat täysin ympäristöystä-vällistä hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Kotitalouksille myytävä sähkö tuotetaan nyt kokonaan tuulella, vedellä ja puulla. Muutos ei vaikuta asiakkaiden energiahintoihin.

Sähkön puhdas tuotanto varmennetaan hankkimalla kaikelle Pori Energian kotitalouksille myymälle sähkölle alkuperätakuut. Niiden avulla osoitetaan, että sähkö on kokonaisuudessaan tuotettu uusiutu-villa energialähteillä.

Pori Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuutta sekä olla asi-akkailleen vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja. Sähkön varmentaminen ympäristöys-tävälliseksi ja hiilidioksidivapaaksi on merkittävä toimenpide näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
 
Julkaistu
9.2.2015