Miksi piha kannattaa suunnitella?

Pihan suunnittelemisen kanssa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin. Varhaisessa vaiheessa tapahtuva suunnittelu maksaa itsensä takaisin järkevinä valintoina ja taloudellisena toteutustapana. Lopputuloksen laatu on myös parempi, kun pihasuunnittelija otetaan mukaan ennen rakennusprojektin alkamista. Esimerkiksi hulevesien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pihasuunnittelijan yhteistyötä.

Varhaisessa vaiheessa tapahtuva suunnittelu maksaa itsensä takaisin järkevinä valintoina ja taloudellisena toteutustapana.Varhaisessa vaiheessa tapahtuva suunnittelu maksaa itsensä takaisin järkevinä valintoina ja taloudellisena toteutustapana.

Suunnittelu tuo säästöjä kokonaiskustannuksiin

Ennen kuin pihalla tehdään mitään, on paikallaan keskustella rahasta ja laatia budjetti. Budjetti ohjaa suunnittelijaa palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla pihaan sijoitettavan summan asettamissa rajoissa. Suunnitteluaika käytetään todellisten, toteutuvien rakenteiden suunnitteluun. Lopullinen hinta muodostuu materiaalivalintojen myötä, mutta suuruusluokka hallitaan asettamalla hankkeelle budjetti. Maastonmuotoilun ja pohjatöiden toteuttaminen on edullisinta ja luontevinta rakennusten pohjarakentamisen yhteydessä. Rakennusten valmistumisen jälkeen päästään etenemään luontevasti viimeisteleviin töihin, eikä järeitä maanrakennuskoneita tarvitse tuoda enää tontille uudelleen.

Jos rakennusten sijaintiin ja korkoasemaan voidaan vaikuttaa, niin olisi hyvä katsoa näitä seikkoja pihan tilojenkäytön ja maamassojen käsittelyn näkökulmasta. Keskelle tonttia sijoitettu rakennus pilkkoo pihan pieniin, ehkä hankalasti hyödynnettäviin kaistaleisiin. Oleskeluun, rauhoittumiseen tarvittavaa, isompaa ja suojaisaa puutarhamaista tilaa ei ehkä saadakaan enää mahtumaan tontille. Maankäyttö tehostuu ja sen myötä tonttikoot pienenevät. Varhaisen vaiheen suunnittelulla voidaan kenties hyödyntää tontilla olevia maamassoja piharakentamisessa. Tämä tuo säästöjä, kun maan kuljettaminen ja täyttömaan hankkiminen vähenee. Varhaisen vaiheen suunnittelulla voidaan myös vaikuttaa näkymiin sulkemalla haitallisia tekijöitä pois ja avaamalla näkymiä positiivisia mielikuvia herättäviin suuntiin. Näkyviin avattava kohde voi olla hieno rakennus, peltomaisema, näyttävä puu tai vaikkapa kallio ympäröivässä luonnossa.

Rakennuksiin ja ympäristöön mukautuvalla pihalla on paljon myönteisiä vaikutuksia:

  • Piha lisää asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja parantaa elämänlaatua
  • Oikein rakennettu piha suojaa ja turvaa rakennusten rakenteita ja jatkaa käyttöikää
  • Laadukas piha nostaa kiinteistön arvoa ja nopeuttaa myyntiä
  • Harkitut suunnitteluratkaisut lisäävät turvallisuutta ja helpottavat pihan ylläpitoa
  • Rudus LUMO-ohjelman luonnon monimuotoisuuden periaatteita voi soveltaa myös piharakentamisessa

Tarkempaa tietoa pihan vaikutuksesta kiinteistön hintaan löytyy Inari Janssonin(2010) tutkimuksesta, Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus.fi: ”Piharakentamisen vaikutus kiinteistöhintoihin – kiinteistövälittäjien arvonmäärityksiä”

Tontin pinnanmuotoja kannattaa hyödyntää.Tontin pinnanmuotoja kannattaa hyödyntää.
 
Päivitetty
4.11.2021