Yhdistä ilmalattialämmitykseen Tulikivi-tulisija

Tiesitkö että merkittävä osa Tulikivi-tulisijan tuottamasta lämmöstä on mahdollista ohjata ilmakiertoiseen lattialämmitykseen? Ilmakiertoisen lattialämmityksen ideana on, että lämmitetty ilma kiertää lattiavalussa olevassa suljetussa kanavistossa lämmittäen näin aina kauimmaisetkin huoneet. Lattian suuri massa varaa itseensä lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisesti.

1920-DECO_VALKIA_NAMMI_V4_g

Moderni teholämmittäjä -mallisto

Minkälaiset tulisijat sopivat ilmalattialämmitykseen? Esimerkiksi Tulikiven tulisijat Valkia- ja Sarmi sekä haudutusuunilla varustettu Norva-takka, jotka kuuluvat modernit teholämmittäjät –mallistoon.

Modernit teholämmittäjät on suunniteltu siten, että niiden kaksikuorirakenteen välissä pääsee ilma kiertämään sekä lämpiämään samalla. Lämmitysilma ei kuitenkaan ole kosketuksissa kuumien savukaasujen tai liekkien kanssa, vaan ilma lämpiää tulisijan kivirakenteesta johtuvasta lämmöstä.

Tulisijan lämpö siirtyy vielä lattiaan useiden tuntien ajan varsinaisen tulisijan lämmityksen päätyttyä. Lattialämmitykseen siirtyy kaikkiaan 40-45 prosenttia tulisijan tuottamasta lämmöstä.

Yhdistäminen ilmalattialämmitykseen tapahtuu suoraan tulisijan alapuolelta, joten tulisijan alkuperäinen koko ja ulkonäkö pysyvät entisellään. Myöskään erillisiä lisäosia tulisijan ja ilmalämmitysjärjestelmän välille ei tarvita. Järjestelmän asennus tapahtuu tulisijan asennuksen yhteydessä.
Yhdistäminen ilmalattialämmitykseen tapahtuu suoraan tulisijan alapuolelta.Yhdistäminen ilmalattialämmitykseen tapahtuu suoraan tulisijan alapuolelta.

Ratkaisu matalaenergia- ja passiivienergiataloihin

Ilmalämmitystakka on hyvä ratkaisu matalaenergia- sekä passiivienergiataloihin. Järjestelmä riittää tarjoamaan merkittävän osan kyseisten talojen lämmitystarpeesta riittävän lämmitystehon sekä sen tuottaman energiamäärän ansiosta. Lisäksi Tulikivi Green -ilmalämmitystakan ansioista on mahdollista alentaa rakennukselle laskettavaa E-lukua. E-luvun aleneminen perustuu puun käyttöön lisäten samalla uusiutuvan energian osuutta lämmöntuotossa.

Ilmalämmitys ei muuta tulisijan lämmitystapaa

Huolimatta ilmalämmityksen mukaan tulosta, ei tulisijan normaali käyttötapa muutu perinteisestä tulisijan käytöstä. Muutoksena perinteiseen tulisijaan on, että tulisijan pintalämpötilat pysyttelevät matalampina kuin normaalissa tulisijassa. Näin tulisijan vuotuinen käyttöaika pitenee totutusta huonelämpötilan pysyessä tasaisena. Järjestelmän avulla sähkön kulutushuippuja pystytään leikkaamaan lämmitystarpeen kasvaessa lämmittämällä tulisijaa kaksi kertaa vuorokaudessa.
 
Julkaistu
16.2.2015